Program

Legenda:
08:30 - 09:30
Prijem sudionika
09:30 - 09:45
Otvaranje konferencije
09:45 - 10:00
Predstavljanje glavnog pokrovitelja
10:00 - 11:15
Pozvana predavanja
10:00 - 10:30
Zašto je vođenje tako važan poziv i što ono ima s konkurentnošću Slovenije?
Vodstvo, odnosno vođenje, njegovu vrijednost, važnost i učinke možemo, iako ga se povezuje s mekanim vještinama, temeljiti na čisto mjerljivim podacima. Kako dobro vodimo u Sloveniji i u kakvim organizacijskim sustavima djelujemo? Zašto je upravljanje ljudskim kapitalom (tek sad) postalo jednako važnim, kao i upravljanje financijama? Gdje su naši najveći izazovi i što može načiniti management, da Sloveniju na svjetskoj ljestvici konkurentnosti podigne više?
Saša Mrak
Združenje Manager
10:30 - 11:00
Tri dobitnika priznanja Mladi manager su inženjeri. Slučajnost?
Sekcija mladih u okviru Udruženja Manager svake godine među svojim kolegama iz struke traži one, koji su na samim početcima svog managerskog puta prepoznati po izvrsnosti vođenja i iznimnim rezultatima. Današnje poslovno okruženje ne dopušta više mogućnost uspjeha bez inovacija, stoga manageri moraju imati izniman sluh za inovacije - i tehnološke, kao i inovacije poslovnih modela. Stoga nije slučajnost, da je među nominiranima i dobitnicima tog priznanja sve više menagera s inženjerskim obrazovanjem.
Mitja Kolbe
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
11:00 - 11:15
Inženjerka godine: za rast vidljivosti i ugleda inženjera u društvu
\"Jedan od mnogih razloga, zašto su žene premalo zastupljene u tehnološkim disciplinama, je da smo načinili loš pristup u objašnjavanju, kako inženjeri doprinose društvu i njegovom razvoju. Sadašnji način prikazivanja inženjerstva odbija velik broj pametnih i nadarenih mladih žena,\" ističe dr. Mary Wells, kanadska profesorica strojarskog inženjerstva.
Da mlade djevojke nemaju dovoljno uzora za svoj inženjerski put, svjesno je svega nekoliko pojedinki, koje su se u svojoj generaciji odlučile za inženjerski put u karijeri. Iako danas više nema razumnih razloga, koji bi definirali inženjerstvo kao muški poziv, gotovo polovica bazena talenata - djevojaka, koje u srednjim školama i gimnazijama zanimaju matematika, fizika i prirodoslovlje - ostaju neiskorišteni.
Projekt Inženjerke i inženjeri u suradnji s IRT Forumom i Siemensom Slovenija, s priznanjem Inženjerka godine po prvi puta izravno postavlja izazov nevidljivosti inženjerki i preko toga prepoznatljivosti i ugleda inženjera u društvu. Sa ciljem, da Slovenija svake godine upozna 10 inženjerki, priznanje Inženjerka godine biti će dodijeljeno po prvi puta u siječnju 2019. godine.
Edita Krajnović
Mediade d.o.o.
11:15 - 12:15
Odmor s osvježenjem za druženje i razgledavanje izložbe
12:15 - 13:45
Okrugli stol - Kako ćemo ponovo postati uzor?
Moderatorica:
Vida Petrovčič;

Sudionici:
Saša Mrak, Združenje Manager;
Mitja Kolbe, SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.;
Edita Krajnović, Mediade d.o.o.;
Jožica Rejec, Domel, d.o.o.;
Jernej Čopi, Ensol 360, d.o.o.;
Janez Novak, RLS d.o.o.
13:45 - 15:15
Ručak, druženje i razgledavanje izložbe
15:15 - 15:45
ALATNIČARSTVO - Trendovi u I.2018 - Digitalizacija ili Tooling 4.0
Činjenica je, da razvoj tehnologija još nikad u povijesti nije bio toliko intenzivan i učinkovit, kao što svjedočimo u posljednje vrijeme. Mogli bismo reći, da tehnologija nema više granica. Alatničarstvo je važan dio te razvojne dinamike, koje stvara tehnološku inovaciju i implementira tehnološki napredak u vlastite procese razvoja i izrade alata za masovnu proizvodnju.
