Primili su doprinose

 • 3D tiskanje konačnih proizvoda s pomoću HP Multi Jet Fusion tehnologijeDavid Fister, CGS plus d.o.o.


  HP je u 2017. godini predstavio novu tehnologiju 3D tiskanja, Multi Jet Fusion. Trenutačno tiskamo s materijalima PA11, PA 12 i PA12 GB, a u budućnosti očekujemo i nove materijale. Od listopada 2018. godine imamo prvi takav pisač i u Sloveniji. U CGS d.o.o. demo centru imamo instaliran HP MultiJet Fusion 4200, koji je prvi 3D pisač, namijenjen tiskanju serijske proizvodnje. Od listopada 2018. tiskamo 3D proizvode, koji se primjenjuju u različitim industrijama, od strojogradnje, automobilske i zrakoplovne industrije kao i za izradu prototipova u industriji obuće. Činjenica je, da je kvaliteta 3D tiskanih proizvoda jednaka kvaliteti tehničke plastike od injekcijski prešanih dijelova, te tako primjenjiva za izradu konačnih proizvoda. 3D tiskane proizvode primjenjuju u različitim slovenskim tvrtkama, kao npr. Slatnar d.o.o. – razvoj i izrada konačnih proizvoda u industriji proizvodnje skijaških komponenata – prikaz praktične primjene na konferenciji, Los Automation d.o.o. – izrada optimiziranih strojnih elemenata, Pat Tel d.o.o. – razvoj i izrada elemenata u optičkoj telekomunikaciji … i ostali. U kolovozu 2019. godine na tržište dolazi i 3D Multi Jet Fussion pisač u boji, koji se već može vidjeti u CGS plus d.o.o. demo centru, u Brnčićevoj ulici 13 u Ljubljani.
 • Analiza utjecala parametara žarenja, mikrostrukture i faktora oblika na kinetiku razugljičenja podeutektoidnog ugljičnog čelika C45 tijekom žarenja u zračnoj atmosferiMatija Zorc, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta


  Milan Bizjak, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
  Borut Kosec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
  Katja Zupančič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
  Aleš Nagode, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

  Bio je proučen utjecaj temperature i vremena žarenja u zračnoj atmosferi na debljinu razugljičenog sloja svijetlo brušene površine nelegiranog čelika C45. Temperature i vremena žarenja bili su izabrani na način, koji je najbolje oponašao kinetiku razugljičenja i istodobno istaknuo razlike između samog postupka razugljičavanja u različitim mikrostrukturama. Izabrane temperature žarenja su iznosile: Tž
 • Automatizacija injekcijskog prešanja optičkih proizvodaAnet Rožič, Hella Saturnus Slovenija d.o.o


  Matija Obolnar, Hella Saturnus Slovenija d.o.o
  David Šenica, Hella Saturnus Slovenija d.o.o

  S rastućom zahtjevnošću proizvoda, u automobilskoj industriji se povećava potreba za kontrolom procesa injekcijskog prešanja. U prošlosti se dodatnim kontrolnim sustavima u kalupu i na ubrizgavalici nije posvećivala veća pozornost, stoga nije bila niti osigurana sljedivost poluproizvoda. Uvođenjem mjerenja tlaka ubrizgavanja, temperature i akustičnih emisija u kalupu, primjenom funkcija ubrizgavalice za prilagodljivo upravljanje procesima na jedinici za ubrizgavanje i u kalupu te ostalih kontrolnih sustava, možemo poboljšati kontrolu i sljedivost procesa. Pored kontrole, u industriji 4.0, veliku ulogu ima i automatizacija, jer omogućuje veću sljedivost procesa te uklanja utjecaj čovjeka. U članku će biti prikazan općeniti primjer izvedbe automatizacije i kontrole procesa u automobilskoj industriji, koji prati industriju 4.0.
 • Automatizacija proizvodnje u Livarni TitanOliver Topić, PS Logatec d.o.o.


  Darko Podržaj, PS Logatec d.o.o.

  U Livarni Titan, gdje su specijalizirani za proizvodnju i obradu odljevaka, način rada prije automatizacije proizvodnje bio je prije svega ručno brušenje odljevaka na kolutnim brusovima te ručno posluživanje CNC tokarilica. Radi vrlo teškog rada pri brušenju odljevaka, u ljevaonici su se odlučili za uvođenje robotskih ćelija za brušenje odljevaka. U članku je predstavljen razvoj robotskih ćelija za brušenje i razvoj robotskih ćelija za posluživanje CNC strojeva, jer je to u posljednje vrijeme u brojnim industrijskim procesima neizostavni dio suvremene, ekonomične i prije svega čovjeku prilagođene proizvodnje. Zahtjev za izradom takvih robotskih ćelija je došao od naručitelja, jer je ručni rad umarajući, težak i neprilagođen čovjeku, stoga smo razvili robotske ćelije, gdje težak i monoton rad obavlja robot, a istodobno osiguravamo velike serije proizvoda s neometanim radom i bez prekida. Velike serije proizvoda sada se mogu proizvesti u dosta kraćem vremenu. Kroz članak je opisan postupak planiranja takvih robotskih ćelija.\"
 • Bio-polimerni materijali – više nego samo biopolimeri. Uloga dodataka, kompatibilizatora, punila i ojačalaThomas Wilhelm, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Silvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Gregor Kraft, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Janez Slapnik, Fakulteta za tehnologijo polimerov

  Biopolimeri dobivaju na važnosti radi očite potrebe za sve odgovornijom brigom za okoliš. Volumen svjetske proizvodnje biopolimera i dalje je nizak, naime predstavlja svega 1 – 2 % svjetske proizvodnje polimera. Komercijalno primjenjivani polimerni materijali na bio-osnovi ne sadrže samo biopolimere, već su mješavina polimera s drugim komponentama, primjerice dodacima, kompatibilizatorima, punilima i ojačalima – posljedično i dodaci moraju biti na bio-osnovi. U članku ćemo diskutirati potrebu za tim komponentama na bio-osnovi te predstaviti nekoliko indikativnih istraživanja na tom području.
 • Cjelovita rješenja obradnih procesa za obradu odljevaka i ostalih obradakaBogdan Kukovič, Unior d.d. - Strojegradnja


  UNIOR Strojegradnja je tvrtka s dugogodišnjim iskustvima u gradnji strojeva i uređaja. U posljednje vrijeme naš se program sve više prilago?ava potrebama ljevaonica i kovačnica. Tako smo danas dobavljači strojeva Uniorovoj kovačnici, Cimosu, LTH, Talum i za nekoliko inozemnih ljevaonica i TIR 1 dobavljačima, prije svega na području zahtjevnih obradaaka. Za ponudu optimalnog obradnog procesa za vrlo zahtjevne obratke, koji imaju vrlo kratka vremena obrade i visoko zahtijevane točnosti, predstavljamo koncept za pristup izvedbi takvih projekata:
  1. Sudjelovanje Uniorovih specijalista već u fazi razvoja obradaka.
  2. Priprema koncepta tehnologije obrade s obranim alatima i proračunom vremena taktova provode se na temelju dugogodišnjih iskustava i obrade različitih materijala s različitim medijima za hlađenje.
  3. Izrada optimalnog koncepta stroja za odgovajući obradak izvodi se na temelju iskustava iz sličnih obrada i karakteristika obradaka.
  4. Priprema koncepata stezanja izvodi su u Unioru.
  5. Priprema automatizacije procesa.
  6. Komunikacija se odvija na slovenskom jeziku i već kroz nekoliko sati u prostorijama kupca.
  7. Servis je jedan od najvažnijih potpora kupcu.
  8. Izvodimo i stručno školovanje personala kupca.
  I u Sloveniji se proizvodi njemačka kvaliteta te se osiguravaju europski standardi. S orijentacijom prema željama kupaca, načinili smo korak naprijed i približili se vašim očekivanjima bolje od konkurencije.
 • Cradle to cradle u kružnoj ekonomijiMarko Krajner, 3ZEN d.o.o.


  Roman Kunič, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Kružno gospodarstvo je potreba, koju EU sve više ističe. Jedini sustav potvrđivanja proizvoda, koji se može certificirati, je Cradle to Cradle TM certificiranje. S aspekta vraćanja materijala u prirodu, biti će predstavljen sustav industrijskog kompostiranja kao rješenja za biološki ciklus. Industrijsko kompostiranje će predstaviti tvrtke, koje su već Cradle to Cradle certificirane, te su pioniri na tom području; Lauffenmuhle, Bayonix, Wolford.
 • FIELD - programska oprema za upravljanje pametnim tvornicamaFranc Žaberl, FANUC ADRIA d.o.o.


