Poziv izlagačima na događaj

Cijena za predstavljanje tvrtke na izložbenom prostoru je 700,00 € (bez PDV).

U cijenu su uključeni izložbeni prostor veličine  približno 4 m2, četiri panoa veličine 1 m x 2,3 m, dva panoa veličine 0,5 m x 2,3 m, stol (1 m x 0,6 m), dva stolca, električni priključak, bežični internet i dvije kotizacije za oba dana foruma. U kotizaciju su uključeni materijal događaja, hrana i piće tijekom odmora, dva ručka i večera.

Pored toga, svaki izlagač ima mogućnost prijave 3-5 osoba iz tvrtki (svojih poslovnih partnera), no prijavljena osoba ne smije biti autor ili koautor članka na forumu. Ti poslovni partneri imaju uključen i sav materijal i ručak na događaju.

Druge želje možete javiti preko nižeg obrasca za prijavu u polju vaša napomena. 

*Prikupljanje prijava možemo završiti i prije isteka roka, ukoliko dođe do zauzetosti raspoloživih prostora.

Prijava dodatnih sudionika izlagaća