ISTMA je organizacija, koja globalno povezuje alatničarski sektor te nastoji interpretirati ključne pokazatelje sektora te zastupati članove u drugim strukturama i institucijama. Alatničarstvo je globalna branša s globalnim interesom. Razvoj branše je strateški smjer svake napredne ekonomije i većina nacionalnih udruženja posebice prati razvoj branše i razvija sustavne poticaje za održivi razvoj branše. Alatničarstvo je globalno ne samo na području prodaje, već i na području ključnih sustavnih problema, koji se rješavaju na vrlo sličan način.
Slovenija je alatničarska zemlja i ekonomija, koja je izrazito izvozno usmjerena. Znači, da je konkurentna, s primjerenim razvojno – tehnološkim znanjem te učinkovitom tehnološkom realizacijom. Alatničarstvo je u programu tzv. pametne specijalizacije i važna je poluga u novoj konjunkturi slovenskog gospodarstva. Pobrinimo se, da ta svjetla točka ne izgubi sjaj.
Janez Poje
KERN d.o.o.
15:45 - 16:15
Analiza tehnoloških utjecaja na točnost izrade komponenata rotora elektromotora u kotačima
Elektromotori tvrtke Elaphe se ugrađuju unutar kotača električnih vozila, što zahtijeva visoki moment radi izravnog prijenosa, individualno upravljanje kotačima te visoku iskoristivost (>93%). Za postizanje toga, komponente moraju biti načinjene u zahtjevnim tolerancijskim poljima, što je problematično pri izradi komponenata rotora, gdje se susrećemo s tankostjenim obratcima velikih promjera. Sile pri stezanju i obradi mogu značajno utjecati na dimenzijsku i geometrijsku točnost, stoga je za potrebe studije bio razvijen mjerni sustav, s pomoću kojeg su bile mjerene sile rezanja te deformacije tankostjenih obradaka tijekom samog procesa tokarenja, a nakon brade je točnost obrade bila određena s pomoću koordinatnog mjernog stroja. Utvrdili smo, da su deformacije radi obrade i dalje unutar dopuštenih granica, no posljedično se u materijalu javljaju zaostala naprezanja, čije napetosno stanje utječe na točnost proizvoda. Na temelju toga je bio u zaključku studije predložena među faza s postupkom žarenja za uklanjanje unutrašnjih naprezanja prije konačne fine obrade i izvedena usporedba postizanja geometrijske i dimenzijske točnosti u ovisnosti o tehnološkim parametrima.
Luka Sterle, Franci Pušavec, Matej Biček, Matjaž Tičar, Uroš Šernek, Nejc Mihelič, Aleš Vlaj
UL, Fakulteta za strojništvo
ELAPHE pogonske tehnologije d.o.o.
16:15 - 16:45
Automatizirana linija za izradu aluminijskih odljevaka
U tvrtki LTH Castings d.o.o., pogon Ljubljana smo posljednjih godina mnogo radili na području automatizirane obrade aluminijskih odljevaka. Do sada je pri automatizaciji bio naglasak prije svega na posluživanju ljevačkih i obradnih strojeva, te linijska distribucija proizvoda do ručnih radnih mjesta. Kako želimo dodatno podići ionako visoki stupanj automatizacije, prošle godine smo postavili automatiziranu liniju, koja već obuhvaća i posluživanje namjenskih strojeva za kontrolu kvalitete aluminijskih proizvoda. U članku će biti predstavljen posljednji projekt pri kojem smo načinili korak dalje i gotovo potpuno automatizirali izradu aluminijskog proizvoda od nastanka do otpreme kupcu. Detaljnije će biti predstavljena automatizirana linija koja obuhvaća procese strojne obrade, pranja, dimenzijske kontrole, ispitivanja nepropusnosti i konačnog ambalažiranja aluminijskog proizvoda. U liniju je uključeno 5 robotiziranih ćelija s ukupno 7 industrijskih robota, a distribucije proizvoda kroz sve procese izvodi se s paletnom linijom. Kako smo kroz godine usvojili mnogo znanja i iskustava na području automatizacije, automatiziranu liniju ćemo u cijelosti izraditi unutar tvrtke na odjelu za automatizaciju procesa.