  FIELD je programska oprema, načinjena u skladu s načelima \"Industrije 4.0\", i namijenjena je za sakupljanje i analizu podataka s pojedinih komponenata strojeva, proizvodnih linija ili čitavih tvornica. FANUC nudi strojnu opremu i osnovnu strukturu programske opreme. Kako je sustav potpuno otvoren, korisnici ili neovisni ponuditelji mogu izrađivati vlastite aplikacije potpuno po mjeri i zahtjevima korisnika.
 • Gravimetrijska analiza brzo hlapljivih ulja za izrezivanje elektrolimovaInes Bergoč, Hidria d.o.o.


  Špela Bolka, Hidria d.o.o.
  Urška Žonta, Hidria d.o.o.

  Izrada lameliranih segmenata i jezgri elektromotora od elektrolimova odvija se s pomoću tzv. tehnologije štancanja, gdje se kod postupka izrezivanja pojedinih lamela primjenjuju brzo hlapljiva ulja. Osnovni zadatak brzo hlapljivih ulja je podmazivanje kontaktnih površina, koje bitno utječu na produljenje vijeka trajanja tzv. alata za štancanje.
  Brzo hlapljiva ulja u osnovi se sastoje od dvije komponente, otapala te ugljikovodika većih molekulnih masa, tzv. podmazujući dio. Udio otapala je u odnosu na podmazujući dio velik. U tehnološkom procesu je pored optimalnih parametara podmazivanja potrebno osigurati, da u sustavu udružimo optimalne uvjete navedenih osnovnih komponenata ulja. Termo-gravimetrijska analiza je jedna od metoda, koja nam na laboratorijskoj razini omogućuje točan uvid u promjenu masnog udjela otapala i podmazujućeg dijela u ovisnosti i temperaturi i vremenu.
  Stručni članak obuhvaća studiju hlapivosti brzo hlapivih ulja pri tehnološkim uvjetima kroz vremensku komponentu. Podmazujući dio, kao sastavni dio ulja, se pri nekontroliranom trošenju ulja te pri neodgovarajućem osiguravanju čistoće površina koncentrira. Masnoća radnih površina, radi same prirode tehnoloških operacija, uzrokuje formiranje nečistoća na konačnih proizvodima, gdje su, pored ulja, prisutne čestice iz okruženja te metalna sitna prašina.
  Vrednovanje izvora nečistoća je doprinijelo boljem razumijevanju funkcije brzo hlapljivih ulja i posljedično poboljšanju parametara procesa podmazivanja. Prepoznat je i veći naglasak na osiguravanje čistoće površina, kao sastavni dio pripreme linije za štancanje tijekom zamjene alata za štancanje.
 • Industrijska metrologija kao važan stup strategije Industrija 4.0Simon Smolnikar, RLS d.o.o.


  U posljednjih nekoliko godina se industrijske tvrtke susreću s globalnim izazovima, kako optimirati proizvodne procese i s time povećati konkurentnost u svjetskim mjerilima. Glavni izazovi su, kako u čitavom proizvodnom procesu tvrtke povećati produktivnost i istodobno zadržati, ili čak povećati kvalitetu proizvoda. Dugogodišnja iskustva i suradnja tehnoloških tvrtki s industrijom omogućuju, da se razvijaju i ugrađuju u proizvodne procese tehnologije, koje proizvodnim tvrtkama omogućuju cjelovitu kontrolu nad kvalitetom proizvoda u čitavom proizvodnom procesu u tvrtki. Kontrola i automatizacija procesa te planiranje aktivnosti na temelju dobivenih podataka iz proizvodnje jedan je od ključnih stupova pri ostvarivanju strategije Industrija 4.0.
 • Industrijski procesi zavarivanja, dimni plinovi i utjecaj zaštitnih plinova na smanjenje emisijaEdvard Bjelajac, Messer Slovenija d.o.o.


  Kod lučnih postupaka MIG/MAG zavarivanja s punom i punjenom žicom za zavarivanje, TIG i MMA, nastaju dimni plinovi, koji dugoročno negativno utječu na zdravstveno stanje zavarivača. Optimiranjem procesa zavarivanja, zamjenom zaštitnih mješavina plina i ostalim zahvatima u proizvodnji, moguće je smanjiti količinu dimnih plinova. S pravilnim izborom zaštitnih mješavina plinova, poboljšavaju se zavarivačko-tehnička svojstva, kvaliteta zavarenih spojeva i smanjuju se troškovi procesa zavarivanja.
 • Izvrsnost upravljanja procesima – digitalna transformacija (primjeri iz prakse).Robert Orehek, Tom PIT d.o.o.


  Svi se trudimo, nastojimo i stremimo ka optimalnom upravljanju procesom po čitavoj vertikali tvrtke. Za to su potrebne investicije u različite segmente u tvrtki, bilo na procesnom ili proizvodnom području. Kakav je uopće potencijalni doprinos digitalne transformacije upravljanju procesima unutar industrijskih tvrtki? U današnje vrijeme je svaka investicija uvjetovana s povratom investicije, dodanom vrijednošću i postizanjem minimalnog troška proizvoda, koje bi investicija donijela tvrtki. Bez toga nema investicije kao niti digitalne transformacije. Učinkovito upravljanje procesima nam može omogućiti smanjiti trenutačne troškove na sami minimum ili ponuditi uslugu/proizvod, koji imaju veću odnosno novu dodanu vrijednost na tržištu. A s time posljedično postižemo veću konkurentnost i bolje poslovne rezultate. Ukoliko je nekad izgrađen poslovni model za tvrtke mogao biti u primjeni 20 godina, nakon 2000. godine to razdoblje se brzo smanjuje. Uz neke rijetke iznimke, možemo utvrditi, da industrijske tvrtke moraju svake dvije godine obnoviti ili dopuniti svoj poslovni model ukoliko žele ostati konkurentske na tržištu. Vrlo vjerojatno dodatnog posla imaju oni, koji žele ostati na samom vrhu. A što je potrebno učiniti za dobar povrat investicije? Na koji način utvrditi gdje si možemo pomoći s digitalnom transformacijom? Kada i gdje s digitalnom transformacijom uopće početi? Što je sve potrebno za dobro upravljanje procesima u vašoj tvrtki? Primijenim standardne alate, kao većina, i ostanem prosječan, kao većina? Slijedim primjere dobrih praksi i uvijek ostajem korak iza njih? Polako ćemo si morati naručiti čašu čistog vina i priznati, da moramo izaći izvan okvira. Inovativni procesi trebaju inovativnu podršku za izvođenje. Pridružite mi se i pogledajmo zajedno na dva primjera, kako su se neki od najboljih u Sloveniji toga uhvatili.
 • Koncept inteligentnog pogonskog sklopaMartin Stepančič, Institut Jožef Stefan


  Andrej Biček, Nela d.o.o.
  Miha Erjavec, Podkrižnik d.o.o.
  Simon Kulovec, Podkrižnik d.o.o.
  Leon Žlajpah, Institut Jožef Stefan

  Visokoučinkoviti sustavi za pozicioniranje jedna su od ključnih komponenata u suvremenim robotskim sustavima, CNC strojevima i drugim mehatroničkim uređajima na području automatizacije. U nestrukturiranim okruženjima, gdje može doći do fizičkog kontakta, sustav regulacije mora ukloniti smetnje i postići željenu protočnost. Opisati ćemo provjeru koncepta inteligentnog pogonskog sklopa, koji se temelji na sinkronom motoru, plano-centričnom pogonu, dva enkodera, mjeračem momenta i mjeračem vibracija. Pogonski sklop je opremljen s tvorničkim upravljanjem i namjenskim računalom, koje omogućuje kompenzaciju neželjenih učinaka, dijagnostiku i korisničko sučelje preko internetskog servera.
 • MECODES - Novo rješenje za kalibraciju mehatoničkih konstrukcijaReni Banov, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.


  Nikola Mareković, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.
  Stjepan Razum, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.
  Boris Kumpar, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.
  Zlatko Šimunec, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.

