Forum IRT

12. in 13. junij 2023

Inovativnost, razvoj, tehnologije; to so ključne teme Industrijskega foruma.

Dogodek, ki je namenjen industrijskim podjetjem, že vse od leta 2009 bogati dogajanje v industriji in spodbuja povezovanje industrijskih podjetij in akademske sfere v Sloveniji in izvenj nje.

Uspešna podjetja vedo, da je razvoj ključen za ustvarjanje dodane vrednosti.

Inovativnost je proces, ki nastaja ob ustreznih spodbudah, zato ima izmenjava izkušenj, dobrih praks in razvojnih dosežkov z drugimi neprecenljivo vrednost.

Za mnoge probleme, na katere naletimo v proizvodnji, tehnološke rešitve že obstajajo, a z njimi morda nismo seznanjeni.

Industrijski forum nudi prostor, kjer se predstavljajo dosežki, izmenjujejo mnenja, nagrajujejo najboljši in sklepajo nove povezave, ki vodijo k dolgoročnim sodelovanjem.

Rezervirajte si datum 14. Industrijskega foruma: srečamo se 12. in 13. junija 2023 v Portorožu!

Pomembni datumi

Predstavitev stanja in razvojnih dosežkov v industriji in znanstveno-razvojnem okolju

  • Avtorji prispevkov
  • Pokrovitelji, sponzorji, razstavljavci in oglaševalci
  • Priznanje TARAS
  • Udeleženci
  • Obiskovalci
marec 2023
do 28. marca:
Prijava prispevka s povzetkom
april 2023
do 21. aprila:
Oddaja prispevka
maj 2023
do 8. maja:
Prijava na priznanje TARAS
do 15. maja:
Oddaja oglasa v zbornik
do 31. maja:
Predprijava na dogodek za udeležence
junij 2023
do 5. junij:
Oddaja gradiva za v torbe udeležencev
do 12. junij:
Prijava na dogodek
12. in 13. junij:
Odprtje Industrijskega foruma IRT 2023

Novice

Predstavitev stanja in razvojnih dosežkov v industriji in znanstveno-razvojnem okolju

Hvala našim partnerjem in pokroviteljem

Glavni pokrovitelj
Razvojni partner
Vsebinski partner
Nacionalni pokrovitelj dogodka
Pokrovitelji