Vinko Drev, Andrej Smolič
LTH Castings d.o.o.
16:45 - 17:15
Hidraulički cilindri za bočne pogone u alatima za tlačno lijevanje aluminija i injekcijsko prešanje plastike
Najnapredniji razvojni procesi prate glavne globalne razvojne koncepte, koji zahtijevaju: (1) realizaciju koncepta kružnog gospodarstva, snižavanje potrebne energije za proizvodnju jedinice proizvoda, opterećenje okoliša - snižavanje emisija i drugih oblika utjecaja na okruženje, snižavanje potrošnje materijalnih resursa. Alatničar, kao zadnji član razvojnog lanca, bitno utječe na učinkovitost realizacije tehnološkog razvoja i posljedično načela održivog razvoja. Predstavljanje tehnološke inovacije hidrauličkih pogona bitno utječe na učinkovitost razvojnih rješenja, a prije svega otvara potpuno nove mogućnosti realizacije kinematike glavnih elemenata sustava razdjelne površine alata.
Marco Zanon, Janez Poje
VEGA S.r.l, Italija
KERN d.o.o.
17:15 - 18:00
Odmor za druženje i razgledavanje izložbe
18:00 - 19:15
Priznanje TARAS
18:00 - 18:30
Predstavljanje prijava za priznanje TARAS
18:30 - 19:15
Dodjela priznanja TARAS i razgovor s dobitnicima
19:15 - 20:00
Druženje uz koktel
20:00 - 23:59
Večera s druženjem
Legenda:
08:30 - 09:15
Prijem sudionika
09:15 - 09:45
Zavrtanje u suradnji s robotom
Industrija 4.0 već kuca na vrata pa smo se odlučili, da je vrijeme za korak naprijed sa suradničkim robotima te automatskim postajama za zavrtanje.
U našoj tvrtki imamo mnogo postaja, koje sadrže ručnu manipulaciju zavrtanja. Radi toga smo se odlučili, da je vrijeme za nešto novoga. Načinili smo prvi korak i izbrali robota, načinili smo drugi korak i izabrali jedinicu za zavrtanje te s trećim korakom provjerili, što je sve potrebno načiniti, da je aplikacija sigurna. Pri implementaciji aplikacije smo sudjelovali sa stručnjacima na području sigurnosti robota. Sa zadnjim korakom smo udružili sve prethodne korake i načinili aplikaciju sa suradničkim robotom. Konačna aplikacija sadrži suradnički robot s automatskim doziranjem vijaka i senzore za dodatnu sigurnost.
S tom prvom aplikacijom smo uklonili ogradu između robota i radnika i sada radnik sudjeluje s robotom i to je novi pogled na industriju 4.0.
Tadej Vovk, Noka Kunej
Hella Saturnus Slovenija
Optimiranje parametara procesa za stabilizaciju i poboljšanje sposobnosti tokarenja
Rad obrađuje proizvodni proces proizvoda s uskim tolerancijskim poljem. Primjenom statističke kontrole procesa (SPC) bilo je analizirano trenutačno stanje procesa obrade i utvrđeno, da se pojavio problem nestabilnosti procesa obrade. Prije analize procesa obrade smo metodom analize mjernog sustava (MSA) provjerili proces mjerenja. Za stabilizaciju procesa obrade bila je provedena kalibracija linearnih osi CNC tokarilice. S tim zahvatom se stabilnost i sposobnost procesa obrade poboljšala, no i dalje je bio prisutan problem ovalnosti proizvoda. Parametre procesa, koji bi mogli utjecati na ovalnost proizvoda, analizirali smo metodom planiranja pokusa (DOE). S tom metodom smo utvrdili, da glavni utjecaj ima sila stezanja. Postignuta minimalna sila stezanja još nije u cijelosti isključila problem ovalnosti, stoga smo za isključivanje tog problema predložili novi način stezanja.
Luka Čerče, Andrej Mlinar, Davorin Kramar
UL, Fakulteta za strojništvo
LTH Castings d.o.o.