  MECODES je jedinstveni paket MCAD i ECAD suradničkih rješenja, koji predstavlja novu metodologiju za više-domensku suradnju tijekom konstruiranja elektromehaničkih proizvoda. Kako bi unaprijedio konstrukciju proizvoda, ostvario smanjenje troškova i omogućio više interdisciplinarne inovacije, MECODES usvaja najnovije tehnologije, IDX formate razmjene podataka i EDMD protokole.
  Zašto biste trebali koristiti MECODES?
  • Unaprijeđena kvaliteta konstrukcije
  • Brži procesi razvoja
  • Optimiranje razvojnih ciklusa s pomoću integracije (smanjene dorade)
  • Povećane inovacije proizvoda i procesa kroz komunikaciju
  • Unaprijeđene analize proizvoda s pomoću više disciplina, što rezultira 3D prikazom proizvoda
  • Skraćeno vrijeme za izlazak na tržište s pomoću rješavanja prepreka kroz komunikaciju tijekom čitavog procesa razvoja proizvoda
  • Ubrzani povrat investicije kroz brže uvođenje novih proizvoda na tržište.
  CADCAM Group je razvila novu generaciju programske opreme MECODES za integriranje inovativnih poslovnih platformi - 3DEXPERIENCE platforma, s važnim sustavom za PCB konstruiranje – Mentor Xpedition i PADS, CADENCE Allegro te Altium Designer.
  Konstruktori i inženjeri u dvije discipline – strojarskoj i električarskoj koji rade s CATIA V5 ili 3DEXPERIENCE i ECAD alatima, mogu surađivati na istom nativnom modelu i vidjeti kolektivno kreirane rezultate konstruiranja koji uključuju položaje komponenata, rute, teksture i podatke u više slojeva koji su transformirani u 3D modele za kompletni razvoj i simulaciju elektro-mehaničkih proizvoda. ECAD konstruktori mogu unakrsno istraživati MCAD podatke, a MCAD konstruktori mogu unakrsno istraživati ECAD podatke, kako bi raspolagali s kompletnom ECAD i MCAD sastavnicom na jednom mjestu.
 • Napredne funkcije pogonskih sustavaPeter Skopec, ControlTech d.o.o.


  Trend industrijske automatizacije je u posljednje vrijeme svakako u povezivanju strojeva u mreže i dobovanju dijagnostičkih podataka. Pored toga je u industriji prisutna tendencija za višom produktivnošću i energetskom učinkovitošću strojeva te u poboljšanju sigurnosti strojeva. Primjećujemo, da prevladava mišljenje, da viša razina sigurnosti negativno utječe na produktivnost stroja, mada istraživanja na tom području pokazuju, da su utjecaji upravo obrnuti – viša razina sigurnosti i poboljšana dijagnostika pozitivno utječu na produktivnost stroja, odnosno na tzv. »up time«. Pored toga je želja krajnjih kupaca, da u slučaju kvara u najkraćem mogućem vremenu uklone grešku i ponovo pokrenu proizvodnju. Ukoliko nam, pored navedenog, uspije ostvariti i energijski učinkovit sustav, na dobrom smo put prema suvremenoj, učinkovitoj proizvodnji. Članka opisuje na koji način to ostvarujemo. Opisani su suvremeni pogonski sklopovi (frekvencijski pretvornici, servo pogoni) s novim tehnološkim rješenjima, koji omogućuju bolju iskoristivost strojeva i višu razinu sigurnosti.
 • Nove legure za aditivne tehnologije s praškastim materijalimaMarianne Kapp, voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG/ Voestalpine Slovenija


  U prezentaciji će biti prikazane nedavno razvijene praškaste legure, namijenjene industriji aditivne proizvodnje. Trenutačno se legure, kao što su 1.209 ili 17-4PH, široko primjenjuju u industriji aditivne proizvodnje zahvaljujući njihovoj jednostavnoj preradi 3D tiskom u komori. Međutim, iako 1.2709 pokazuje dobru tvrdoću i mehanička svojstva, legura nije postojana na koroziju. To ograničava njenu primjenu za određene aplikacije, posebice u alatničarstvu za preradu polimera. 17-4PH je s druge strane, zahvaljujući visokom sadržaju kroma, otporan na koroziju, no nema dovoljnu razinu tvrdoće za mnoge primjene u alatničarstvu. Stoga je razvijena nova kvaliteta, BÖHLER M789 AMPO, koja kombinira ta dva nužna svojstva. Uz postizanje tvrdoće razine 52 HRC, BÖHLER M789 AMPO je istodobno postojan na koroziju, i uz to preradljiv 3D tiskom. Jednostavno tiskanje maraging čelika učinilo ih je glavnim uzdanicama u AM industriji. Međutim, za mnoge aplikacije koje obuhvaćaju intenzivno trošenje, nužna je tvrdoća viša od 52 HRC, a karbidi postaju nužni. Stoga će biti prikazana i nedavno razvijena dodatna kvaliteta BÖHLER W360 AMPO u obliku praha, koja predstavlja alatni čelik s visokim udjelom ugljika. Biti će pojašnjene prednosti i izazovi te moguće primjene tog materijala.
 • Obrada 3D tiskanih metalinh proizvoda s pomoću abrazivnog mlazaLuka Kastelic, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ


  Davorin Kramar, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ
  Franci Pušavec, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ

  U današnje vrijeme raste primjenu aditivnih tehnologija. Unatoč iznimnim mogućnostima za izradu kompleksnih geometrija, s pomoću aditivnih tehnologija nije moguće izraditi komponente, odnosno funkcionalne površine, unutar zahtijevanih tolerancija i određene kvalitete površine. Drugim riječima, površina proizvoda načinjenih aditivnim tehnologijama lošija je od površine izrađene konvencionalnim tehnologijama, radi čega komponente moraju biti naknadno obrađene. U posljednje vrijeme nam u takvim slučajevima poboljšanje obrade nudi postupak obrade abrazivnim mlazom (AFM – eng. Abrasive Flow Machining). Kako brojni parametri, kao što su primjerice: svojstva abrazivnog medija, temperatura, brzina, itd. utječu na AFM, njihovo je poznavanje nužno za uključivanje AFM industrijske aplikacije. U članku će biti prikazana dosadašnja istraživanja na području obrade 3D tiskanim proizvodima postupkom AFM.
 • Ocjena obradivosti i troškova kriogenog glodanja čelika za poboljšavanje 42CrMo4Damir Grguraš, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana


  Rok Sraka, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
  Franci Pušavec , Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

  Kod kriogenog rezanja, koje se pokazalo održivom alternativom konvencionalnoj obradi, umjesto štetnih emulzija na bazi ulja, primjenjuju se kriogeni mediji, koji se dovode u zonu rezanja u kapljevitom stanju. Članak tako obuhvaća analizu i ocjenu obradivosti čelika za poboljšavanje 42CrMo4 pri kriogenom glodanju uz pomoć istodobnog jednokanalnog dovođenja kapljevitog ugljičnog dioksida LCO2 (eng. Liquid Carbon Dioxide – LCO2) i uljne magle – MQL (eng. Minimum Quantity Lubrication – MQL). Količine LCO2 i MQL su se tijekom eksperimenata mijenjale sa ciljem određivanja najprimjerenije sposobnosti hlađenja i podmazivanja LCO2 + MQL za postizanje najdulje postojanosti alata – glodala. Rezultati postojanosti alata pri kriogenom glodanju bili su uspoređivani s referentnim konvencionalnim rezanjem uz primjenu emulzija na bazi ulja. Pri tome su svi eksperimenti bili izvedeni uz jednake parametre rezanja, te uz istu strategiju obrade. Bilo je utvrđeno, da je kriogeno glodanje obećavajući postupak, koji je troškovno usporediv s konvencionalnim glodanjem, produljuje postojanost alata, omogućuje veću kontrolu nad procesom te je čišći za okoliš, i tako primjeren za uvođenje u industriju.
 • Optimiranje injekcijskog prešanja PA 66 GF35 s pomoću Flash DSCSilvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Luka Bertoncelj, Iskra ISD Plast
  Robert Kocbek, Iskra ISD Plast
  Tamara Rozman, FTPO
  Rebeka Lorber, FTPO
  Teja Pešl, FTPO
  Rajko Bobovnik, FTPO
  Thomas Wilhelm, FTPO

  S pomoću Flash DSC možemo postići velike brzine zagrijavanja (2.400.000 °C/min) i hlađenja (240.000 °C/min), što omogućuje simulaciju prerade plastomera. Možemo definirati temperature staklastog prijelaza, tališta, kristalizacije i hladne kristalizacije, entalpije tališta. Temperaturni raspon provedbe mjerenja je od -35 °C do 300 °C. Veličina uzorka je od 10 ng – 1000 ng. Pri injekcijskom prešanju djelomično kristalnih plastomera posebice je važna brzina ohlađivanja u kalupu i temperatura stijenke kalupne šupljine. S time možemo upravljati veličinom kristalastih područja i njihovim brojem. O ta dva parametra snažno ovise i konačna svojstva injekcijski prešanih otpresaka. U članku ćemo predstaviti Flash DSC i njegovu praktičnu primjenu pri optimiranju injekcijskog prešanja PA 66 GF35. Pratili smo utjecaj temperature stijenke kalupne šupljine i vremena ohlađivanja na stupanj kristalnosti PA 66 GF35. Karakterizaciju svojstava proveli smo u laboratorijima Fakulteta za tehnologiju polimera u Slovenj Gradecu. Vrednovali smo mehanička i toplinska svojstva i nakon optimiranja s rezultatima Flash DSC mjerenja. Rad je bio obavljen u okviru projekta \"Turbine House\" tvrtke Iskra ISD - Plast iz Kranja.
 • Optimiranje procesa tlačnog lijevanjaCosimo Raone, MotulTech Baraldi


