Dodatnemogućnosti promocije

Torbu s promocijskim materijalom tvrtki (prospekti, letci, brošure itd.) dobivaju svi sudionici foruma. Pojedina tvrtka se mora pobrinuti za kompletiranje svojih materijala, koji ne smiju obuhvaćati više od 6 – 8 stranica formata A4. Za materijal koji je u većem opsegu, tvrtka se mora prethodno dogovoriti s organizatorom događaja.

 

Oglašavanje tvrtke u zborniku događaja (cijena je bez PDV):

Cijela stranica (A4)    300,00 €
Pola stranice (A5)    200,00 €
Rok za slanje oglasa u zborniku je 15. svibanj 2020  

 

Umetanje promocijskog materijala u torbe*
Rok za slanje materijala za umetanje u torbe je 28. svibanj 2020
350,00 €