Povodac za šetanje pasa
Za slobodnije šetanje pasa pobrinuli su se autori proizvoda Lishinu. S novim inovativnim povodcem, nakon 41 godinu su uzdrmali tržište. Naime, povodac nije potrebno držati u rukama, jer se postavlja na zglob ruke kao ručni sat. Ima ugrađeni patentirani \"auto-lock\" sustav, koji brine za intuitivno gibanje čovjeka i psa. Auto-lock sustav omogućuje, da su korisnikovi dlanovi uvijek slobodni. Uz odlučno potezanje rukom, sustav se automatski aktivira, pri čemu ispušta blagi zvuk koji psa upozorava na neželjeno ponašanje.
Barbara Wilkesmann Hočevar, Rok Žvagen
CHEMETS d.o.o.
Inovativna rješenja obrade
Tvrtka FRANKEN iz grupe tvrtki EMUGE-FRANKEN iz Njemačke je 2010. godine počela s razvojem i 2012. godine javnosti po prvi predstavila glodala kružnog presjeka (Kreissegment-Fräser). Niz novih glodala kružnog presjeka, koji omogućuju bržu obradu u pred-konačnoj i končanoj obradi (zaglađivanju) glodanih površina slobodnih oblika i veće kvalitete površine.
Za kvalitetu obrađene površine su važne dvije stvari: radijus alata i aksijalni (redni) pomak (ap). Kvaliteta površine se smanjuje, ukoliko se poveća korak između redova i poboljša, ukoliko se poveća radijus alata pri jednakom koraku između redova. Zamislite si, da za određenu hrapavost trebate glodalo s polumjerom 500 mm, za što je potreban radni prostor za alate promjera 1000 mm, što je jednostavno nemoguće.
Kako riješiti taj problem?
Pionir u glodalima kružnog presjeka FRANKEN je to riješio i 2017. godine osuvremenio kataloški program glodala kružnog presjeka s dva nova oblika. Razvoj, djelovanje i prednosti će vam biti predstavljeni na forumu.
Rok Volk, Markus Rösel
EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.
FRANKEN GmbH & Co. KG
09:45 - 10:15
Robotizacija kovačke linije
U tvrtki UNIOR d.d. smo proveli robotizaciju već druge kovačke linije za kovanje ojnica automobilskih motora. Do izrađenog otkivka u procesu ima više operacije, u koje se s robotima uključujemo od kovačkog stroja nadalje. S kovačkim strojem još uvijek upravlja radnik, a odatle naprijed roboti manipuliraju s otkivcima prvo u prešu za obrezivanje, zatim u prešu za kalibriranja, a na kraju slijedi i odlaganje na vrpcu za hlađenje. U članku ćemo predstaviti bitne komponente i razvoj takve robotizirane linije, što ima specifičnosti radi visokih temperatura otkivaka i kratkih ciklusa.
Luka Petkovšek, Peter Kerec, Robert Logar
ABB d.o.o.
Integrirana rješenja za kontrolu u proizvodnim procesima u skladu sa strategijom Industrije 4.0
U industrijski razvijenim zemljama sve više naglaska se daje optimiranju proizvodnih procesa samo s jednim ciljem: postizanje optimalne, kontrolirane i financijski konkurentne proizvodnje. Dugogodišnja suradnja s partnerima iz različitih proizvodnih tvrtki i sektora nam je omogućilo prenijeti te zahtjeve, želje i smjernice u razvoj tehnologije i platformi, koji suvremenim proizvodnim tvrtkama omogućuju postizanje postavljenog cilja proizvodne izvrsnosti. U skladu s time je bila oblikovana piramida proizvodnih procesa, gdje na svakoj razini s tehnologijama pratimo proizvodni proces i omogućujemo tvrtkama, da svoju proizvodnu sukladnost i izvrsnost nadziru do pripreme proizvodnog procesa do konačne kontrole, kada proizvodi napuštaju proizvodnju.
Svi trendovi pokazuju, da je potrebno sve raspoložive napredne tehnologije povezati u cjeloviti sustav i tako omogućiti korisnicima, da s njima jednostavno kontroliraju i upravljaju procesima.