  F. Checcetto, MotulTech Baraldi
  P. Grubelnik, Olma d.o.o.
  M. Kambič, Olma d.o.o.

  Sustav totalne termo vizije (TTV) je sustav za snimanje termičkih slika površine kalupa s pomoću infracrvene kamere tijekom samog procesa tlačnog lijevanja. Temperatura površine kalupa je jedna od najvažnijih varijabli kod tlačnog lijevanja lakih legura. Stoga je potrebno točno kontrolirati temperaturu kalupa i poboljšati raspršivanje maziva, kako bi se postigla optimalna temperatura. Konstrukcija sustava TTV je omogućila dobivanje podataka u tlačnom lijevanju i premašuje tradicionalnu i dobro poznatu primjenu infracrvene termografije, izvedene isključivo tijekom pokretanja tlačnog lijevanja ili tijekom ograničenih faza optimiranja procesa. Integracija mjerenja temperature površine kalupa daje mogućnost toplinske prilagodbe procesa tlačnog lijevanja, optimiranje nanošenja sredstva za odvajanje, stratešku fazu za poboljšanje kvalitete odljevaka i produljenje vijeka trajanja kalupa. Pored prednosti sustava za poboljšanje procesa, TTV nam potvrđuje i na znanstveni te objektivni način potvrđuje konačne uvjete postupka lijevanja te ga dodaje u povijest pojedinog proizvoda, tako da za svaki odljevak imamo na raspolaganju njegovu (\"termičku sliku\"). To je iznimno važno za sljedivost procesa posebice u automobilskoj industriji.
 • Otkrivanje površinskih i skrivenih grešaka na temelju akustičnog odziva ispitakaSamo Šali , SaliGuitars & SaliHangboards


  Matjaž Rot , Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

  Za otkrivanje površinskih i skrivenih (ispod površine) grešaka na proizvodima, razvili smo algoritam i programsku opremu, koja omogućuje rad u stvarnom vremenu. S relativno jednostavnom mjernom opremom (A/D pretvornik, mikrofon) smo tako postavili metodu, koja na temelju akustičnog odziva ispitaka u odgovarajućim slučajevima osigurava praktično 100-postotno pouzdano otkrivanje grešaka. Tipične greške, primjerene za otkrivanje, su napukline, uključine zraka i slično. Je li neki tip ispitka primjeren za analizu našom metodom, možemo utvrditi jednostavnim i brzim preliminarnim ispitivanjem. Ispitak pobudimo s nemjerenim mehaničkim impulsom, a njegov akustični odziv odnosno promjene zvučnog tlaka na relativno maloj udaljenosti mjerimo s pomoću mikrofona. Programska oprema za analizu mjerenog signala oslanja se na statističku analizu tri mjerena parametra i na fizikalno temeljenoj analizi jednog mjerenog parametra. Metoda omogućuje brzu analizu, približno jedan komad na sekundu, a isto tako ne predstavlja spomena vrijednu investiciju u radno okruženje.
 • Posluživanje strojeva u visokoproduktivnoj proizvodnjiMatej Merkač, Yaskawa Slovenija d.o.o.


  Hubert Kosler, Yaskawa Slovenija d.o.o.
  Aljoša Zupanc, Yaskawa Slovenija d.o.o.
  Damian Širaj, Yaskawa Ristro d.o.o.
  Erih Arko, Yaskawa Ristro d.o.o.
  Damir Smailović, Yaskawa Ristro d.o.o.

  Proizvodnja linija je opremljena s pet robotskih ćelija, zajedno s deset robota, koji su opremljeni s univerzalnim servo robotskim prihvatima za posluživanje s preko 300 topova proizvoda. Ugradnja robotskog posluživanja u proces izrade katalizatora osigurava visoka taktna vremena djelovanja proizvodne linije, jednostavni prijelaz između različitih tipova proizvoda, te rukovanje s neponovljivim pozicijama oduzimanja s pomoću 3D robotskog vision sustava. Robotizacija posluživanja strojeva u visokoproduktivnim proizvodnjama zahtijeva u postupku planiranja dinamički tim, interdisciplinarno povezivanje i optimalna rješenja.
 • Prednosti primjene adaptivnih strategija glodanjaMirko Ficko, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru


  Ivo Pahole, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
  Mario Lončar, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
  Simon Klančnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

  U članku su prikazane adaptivne strategije glodanja s njihovim značajkama i prednostima. Bit adaptivnih strategija glodanja je prilagodba putanje alata obliku proizvoda tako, da su osigurani dobri uvjeti za odvajanje čestica. Kako je riječ prije svega o visokobrzinskom rezanju s mnogo jalovih pomaka, adaptivne strategije glodanja zahtijevaju CNC obradne strojeve i alate prilagođene njima. Prikazan je eksperiment, oprema i osnovni uvjeti za uspješan rad s adaptivnim strategijama glodanja. CNC program za glodanje prema adaptivnoj strategiji za suvremene obradne strojeve je bio pripremljen za primjenu suvremene CAD/CAM programske opreme. Naglasak je na usporedbi adaptivnog glodanja s tradicionalnim.
 • Pretvorba nosive metalne automobilske komponente u plastični ekvivalentLuka Bertoncelj, Iskra ISD Plast d.o.o.


  Robert Kocbek, Iskra ISD Plast d.o.o.
  Silvester Bolka, FTPO
  Gregor Čepon, LADISK
  Blaž Starc, LADISK
  Martin Česnik, LADISK

  Trendovi automobilske industrije 21. stoljeća ukazuju na potrebu za smanjenjem broja i mase sastavnih dijelova i tako smanjenjem emisije CO2 kao i proizvodne cijene komponenata. Posljedično se i razvoj komponenata pod poklopcem motora usmjerava na prelazak s metala na tehničku plastiku, jer ona nudi sve bolja mehanička svojstva unatoč zahtjevnim uvjetima rada – izloženosti visokim temperaturama, dinamičkom pobudama, tehničkim fluidima, UV zračenju itd. Uspješnost prelaska s metala na tehničku plastiku nije uvjetovana samo izborom odgovarajućeg polimera, već i razvojem geometrije, koja mora odgovarati i zahtijevanim rubnim uvjetima i opterećenjima, kao i zahtjevima proizvodnog procesa – proizvodljivosti.
  Prikazani projekt obrađuje razvojnu metodologiju, koju smo u našoj tvrtki razvili s pomoću vanjskih suradnika (LANDISK i FTPO) i sa čijom primjenom smo uspješno razvili plastičnu izvedbu nosećeg koljena uljnog separatora, koji se primjenjuje pri 13l dizelskim motorima teretnih vozila. Komponenta je izložena ekstremnim uvjetima pogona – statičkim i dinamičkim opterećenjima, visokoj temperaturi okolnog zraka (110 °C) te vrućem ulju (120 °C) pod tlakom 6 bara. Istodobno, komponenta mora pri zadanim uvjetima rada osiguravati odgovarajuću funkciju brtvljenja između uljnog separatora i bloka motora te omogućiti odvajanje izdvojenog ulja.
  Razvoj geometrije polimerne izvedbe povezujućeg koljena se je proveo i numerički i eksperimentalno. Iterativni proces razvoja je obuhvatio izvođenje numeričkih analiza jednu za drugom (modalna analiza, harmonijska analiza, analiza sa slučajnim pobudama, analiza čvrstoće i analiza injekcijskog prešanja - »Moldflow«) i naknadnu eksperimentalnu validaciju (eksperimentalna modalna analiza, ispitivanje umora, sinusnu prelet na šejkeru i vibracijsko ispitivanje) u skladu s propisanim automobilskim standardima. Pored toga smo detaljno analizirali i izabranu tehničku plastiku s aspekta puzanja (krivulje puzanja) i umora (Wöhlerove krivulje) pri određenim uvjetima primjene. Istodobno smo provjerili i utjecaj debljine materijala, temperature i orijentacije staklenih vlakana (punilo izabranog polimera) na dinamičke karakteristike proizvoda te obzirom na rezultate odgovarajuće prilagodili konačnu geometriju proizvoda. U svrhu eksperimentalne validacije razvili smo i izradili prototipni alata te proveli optimiranje parametara procesa injekcijskog prešanja s konačnim ciljem postizanja što višeg stupnja kristalnosti polimera. Ona je ujedno bila i kontrolirana.
  Konačno razvijeni proizvod je u usporedbi s aluminijskom izvedbom bila 15 % lakša i ≈ 25 % jeftinija s aspekta troškova izrade. Pored toga omogućuje i nove, jeftinije oblike spajanja s drugim komponentama.
  S tim projektom smo u tvrtki Iskra SD Plast dokazali našu kompetentnost nastupanja kao razvojni dobavljač, koji kupcima nudi sve usluge na jednom mjestu – projektiranje, razvoj (ili podršku), optimiranje te prototipnu i serijsku izradu novog plastičnog dijela.
 • Problematika javnog putničkog prometa u Novom mestuMatej Babič, Fakulteta za informacijske študije univerza v Novem mestu


