Avtorji

Vse, ki bi želeli na Industrijskem forumu IRT predstaviti rezultate razvoja, novosti, strokovne in poslovne dosežke ali pa zgolj opozoriti na stanje v podjetju in slovenski industriji, vabimo, da nam pošljete povzetek strokovnega prispevka v obsegu do 1500 znakov. Strokovni prispevek naj obravnava vsaj eno od osrednjih tem foruma in naj bo vsebinsko skladen s programom.

Programski odbor bo ocenil povzetke in pozval njihove avtorje, da pošljejo celoten prispevek. Šele na podlagi ocene končnega prispevka bo programski odbor izbral prispevke, ki bodo objavljeni v zborniku foruma, vodilni avtorji pa jih bodo predstavili na plenarnem delu ali pa v eni od sekcij drugega dne dogodka. Podrobna navodila za oblikovanje končnega prispevka in predstavitev na forumu bo vodilni avtor prispevka prejel po končani izbiri.

Članom programskega odbora bosta pri oceni in izbiri strokovnih prispevkov najpomembnejši vodili strokovnost in skladnost z vsebino foruma. Vsi v zborniku objavljeni in na forumu predstavljeni prispevki bodo uvrščeni po veljavni tipologiji med objavljene strokovne prispevke na konferenci.

Vodilni avtor izpolni elektronski obrazec za prijavo prispevka s povzetkom (spodaj). Prijava prispevka naj vsebuje vse podatke, ki so navedeni na elektronskem obrazcu prijave. Povzetek prispevka naj predstavi glavne iztočnice, vsebino in sklepe predstavitve oziroma strokovnega prispevka.
 

Pomembni datumi za avtorje prispevkov:

do 18. marec 2024: Prijava prispevka s povzetkom

do 18 aprila 2024: Oddaja prispevka

Zbiranje prijav se lahko zaključi predčasno oz. takoj, ko bo zbrano predvideno število strokovnih prispevkov.

Kotizacija za avtorje prispevka za 10. in 11. junij znaša 120 € (brez DDV).