I upravo to je jedan od ključnih stupova Industrije 4.0, kojeg nazivamo i »Pametne tvornice«.
U našem članku želimo naglasiti tehnologije te njihovu ugradnju u proizvodne procese za postizanje cjelovite automatizacije, optimiranja i osiguravanja kvalitete proizvodnih procesa u industriji.
Simon Smolnikar
RLS d.o.o.
Primjena 3D - DMLS tehnologije u industriji
»e-Manufacturing« znači brzu, fleksibilnu i troškovno učinkovitu proizvodnju neposredno iz elektroničkih podataka. Lasersko srašćivanje je generativna tehnologija, ključna je tehnologija za e-proizvodnju budućnosti i nova je dimenzija predstavljanja u prostoru. Pomiče granice i gradi novu budućnost. Donosi vam konkurentsku prednost i veću produktivnost.
Mario Šinko
MARSI, Mario Šinko s.p.
Primjene plazma tehnologija
Primjena modifikacija površine s pomoću plazme niskog tlaka eksponencijalno raste jer su industrijski inženjeri i proizvođači prepoznali potencijalne prednosti promjene svojstava polimernih materijala. Primjenom energije, plin se ionizira – te se stvara plazma! U plazmi se atomi, molekule, ioni i elektroni slobodno gibaju, u međusobnoj su interakciji te u interakciji s predmetom kojeg je potrebno tretirati. Njegova površina može postati finija, te ju je moguće mijenjati na mnoštvo načina. Moguće je stvoriti potpuno nove i inovativne značajke površine, kao i postojeće procesne tehnologije unaprijediti, ili ih učiniti učinkovitijima na ekološki način. Tijekom plazma aktivacije, stvaraju se funkcionalne grupe na površini predmeta kojeg je potrebno obojati – ili dolazi do povezivanja sustava ljepila. S pomoću posebnog procesa, moguće je stvoriti tanke slojeve na površini. Ti slojevi djeluju kao primer sustav. Naneseni slojevi mogu biti hidrofilni, hidrofobni, dekorativni ili zaštitni. Rezultirajuća mikro struktura ima veliku površinu čime se poboljšava povezivanje s prevlakom osiguravajući adheziju na više mjesta. Industrije kao što su medicinska i biotehnološka, zrakoplovna, elektronska pa i masovne potrošnje, prepoznale su da s pomoću promjene površinskih svojstava materijala mogu postići signifikantne prednosti.
Jörg Eisenlohr
PLASMA TECHNOLOGY GmbH
10:15 - 10:45
Robotska ćelija za slaganje kamene vune namijenjene izolaciji kuhinjskih pećnica
Robotska ćelija za slaganje kamene vune je montirana na kraju proizvodne linije, na kojoj se izrađuju elementi za izolaciju različitih tipova kuhinjskih pećnica. Način izrade kamene vune je poseban, te je zahtijevao razvoj namjenskog robotskog prihvata, poseban tip transportnih vrpci, te vision sustav, koji zajedno s robotima Yaskawa nudi jednostavnu primjenu robotske ćelije i posluživanje s velikim brojem različitih tipova proizvoda.
Proizvodnja linija omogućuje izradu velike količine kamene vune te brzi prijelaz na novi tip proizvoda. Kupac robotske ćelije Knauf Insulation, isporučuje proizvode različitih dimenzija i gustoće vune, koja se proizvodi u velikim ili malim serijama. Robotizacija slaganja proizvoda na izlazu iz preše je prvi i istodobno najvažniji korak do potpuno automatiziranog procesa pakiranja i paletiranja.
Hubert Kosler, Aljoša Zupanc, Damian Širaj, Erih Arko, Igor Pugelj, Uroš Kromar, Tomaž Jerovšek, Aleksander Košmrlj, Matej Merkač
YASKAWA Slovenija d.o.o.
Yaskawa Ristro d.o.o.