  Janez Povh, Fakulteta za strojništvo, UL; Razvojni center Novo mesto

  Javni putnički promet (JPP) je za svaku zajednicu važan, jer se sadašnji prometni sustav suočava s dobro poznatim problemima, kao što su zastoji, utjecaj na okoliš, nedostatak parkirnih površina, veći sigurnosni rizici i visoka potrošnja energenata. S druge strane je JPP nekonkurentan osobnom automobilu, jer ne omogućuje udoban te vremenski prihvatljiv prijevoz, ili prisiljava korisnike, da svoj dnevni ritam previše prilagođavaju voznom redu JPP. U ruralnim okruženjima, gdje je gustoća stanovništva manja, prosječna starost često veća, radi veće raščlanjenosti naselja, povezivanje s urbanim središtima s pomoću JPP posebno je velik problem. Primjena automobila za prijevoz do Novog mesta odražava se u obliku prometnih zastoja tijekom jutarnjih i popodnevnih špica, a kroz dan u obliku visoke zauzetosti parkirnih mjesta u okolici javnih površina (bolnica, zdravstveni dom) tj. u blizini poslodavaca. Ideja projekta je, zajedničkim angažmanom Razvojnog centra Novo mesto (RCNM), Fakulteta za Informacijske studije (FIŠ) i MONM (slo. Mestna občina Novo mesto), načiniti prodor u povezivanju tih odvojenih podsustava u cjeloviti sustav javnog putničkog prometa u MONM. Glavni cilj projekta je razviti novi model pametnog JPP u MONM, koji će biti prilagođen specifičnim potrebama građana MONM: (i) veličine autobusa i njihove trase biti će prilagođene stvarnim potrebama; (ii) u gradu će se tijesno oslanjati na sustav dijeljenja bicikala te na sustav javnih parkirališta; (iii) u ruralnim naseljima će se nadopuniti sa sustavom prijevoza na poziv. U članku ćemo predstaviti problematiku NFC tehnologije, bilježenje broja veza na WIFI točkama u gradskim autobusima ili primjenu posebne mobilne aplikacije, koja bi imala i tu funkciju. Isto tako ćemo pokazati koliko su važna rješenja putničkog prometa za industriju.
 • Razvoj automatskih uređaja za ispitivanje brtvljenja proizvodaJure Kokalj, KNT d.o.o.


  Janez Kokalj, KNT d.o.o.
  Edvard Dolenc, KNT d.o.o.
  Miha Nastran

  Jezgra aktivnosti tvrtke KNT d.o.o. predstavlja razvoj i izrada automatskih uređaja za ispitivanje brtvljenja proizvoda, geometrijsko ispitivanje proizvoda te njihovo konačno označavanje. Pri konstruiranju uređaja primjenjujemo suvremene pristupe na području manipulacije proizvodima, senzorike i uvođenja suvremenih pristupa informatizacije. Na području automatizacije ispitivanja brtvljenja prisutni smo već gotovo desetljeće, što je kumovalo uvođenju većeg broja inovacija na tom području, među kojima i razvoju vlastitog senzorskog modula za brzo i točno prepoznavanje propuštanja različitih proizvoda. U članku je na početku ukratko prikazano predstavljanje tvrtke KNT d.o.o., a zatim je dodan pregled na području ispitivanja brtvljenja te prikazan razvoj na području senzorskih modula.
 • Razvoj i istraživanje pulzirajućeg visokotlačnog dovođenja tekućine za hlađenje i podmazivanje u procesu tokarenjaMatjaž Kern, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ


  Franci Pušavec, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ

  U članku je prikazan razvoj i istraživanje utjecaja sustava za pulsirajuće visokotlačno dovođenje sredstva za hlađenje i podmazivanje na proces tokarenja. Kod obrada teško obradivih materijala, kao što je primjerice legura Inconel 718, radi njihove loše toplinske provodnosti, deformacijskog očvršćivanja i drugih svojstava materijala, dolazi do povišenih temperatura u zoni rezanja i do visokih opterećenja, koji se odražavaju u kratkoj postojanosti reznog alata. To u određenoj mjeri možemo izbjeći dovođenjem sredstva za hlađenje i podmazivanje (SHIP), kada s njom zalijevamo ili je još bolje dovodimo u obliku mlaza i pod visokim tlakom neposredno u zonu rezanja i tako s njenom primjenom snizujemo temperaturu zone rezanja, smanjujemo trenje i poboljšamo postojanost alata. Pri tome nemamo točnu kontrolu nad procesom stvaranja i lomljenja odvojenih čestica, stoga je cilj rada bio razviti i ispitati pulzirajući sustav za dovođenje sredstva za hlađenje i podmazivanje pod visokim tlakom te načiniti usporednu analizu tokarenja teško obradivog materijala u tri uvjeta obrade, gdje će se prvi puta (1) obrada odvijati s klasičnim zalijevanje, drugi puta (2) će sredstvo za hlađenje i podmazivanje biti s visokim tlakom usmjereno između odvojene čestice i alata u obliku mlaza konstantnog protoka i treći puta (3) će se njegov protok tijekom vremena mijenjati; sredstvo za hlađenje i podmazivanje će se dovoditi pulsno.
 • Razvoj sustava za vrednovanje i dodjeljivanje radnih mjesta djelatnicima s ograničenjimaNoka Kunej, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.


  Aljoša Novak, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
  Marko Barišić, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
  Ana Šušteršič, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
  Matevž Močilnikar, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

  Kao proizvodna tvrtka s velikim brojem zaposlenika, redovito se susrećemo sa zaposlenicima, kojima se radi različitih okolnosti promijenilo zdravstveno stanje i rad mogu obavljati smo pod određenim uvjetima, propisanim od strane ovlaštenih zdravstvenih ustanova. Na produbljenije razmišljanje o tom tematici nas je potakla suradnja s Fakultetom za strojarstvo, Sveučilišta u Mariboru. Sa studentima i profesorima smo pripremili osnovu za program, koji bi na temelju informacija o radnim mjestima i zaposlenicima pomagao odgovornima rasporediti zaposlenike na primjerena radna mjesta. Pokazalo se, da za pouzdano djelovanje programa trebamo dobru osnovicu i produbljeno razumijevanje zdravstvenih ograničenja. Radna mjesta tako nije moguće vrednovati samo obzirom na ergonomske smjernice, kao što su odgovarajuće visine radnih mjesta, raspored materijala te potreban prostor za neometano gibanje. Isto tako, moguće je zaključivati o skladnosti radnog mjesta za osobe s ograničenjima na temelju ocjene s jednom od priznatih metoda (npr. OWAS), jer one daju informaciju o mogućnosti rizika za nastajanje ozljeda kod određenih pokreta za zdrave osobe. Njihovi rezultati su naime osnovica za bilo kakve daljnje analize, jer je odgovarajuće ergonomski postavljeno radno mjesto uvjet za rad svih zaposlenika. Za dobivanje pouzdanih informacija o sukladnosti radnog mjesta za zaposlenike s ograničenjima, obrazac za vrednovanje smo sastavili od više sklopova, koji pokrivaju različita zdravstvena stanja iz kojih proizlaze ograničenja. S pomoću specijalista medicine rada smo za svaki sklop pripremili popis pokreta s kritičnim granicama i frekvencijama ponavljanja, unutar kojih osoba s nekim ograničenjem i dalje može sigurno obavljati rad. Granice i frekvencije pokreta kod raznih oboljenja naime se ne poklapaju s podacima za zdrave osobe, stoga je pri vrednovanju radnog mjesta vrlo važno uzeti u obzir taj podatak. Dakle, kod ocjene radnog mjesta u praksi, prvo pogledamo osnovne ergonomske veličine i sigurnost na radu, a zatim se udubimo u samu prirodu posla, odnosno postupka. Točno popišemo kakvi se pokreti izvode tijekom operacije, koliko puta se ponavljaju, utvrđujemo jesu li potrebne sile, prenošenje tereta i slično. Odgovori na pojedina pitanja s da ili ne, ne daju nam jednoznačne informacije o sukladnosti ili nesukladnosti radnog mjesta za radnike s ograničenjima. Svaka od postavki se nadovezuje na opis ograničenja za pojedinu osobu i te dvije informacije međusobno povezuje program razvijen u Microsoft Excel okruženju. Iz baze podataka o radnim mjestima prikazuje informaciju o primjerenim radnim mjestima za pojedinog zaposlenika. Tako bitno olakšavamo rad odgovornima, koji moraju tražiti primjerena radna mjesta, jer često nemaju dovoljno produbljenog znanja s tog područja. A najvažnije je, da naše zaposlenike i dalje možemo uključiti u normalan proces rada u našoj tvrtki, na njima primjerenim radnim mjestima, gdje se njihovo zdravstveno stanje ne pogoršava.
 • Recikliranje biokompozitaSilvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Teja Pešl, FTPO
  Rebeka Lorber, FTPO
  Tamara Rozman, FTPO
  Rajko Bobovnik, FTPO
  Thomas Wilhelm, FTPO

