Forum IRT

8. i 9. lipanj 2020

  • Autori članaka
  • Pokrovitelji, sponzori, izlagači i oglašivači
  • Priznanje TARAS 2017
  • Sudionici
  • Posjetitelji
travanj 2019
do 6. travnja:
Prijava članka sa sažetcima
do 10. travnja:
Prijava za priznanje TARAS
do 13. travnja:
Poziv autorima stručnih članaka
do 27. travnja:
Predaja članaka
do 30. travnja:
Poziv pokroviteljima i izlagačima na događaj (do zauzetosti mjesta )
svibanj 2019
do 15. svibnja:
Oddaja oglasa u zbornik događaja
do 26. svibnja:
Pretprijava na događaj za sudionike
do 28. svibnja:
Slanje materijala za u torbe
lipanj 2019
8. in 9. lipanj:
Otvorenje 12. industrijskog foruma IRT

Novosti

Predstavljanje stanja i razvojnih dostignuća u industriji i znanstveno-istraživačkom okruženju

Hvala našim partnerima i pokroviteljima

Glavni pokrovitelj
Razvojni partner
Nacionalni pokrovitelji događaja
Pokrovitelji