Inovativne tehnologije brušenja u proizvodnji motornih osovina u automobilskoj industriji
U članku je predstavljen razvoj inovativnih tehnologija brušenja u proizvodnji motornih dijelova u automobilskoj industriji. Zajednička karakteristika novih tehnologija je, da se temelje na robusnom temperaturnom modelu, koji uključuje popis geometrije i kinematike brušenja. Na taj način je moguće optimiranje procesa sa ciljem skraćivanja vremena obrade uz istodobnu kontrolu oštećivanja obradaka. Prednosti novih tehnologija su predstavljene s analizom strategija procesa brušenja za dva slučaja iz proizvodnje motora u tvrtki Scania: (1) brušenje bregova kod bregastih osovina i (2) brušenje čepova ležajeva ojnice na radilicama. Obje tehnologije su patentirane i uključene u redovitu proizvodnju.
Radovan Dražumerič, Jeffrey Badger, Roope Roininen, Franci Pušavec, Peter Krajnik
UL, Fakulteta za strojništvo
The International Grinding Institute, San Antonio, TX, USA
Scania CV AB, Södertälje, Sweden
AMPO - metalni prah za 3D printanje alata
Aditivna proizvodnja nudi nove mogućnosti pri izradi kompleksnih proizvoda odnosno alata. Danas, sve zahtjevnijem alatničarskom poslu, navedeni postupak daje posebnu mogućnost za konformno hlađenje u blizini površine pojedinog proizvoda odnosno alata. Danas na tržištu postoji nekoliko standardnih materijala za takozvani 3D ispis. Međutim, pri zahtjevnim aplikacijama, odnosno izradi alata, svojstva tih standardnih materijala ne udovoljavaju na segmentima, kao što su otpornost na koroziju, tvrdoća ili postojanost na trošenje. Stoga je tvrtka Voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & Co. KG počela s razvojem novih materijala koji su popunili tu prazninu.
Manfred Reiter
Voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & Co KG
Teorija i praksa primjene višekomponentnih argonskih mješavina za zavarivanje u industrijske svrhe
Zavarivanje spada među industrijski najprimjenjivanije procese spajanja metalnih materijala, a njegova primjenjivost je proširena i na spajanje nemetalnih materijala, prije svega polimera. Optimalna kombinacija odgovarajuće opreme za zavarivanje, dodatnih materijala i zaštitnih plinova, ključni su za postizanje tehnološki i ekonomski odgovarajućih rezultata.
Edvard Bjelajac
Messer Slovenija d.o.o.
10:45 - 11:15
Robotizirano zavarivanje spremnika za tekućine primjenom tehnologije \'synchrofeed\'
Daihen Varstroj jedan je od rijetkih proizvođača u ovom dijelu Europe, koji se može pohvaliti s referencama i u automobilskoj i moto industriji, kao i u industriji s velikim i teškim obratcima (reference s proizvodima od nekoliko kilograma pa sve do 12.000 kg ili više). Na tržištu robotizacije najpoznatiji smo po svojim rješenjima s područja zavarivanja, gdje imamo više od 160 instaliranih robotskih sustava širom Europe. Proizvođač smo svih komponenata, koje sačinjavaju robotsku ćeliju za zavarivanje od robota, upravljanja, perifernih jedinica, izvora zavarivanja, gorionika za zavarivanje, potrošnog materijala, senzorike i programske opreme.
Naš kupac se bavi razvojem i izradom kompleksnih procesnih linija u prehrambenoj, kemijskoj i farmacijskoj industriji. Predstavljeni robotski, zavarivačko-manipulacijski sustav bio je razvijen i koncipiran zajedno s kupcem, sa željom za visokom produktivnošću i ponovljivošću. Prije se je kupac posluživao ručnim tehnologijama zavarivanja, što mu je uzrokovalo poteškoće pri postizanju više produktivnosti, a posebice pri ponovljivosti i osiguravanju najviše kvalitete proizvoda kojem streme. U ovom slučaju robotski, zavarivačko-manipulacijski sustav sastavljaju dva sustava, a svakog od njih čine po dva robota. Kod prvog sustava riječ je o jednom robotu za zavarivanje opremljenom našom najnovijom tehnologijom zavarivanja nazvanom \\\"synchrofeed\\\" za \\\"hladno i brzo\\\" zavarivanje bez štrcanja, jednog manipulacijskog robota za posluživanje te dva okretna pozicionera. Drugi sustav sastavljaju dva robota za zavarivanje opremljena opremom za TIG zavarivanje i jednim okretnim pozicionerom, koji se može prilagoditi zavarivanju proizvoda kupca do visine od 3.000 mm i promjera 1.750 mm.