  Sve više aktivnosti je u polimernoj industriji usmjereno na zamjenu staklenih vlakana s prirodnim, u primjeni barem polimera na bio-osnovi kao i na recikliranje. Kod prirodnih vlakana posebice su zanimljiva otpadna prirodna vlakna, jer se na taj način bitno smanjuje količina otpada, koji primjenjujemo kao sekundarnu sirovinu za kompozite. Ukoliko pri tome primijenimo i plastomernu matricu na bio-osnovi znači, da smo načinili kompozit, koji je u dobroj mjeri načinjen od obnovljivih izvora. Kako bismo pratili trend kružne ekonomije, da na kraju životnog vijeka proizvoda od kompozita na bio-osnovi njega recikliramo, pri razvoju biokompozita smo pratili i utjecaj višestrukog recikliranja na svojstva biokompozita. Kako bismo dobili kompozit, koji ima zadovoljavajuća svojstva za primjenu za tehničke proizvode, moramo mu dodati dodatke koji omogućuju višestruko recikliranje bez vidljivih promjena u svojstvima. U članku ćemo predstaviti kompozit, koji ima plastomernu matricu, koja je sintetizirana od šećerne trske, a kao ojačalo ima miskantusova vlakna. Pratili smo utjecaj višestrukog recikliranja biokompozita postupkom injekcijskog prešanja i mljevenja otrpesaka. Karakterizaciju svojstava smo proveli u laboratorijima Fakulteta za tehnologiju polimera u Slovenj Gradecu. Vrednovali smo mehanička i toplinska svojstva, dinamička mehanička svojstva i žilavost. U dobroj mjeri smo uspjeli očuvati svojstva biokompozita i s time pokazali, da možemo bio-kompozite iz pretežito obnovljivih izvora reciklirati i primijeniti za izradu jednakovrijednih proizvoda. Rad je bio obavljen u okviru projekta Cel.Krog – iskorištavanje potencijala biomase za razvoj naprednih materijala i proizvoda na bio-osnovi, koje vodi Institut za celulozu i papir, i gdje sudjeluje Fakultet za tehnologiju polimera kao partner.
 • ReconCell: Potreba za sigurnom prilagodljivošću za industriju!Michael Pravits, Pilz Ges.m.b.H.


  Aleš Ude, Institut Jožef Stefan
  Igor Kovač, Institut Jožef Stefan
  Miha Deniša, Institut Jožef Stefan

  Institut Jožef Stefan je razvio visoko fleksibilnu, rekonfigurabilnu i modularnu robotsku ćeliju, ReconCell, u skladu sa zahtjevima, koje treba za paradigmu Industrija 4.0. Ta rekonfigurabilna robotska ćelija predstavlja proizvodnu ćeliju s najvišim stupnjem prilagođavati proizvodima, koje je potrebno obraditi. ReconCell je potpuno slobodno konfigurabilna ćelija, koja se može rekonfigurirati i u kojoj su 2 robota, pasivni heksapodi kao elementi za pričvršćivanje, P&P sučelja, kruti prilagodljivi okvir za promjenu funkcije ćelije, kako bi se samostalno prilagodila različitim proizvodima. No za distribuciju te ćelije u Europskoj uniji, potrebno je poštovati zakonske zahtjeve obzirom na sigurnost. Tu je tvrtka Pilz pripremila ocjenu rizika za Institut Jožef Štefan i razvila sigurnosni koncept, pod uvjetom, da se fleksibilna funkcija same ćelije ne promijeni.
 • Revolucionarna 3D DMLS tehnologijaMario Šinko, MARSI, Mario Šinko s.p.


  Matic Vogrin, MARSI, Mario Šinko s.p.

  Napredne industrije zahtijevaju razvoj posebnih – inovativnih kalupa, no neke od kalupnih umetaka nije moguće izraditi s pomoću tradicionalnih – klasičnih proizvodnih i strojnih tehnologija – postupaka. Takve kalupe je potrebno dugoročno razvijati, konstruirati te predvidjeti sve funkcije kalupa. Nove tehnologije, kao što je 3D tiskanje (eng. 3D print), omogućuju alatničarstvu poboljšanje kvalitete proizvoda i produljenje vijeka trajanja kalupa. MARSI je tvrtka, koja je između ostalog specijalizirana za oblikovanje konformnih kalupa za visoko tehnološku industriju i integriranu aditivnu proizvodnju.
 • Robotska ćelija za glodanje termoizolacijskih elemenataPeter Kerec, ABB d.o.o.


  Aleš Klun, ABB d.o.o.
  Robert Logar, ABB d.o.o.
  Nejc Pregl , Isomat d.o.o.

  Isomat d.o.o. je visoko specijalizirana tehnološka tvrtka, u kojoj razvijaju inovativna i održiva rješenja s područja toplinske izolacije. Ove godine smo zajedno razvili i pokrenuli drugu robotsku ćeliju za izrezivanje toplinski izolacijskih elemenata posebnih oblika od mineralne vune. Robotsko rješenje uključuje kreiranje trajektorija za glodanje u okruženju MasterCam i zatim prijenos u ABB RobotStudio, gdje robotski programi za obradu dobivaju konačni oblik.
 • Sinergije digitaliziranog upravljanja proizvodnjom i kvalitetom u praksiKlemen Lisec, Inden d.o.o.


  Dušan Božič, Inden d.o.o.
  Jochen Kinauer, camLine GmbH

  Cilj svake proizvodnje je osiguravanje učinkovitosti i postizanje visoke kvalitete procesa. Kako bismo to postigli, potrebno je razumijevanje odgovarajućih procesa, kontrola i vođenje procesnih prozora, osiguravanje stabilnosti procesa, neprekidno postizanje zahtijevane kvalitete proizvoda, postizanje proizvodnje bez grešaka i trenutačno prepoznavanje i uklanjanje anomalija. Sakupljanje i vrednovanje primjerenih podataka te kontrola učinkovitosti opreme danas su izazovi automatizacije. Upravljanje proizvodnom kvalitetom i dokumentiranje poboljšanja u proizvodnom procesu cilj je metodologije analize grešaka i njihovih posljedica (FMEA). U članku ćemo predstaviti mogućnost integracije poboljšanja toka procesa, koje smo postigli s pomoću metode analize grešaka i njihovih posljedica u sustavu za osiguravanje kvalitete (CAQ) i integraciju te dokumentiranje poboljšanih metodologija proizvodnje u sustavu za upravljanje proizvodnjom (MES).
 • SLCR – čišćenje, uklanjanje površinskih nanosa, označavanje sa svjetlom. Pokucajmo u svijet laserske obrade površinaBastian Marheineke, SLCR Lasertechnik GmbH


  SLCR Lasertechnik je srednje velika tvrtka iz Njemačke, koja od 1997. godine djeluje na području laserskih aplikacija, i nudi rješenja i sustave za obradu površina. Tvrtka ima ogromno iskustvo i znanje o obradi industrijskih površina od različitih materijala, od metala i plastike do kompozitnih materijala i još mnogo više. Glavne vrste aplikacija su primjerice čišćenje površina, uklanjanje površinskih nanosa i označavanje. Na konkretnim primjerima iz različitih industrijskih grana, predstaviti ćemo vam poboljšanja u proizvodnji s pomoću laserske tehnologije SLCR. Pojasniti ćemo opće načelo djelovanja SLCR-lasera i predstaviti značajke procesa. Pored toga ćete upoznati s mogućnostima te čuti o našim iskustvima u brojnim aplikacijama, kao što su priprema i čišćenje površina, bojanje vrlo kompleksnih tijela npr. s pomoću lasera. Za brojne aplikacije u suvremenim proizvodnim procesima, čišćenje ili priprema površine obavezan je koraku procesu za postizanje visoke kvalitete proizvoda. Posebice za postupke spajanja, kao što su lijepljenje ili zavarivanje, priprema ili čišćenje spojnih površina vrlo su važan, ključan čimbenik za postizanje čvrste veze. Slično kao za postupke spajanja, priprema površine je vrlo važna i za postupke bojanja, jer s odgovarajućom pripremom osiguravamo pouzdanu adheziju između površine i boje. Pored toga je precizno uklanjanje boje s komponenata temeljna kompetencija tvrtke SLCR Lasertechnik, a s pomoću nje izbjegavamo proizvodni korak kao što je maskiranje, i smanjujemo broj koraka u procesu. SLCR Lasertechnik nudi alternativu brojnim aplikacijama u obliku nježne i suhe beskontaktne obrade bez medija, samo primjenom svjetlosti.
 • SmartMForming - pametni alati za preoblikovanje limovaTomaž Savšek, TPV d.o.o.