Andrej Kreft
Daihen Varstroj
Osiguravanje glatkog brida na utorima štancanih statorskih paketa
Pri postavljanju jezgri elektromotora javljaju se poteškoće s kidanjem izolacije radi bridova štancanih lamela, od kojih su jezgre sastavljene. Kidanje tipično uzrokuje srh, bez kojeg je lamele nemoguće izraditi. Često se stoga sastavljanje lamela u pakete izvodi laserskim zavarivanjem i okretanjem zadnje lamele. Nažalost, takav postupak smanjuje geometrijsku točnost paketa, a zavarivanje istodobno snizuje njegova elektromagnetska svojstva. Sastavljanje paketa neposredno u alatu sa spojnicama u pravilu poboljšava geometrijska i elektromagnetska svojstva, no ne omogućuje okretanje zadnje lamele. U Hidri Rotomatika smo stoga razvili proces naknadne obrade paketa, gdje na željenim mjestima na lamelama uklonimo srh. Time smanjujemo vjerojatnost za kidanje izolacije, a istodobno možemo i produljiti razdoblje između dva brušenja alata za štancanje.
Špela Bolka, Vitoslav Bratuš
NELA razvojni center, d.o.o.
Hidria Rotomatika
Aditivna izrada polimernih kalupa za maloserijsku proizvodnju
Jedan od trendova 4. industrijske revolucije je personalizirana proizvodnja, koja se izvodi u serijama od jednog do nekoliko proizvoda. Primjena klasičnih postupaka proizvodnje, primjerice injekcijskim prešanjem, podrazumijeva izradu kalupa što vremensko, a posebice, u slučaju maloserijske proizvodnje, ekonomsko opterećenje projekta razvoja i proizvodnje. Izravna primjena aditivnih tehnologija može donekle umanjiti nedostatke klasičnog pristupa, no ograničenje aditivnih tehnologija može se očitovati u suženom broju raspoloživih materijala i u samoj fizici procesa npr. slojevite izrade proizvoda, koja se bitno razlikuje od injekcijskog prešanja. Potencijalno rješenje predstavlja primjena aditivnih tehnologija u izradi privremenih kalupa za izradu manje serije otpresaka od originalno zahtijevanog materijala. Takav pristup omogućuje velike vremenske uštede u usporedbi s klasičnom izradom kalupa, pojednostavljene samog kalupa te smanjenje troškova izrade kalupa, odnosno troškova izrade otrpeska. U radu je opisan PolyJet postupak aditivne tehnologije, te njegova primjena za izradu privremenih polimernih kalupa za injekcijsko prešanje manjih serija otpresaka.
Damir Godec, Robert Surma, Ana Pilipović, Miodrag Katalenić
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Razvoj najvećoh robotskih kliješta za zavarivanje na svijetu
Tvrtka Kočevar in sinovi d.o.o. je u 2018. godini izradila već šesti komplet najvećih robotskih kliješta za elektrotporno zavarivanje na svijetu. Kliješta su namijenjena spajanju sastavnih elemenata željezničkih putničkih vagona. Kliješta sadrže inovativna rješenja konstrukcijskih problema i obzirom na kombinacije vlastite mase, istezanja i sile zavarivanja, smatraju se najvećim kliještima za zavarivanje na svijetu. Kliješta donose tvrtki globalnu konkurentsku prednost i otvaraju tržišta u Rusiji, Indiji, Kini i drugdje.
Jožef Kočevar
Kočevar d.o.o.
11:15 - 12:00
Odmor za druženje i razgledavanje izložbe
12:00 - 12:30
Rješavanje kompleksnih problema u malim i srednjim tvrtkama
Proizvodi, koje nude male i srednje tvrtke, sve su više usavršeni, optimirani te kompleksni, jer moraju ispunjavati sve više propisa. U želji stalnog napretka i optimiranja procesa u tvrtkama, tvrtke se usredotočuju na razvoj ključnih svojstava i funkcija njihovog proizvoda. Takve tvrtke postaju sve više specijalizirane i usko usmjerene. Mnogo komponenata proizvoda ili samo dio tehnoloških operacija i s njima povezanih specifikacija prepuštaju izradi drugim partnerima.