  Petra Janežič, Gorenje Orodjarna, d.o.o.
  Inda Balagić, CADCAM Design Centar
  Stjepan Flegarić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
  Klemen Žužek, Gorenje orodjarna d.o.o.
  Katja Popovič , Gorenje orodjarna d.o.o.
  Mitja Cerovšek Boštjan Piletič, TPV d.o.o.
  Mario Štorga, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

  Oblikovanje limova jedan je od najvažnijih procesa u suvremenoj industrijskoj proizvodnji. Brojne komponente u automobilskoj industriji i u industriji kućanskih uređaja, izrađene su od limova. Procesi oblikovanja limova su sve zahtjevniji radi sve kompleksnijeg dizajna, novih tehnologija i materijala, zahtjeva za osiguravanjem kvalitete i sljedivosti u velikoserijskoj proizvodnji te radi zahtjeva za smanjivanjem potrošnje energije i ugljičnog otiska. Danas se u automobilskoj industriji već više od 35 % limenih dijelova izrađuje od novih materijala, kao što je visoko čvrsti čelik, a taj postotak se i dalje povećava. U okviru projekta SmartMForming razvijamo pametni alat za oblikovanje limova s primjenom senzora, aktuatora i središnjeg računala, koji omogućuju »on-line« upravljanje. Sa cjelovitim izborom senzora pratimo geometriju proizvoda, sile probijanja i skidanja te stanje alata i preše. Na temelju informacija alat izvodi potrebnu korekciju geometrija, a sustavu za upravljanje proizvodnjom daje informaciju o stanju proizvoda, alata i stroja. Glavna prednost predstavljenog alata je da nije potrebno ulagati u dodatnu opremu ili strojeve (preše). Postoje i druge prednosti, kao što su skraćivanje tehnoloških vremena, povećanje kvalitete proizvoda, smanjivanje troškova alata u životnom ciklusu i najvažnije, veće kapacitete izrade kompleksnijih proizvoda.
 • Softsynchro - kada sa steznom glavom navojnog svrdla dobijete više Rok Volk, EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.


  Na suvremenim CNC obradnim centrima se rotacijsko gibanje vretena može usklađeno pomicati zajedno s posmakom i pri tome se sinkronizira. To omogućuje izradu navoja bez kompenzacijske glave, iako je praksa pokazala da se javljaju greške i pri samoj sinkronizaciji. Pri uporabi krutih prihvata alata, radi grešaka u sinkronizaciji može doći do visokih aksijalnih sila, koje imaju negativne učinke na proizvodni proces, kao što je skraćivanje vijeka trajanja alata. Proizvođač EMUGE u svojem programu nudi steznu glavu, nazvanu Softsynchro®, za navojni alat s minimalnom kompenzacijom duljine, koja je nužno potrebna za dulji vijek trajanja alata. Konstrukcija glave koja, s posebnim patentiranim oprugama od elastomera, smanjuje aksijalne sile koje djeluju na vretenu, što omogućuje učinkovitije narezivanje ili utiskivanje navoja, smanjuje moment i produljuje vijek trajanja alata. Ispitivanja su pokazala i do 3x dulji vijek trajanja alata. Sada je stezna glava Softsynchro na raspolaganju u različitim izvedbama, koje se mogu prilagođavati.
 • STEADYLINE - svladavanje izazova velikih duljina stezanja reznih alataZoran Svenšek, SECO TOOLS SI d.o.o.


  U većini industrijskih segmenata je trend izrade većih i kompleksnijih obradaka. Ti veliki obratci često imaju duboke šupljine, koje zahtijevaju dugačke alate. Ti alati s većom duljinom stezanja imaju veću sklonost vibriranju, što će negativno utjecati na proizvodni proces: nužnost smanjivanja uvjeta rezanja, poteškoće pri postizanju željene kvalitete, posebice površinske obrade, prerana istrošenost rezne oštrice, samo da spomenemo neke od njih. S druge strane, kako bi ostali konkurentni na svojim tržištima, kupci neprekidno traže poboljšanje produktivnosti. Vibracije su nekompatibilne s produktivnošću i kvalitetom. Stoga je rješenje za uklanjanje vibracija nužno za mnoge kupce.
 • Stereolitografija: spremna na izradu konačnih proizvoda?Janez Slapnik, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Thomas Wilhelm, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Irena Pulko, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Slavko Cehner, Doorson d.o.o.
  Franc Hanžič, Doorson d.o.o.

  Stereolitografija je prva patentirana tehnologija aditivne proizvodnje (poznata i pod nazivom 3D tisak). Djeluje na načelu očvršćivanja fotoosjetljive smole s pomoću svjetlosti i omogućuje preciznu izradu kompleksnih proizvoda izravno na temelju CAD modela. Radi krhkosti fotoosjetljivih smola, u prošlosti se primjenjivala samo za izradu vizualnih prototipova. Nedavni napredak u razvoju materijala otvara stereolitografiji nove mogućnosti primjene. U uvodnom dijelu članka biti će prikazani primjeri mogućnosti primjene stereolitografije za industrijske namjene. U nastavku će biti prikazano, kako možemo krojiti mehanička i toplinska svojstva fotoosjetljivih smola za 3D tisak obzirom na zahtjeve konačnog proizvoda. Biti će prikazan praktični primjer razvoja fotoosjetljive smole s poboljšanim tribološkim svojstvima za aplikaciju pogonskog sustava automatskih vrata.
 • Strojni vid, ključna napredna tehnologija I4.0Jure Skvarč, Kolektor Orodjarna, PE Vision


  Sustavi strojnog vida su uređaji, koji iz slika, koje snimaju raznovrsne kamere automatski izlučuju korisne informacije. Na taj način omogućuju izvođenje kontrole kvalitete, vođenje strojeva i uređaja, kontrolu i identifikaciju komponenata, čitanje kodova i oznaka te osiguravanje dragocjenih podataka za optimiranje proizvodnje. Tehnologije strojnog vida su ključne tehnologije pametnih tvornica. Niti jedni drugi uređaji ne sakupljaju i interpretiraju toliko podataka, kao uređaji strojnog vida. Ideja je snimiti i razumjeti slikovnu informaciju i proslijediti rezultate u vrijednosni lanac u svakoj fazi proizvodnje. Pri tome nije riječ samo o otkrivanju grešaka, odvajanju dobar-loš proizvod, već za automatsko pokretanje inteligentnih zahvata. Pri tome metode umjetne inteligencije prodorno mijenjaju učinkovitosti sustava strojnog vida i omogućuju izvedbu potpuno novih rješenja, koja se šire i izvan industrijskih okruženja. Tvornice budućnosti će biti projektirane tako, da će moći osigurati najveće koristi pri najnižoj mogućoj potrošnji materijala i energije. Povezani i fleksibilniji proizvodni procesi podržani sa strojnim visom utrti će put novim poslovnim modelima.
 • Suprotni oblik gravure u kalupu za injekcijsko prešanjeMatjaž Rot, TECOS


  Andrej Glojek, TECOS
  Ziga Kogoj, Orodjarstvo Knific
  Mladen Krčić, Orodjarstvo Knific

  Različita stezanja i radi njihove povezane deformacije su već niz godina prava noćna mora svakog alatničara, koji izrađuje kalupe za injekcijsko prešanje. Posljednjih godina se, s razvojem tehnoloških simulacija programa za injekcijsko prešanje plastike, sve više mijenjaju i pristupi izradi kalupa. Kada dolazi do velikih deformacija proizvoda nakon njihovog vađenja iz kalupa, takve deformacije nije moguće smanjiti tehnološkim parametrima na ubrizgavalici, odnosno promjenom mjesta ušća ili promjenom debljine stijenke proizvoda, poslužujemo se izradom suprotnog oblika kalupne šupljine.
 • Tlačni senzor za kontrolu procesa injekcijskog prešanja plastičnih materijalaDomen Rovšček, Hidria d.o.o.


  Dragan Kusić, TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
  Boštjan Berginc, Hidria d.o.o.
  Aljaž Podobnik, Hidria d.o.o.

  Uz modernizaciju proizvodnih tehnologija, globalno se ukazuje potreba za inteligentnim sustavima kontrole automatiziranih procesa. Želja za »real time« praćenjem proizvodnih parametara (100 % kontrola) je dakle sve veća, pa i u preradi plastičnih materijala. Injekcijsko prešanje plastičnih materijala često je slijep proces, jer se korisnik oslanja na parametre procesa ubrizgavalice, a istodobno nema izravni uvid, što se zaista događa u kalupu. Postojeći sustavi za kontrolu procesa injekcijskog prešanja ili tlačnog lijevanja aluminija, vrlo su skupi i mogu lako premašiti vrijednost alata, stoga se u mnogo slučajeva primjenjuju samo postavke alata iz prvih ciklusa pri pokretanju proizvodnje. Stoga postoji potreba za sustavom za kontrolu procesa injekcijskog prešanja plastike, koji će cjenovno biti dostupan većoj masi korisnika, a istodobno biti dovoljno jednostavan za primjenu, pri čemu će morati imati točnost usporedivu s postojećim sustavima. Projekt Injection Molding Pressure Sensor (IMPS) obuhvaća razvoj inovativnog senzora tlaka s integriranom elektronikom, koju će biti moguće ugraditi u svaki kalup za injekcijsko prešanje plastike bez velike dodatne investicije. Razvijeni senzor može se primjenjivati za: 1. Sustav regulacije procesa injekcijskog prešanja sa zatvorenom petljom tj. za praćenje događanja izravno u kalupnoj šupljini i odaziv procesa na temelju izmjerenih vrijednosti; 2. Dijagnostiku procesa i prognozu događaja u procesu, što bitno smanjuje broj loših poluproizvoda i posljedično optimira potrošnju energije te osnovnih materijalnih resursa.
 • Trendovi pri tehnologijama i materijalima za injekcijsko prešanje u avtomobilskoj industriji svjetlosne opremeAleš Adamlje, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.


  S razvojem električnih vozila, primjenom LED izvora i stalnim pritiscima za snižavanjem troškova na tržištu svjetlosne opreme za automobile, počele su se događati drastične promjene. Kompleksnost i zahtjevi na proizvode iz godine u godinu rastu te zahtijevaju nove inovativne pristupe kod planiranja i izrade proizvoda. Primjena novih materijala, novih tehnologija i postupaka izrade, nužni su za preživljavanje na globalnom tržištu. U članku će biti prikazana usporedba između tipičnih proizvoda u industriji svjetlosne opreme nekad, danas i u budućnosti, trendovi pri razvoju proizvoda te trendovi pri razvoju plastomernih materijala, tehnologija i postupaka.
 • Unikatni dimenzijski mjerni sustavi za rješavanje kompleksnih mjeriteljskih izazovaNejc Demšar, LOTRIČ Meroslovje, d. o. o.


  Predstavljanje primjera dobre prakse razvoja po mjeri i rješavanje specifičnih mjeriteljskih izazova za poboljšanje kvalitete procesa. Radi sve većih zahtjeva kupaca i standarda za automatiziranom kontrolom kvalitete i specifičnih proizvoda, javlja se sve više potreba za razvojem i izgradnjom dimenzijskih mjernih strojeva, koji su potpuno prilagođeni zahtjevima korisnika. S prilagođenim mjernim karakteristikama, mjernim načelom, nadogradnjama, konstrukcijom, stupnjem automatizacije i mjestom ugradnje, osigurava se visoki stupanje točnosti mjerenja dimenzija i površina proizvoda, koje nije moguće mjeriti s pomoću serijskih mjernih strojeva.
 • Utjecaj vremena skladištenja na svojstva injekcijski prešanih proizvoda od PA 66 GF15Silvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Za injekcijski prešani proizvod želimo dobiti što bolja mehanička i toplinska svojstva te lijep izgled, ukoliko je proizvod na vidljivom mjestu. Za osiguravanje funkcionalnog i estetski lijepog proizvoda, potrebno je odgovarajuće podesiti parametre injekcijskog prešanja, koji utječu na svaki materijal drugačije. Za poliamide je karakteristično, da upijaju vlagu prije svega u amorfnom dijelu strukture. S višim sadržajem vlage utječemo i na poboljšanje njihove žilavosti. Visoka žilavost je važna prije svega kod konstrukcijskih injekcijski prešanih otpresaka, koje primjenjujemo kod proizvoda koji su mehanički opterećeni, kako ne bi došlo do loma. U članku ćemo prikazati utjecaj vremena skladištenja, gdje su injekcijski prešani otpresci od PA 66 GF15 upijali vlagu, na promjenu njihovih mehaničkih i toplinskih svojstava. Prikazati ćemo, kako s parametrima injekcijskog prešanja, s pomoću kojih smo postigli niži stupanj kristalnosti, postižemo veće upijanje vlage i time veću promjenu mehaničkih i toplinskih svojstava.
 • UV svjetlost - Kalibracija UV mjerki Gašper Fašun, SIJ Ravne Systems


  Unatoč tome, da UV svjetlost ne vidimo golim okom, za nas već dugo vremena nije nepoznanica. Razvojem umjetnih izvora zračenja tog dijela spektra svjetlosti, razvile su se i brojne aplikacije. Pored primjene u zdravstvu, biologiji, kozmetici, njena se primjenjivost pokazala i u industriji. A kako bismo osigurali odgovarajuća mjerenja, u prvom je koraku nužno osigurati mjerenja, kojima možemo vjerovati. A upravo kalibracija mjerki UV svjetlosti jedan je od važnih koraka u tom smjeru. Za kalibraciju mjerki je potrebno produbljeno razumijevanje teorijskih osnova, koje su povezane sa svjetlosnim izvorima i senzorima za mjerenje ozračenosti UV svjetlošću. Naime, s pomoću razumijevanja teorijske pozadine, možemo uspješno ukloniti poteškoće, koje nam se javljaju na putu do uspješno izvedene kalibracije.
 • Zaštita patenataStanislav Kaluža, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino


  U članku će biti prikazan Ured RS za intelektualno vlasništvo, njegove zadatke i nadležnosti, intelektualno vlasništvo i zaštitu prava intelektualnog vlasništva s naglaskom na zaštitu patenata. Pored osnovne zaštite, biti će obrađena važna pitanja, koja si mora postaviti svaki inovator tj. potencijalni prijavitelj patentne prijave:
  - Zašto patentirati?
  - Što želim postići s patentnom prijavom?
  - Kada patentirati ?
  - Gdje patentirati ?
  Biti će predstavljena i posebna usluga URSIL-a, koja je namijenjena inovativnim malim i srednjim tvrtkama s tržišno zanimljivim proizvodima, koji žele doznati, što sve mogu zaštititi kao svoje intelektualno vlasništvo i kakve prednosti im to može donijeti. U suradnji s Europskim patentnim uredom, URSIL izvodi projekt Prva informacija o intelektualnom vlasništvu (s naglaskom na industrijskom vlasništvu), koja je namijenjena inovativnim malim i srednjim tvrtkama bez iskustva na tom području. Dobivene nove informacije i novo znanje mogu značiti prednost pred konkurencijom.
 • »Poka-Yoke« – automatizacija i informatizacija ručnih montažnih procesa u proizvodnjiTim Vrbančič, Inea RBT d.o.o.


  Janez Tancek, Inea RBT d.o.o.

  Kod ručne montaže u proizvodnji najrazličitijih proizvoda, radnik obično sastavlja proizvod od više sastavnih dijelova. Radi različitih čimbenika, pa i ljudskih, u procesu montaže se javljaju greške. Radi velikog broja sastavnih dijelova, monotonosti pri sastavljanju i drugih čimbenika, tijekom sastavljanja se može neki dio zaboraviti ugraditi, ili ga se zamijeni s njemu sličnim radi vizualne sličnosti. Takve greške vode do neodgovarajućih i nefunkcionalnih proizvoda. Niti proizvođač niti konačni korisnici ne žele nefunkcionalne proizvode. Japanski pojam, koji govori sprječavanju grešaka, naziva se »Poka-Yoke« [5]. Rješenje predstavljeno u ovom članku govori o vođenju radnika kroz ručni proces montaže i temelji se na terminalima Anywire te kontroli ručne montaže s pomoću PLK upravljanja proizvođača Mitsubishi Electric. Terminali vode radnika kroz proces montaže s pomoću različitih funkcija (paljenje LED žarulja, prikaz broja sastavnih dijelova, otvaranje vratašca ispred spremnika sa sastavnim dijelovima, ...). Takvo rješenje vodi do proizvodnje s nultim grešaka, a na dugi rok do veće produktivnosti, više kvalitete te financijskih ušteda.