Ponekad se pojavljuju problemi, koji su kompleksne višestruke prirode i nisu jednostavno rješivi. U takvim problemima se obično pokazuje, da naručitelji nemaju dovoljno resursa, iskustava, znanja i analitičkih metoda, koji bi omogućili cjelovitu obradu problema i njegovo rješavanje.
Na predstavljaju ćemo prezentirati dva primjera, gdje ćemo pokazati, kako se naša tvrtka uključila u rješavanje konkretnog problema i put do konačnog rješenja.
Anže Cvenkel, Andrej Apollonio
LOTRIČ Certificiranje
Utjecaj uvođenja postupka optičkog skeniranja na uspješnost uzorkovanja novih alata i proizvoda
Proces izrade alata za lijevanje i validacije proizvoda pri kupcu vrijedi kao jedan od najvažnijih u procesu projektiranja i realizacije projekta, izrade alata i opreme te proizvodnog procesa kroz čitav PLC (Product Life Cycle). S pomoću suvremenih metoda nadzora i kontrole možemo bitno poboljšati rezultate, smanjujemo korekcije alata, broj potrebnih testnih predserija, a kroz sve to neposredno pozitivno utječemo i na povezane troškove. Podiže se i zadovoljstvo kod kupca, jer se smanjuje broj uzorkovanja, a to neposredno utječe i na ocjenu dobavljača, posljedično i na nove projekte.
Andrej Gusel
Mariborska Livarna Maribor d.d.
Problematika injekcijskog prešanje poluproizvoda većih dimenzija
Dizajn automobila je jedan od ključnih elemenata prodaje automobila. Kako bi udovoljili zahtjevima kupaca, dizajneri na području oblikovanja sportskih i električnih automobila primjenjuju rješenja, koja su sa stajališta izrade proizvoda problematična i zahtijevaju promjenu tradicionalnog razmišljanja obzirom na konstrukciju proizvoda i alata. Dodatnu poteškoću predstavljaju i sve viši zahtjevi obzirom na kupce glede estetske sukladnosti proizvoda i sve užih tolerancija pri većim gabaritima proizvoda. Proizvodi s velikim omjerom između duljine i ostale dvije dimenzije su s tehnološkog stajališta problematični za izradu i zahtijevaju već u fazi razvoja detaljno promišljanje obzirom na samu konstrukciju proizvoda i koncept alata.
Aleš Medved, Aleš Adamlje, Matija Obolnar
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Napredna rješenja za čišćenje zraka
Sustav CAS je do danas jedina tehnologija za filtriranje čitavog volumena zraka u unutrašnjim prostorijama. Do sada poznate tehnologije zrak filtriraju protokom KROZ jezgru filtra, tok zraka je proveden kroz cjevovod, što zahtijeva veliku snagu za pogon ventilatora – klasična tehnologija je stoga primjerena samo tamo, gdje je na točno određenom mjestu potrebno brzo odvoditi onečišćeni zrak, a po cijeni velike električne snage. Kako je prašina raspršena po čitavom prostoru, iz izvora koje je teško odrediti, taj je način potpuno neprihvatljiv, jer zahtijeva vrlo skupe uređaje, visoke troškove pogona i djelovanja uz skromne učinke, što dokazuje prašina koja se sakuplja u prosotru.
Guido Rocchinotti, Tomaž Vončina
Zehnder Group Schweiz AG
SIES d.o.o.
12:30 - 13:00
Toplinska svojstva i mikrostruktura emajla i emajliranog čeličnog lima
S pomoću metode tranzientnog planarnog toplinskog izvora Hot Disk TPS 2200 smo u skladu sa standardom ISO 22007-2 proveli mjerenja toplinskih svojstava dviju vrsta emajla, koji se primjenjuju u industriji bijele tehnike.
Izravna mjerenja toplinskih svojstava emajliranog čeličnog lima nismo mogli izvesti, stoga smo uzorke emajla pripremili i u obliku debelih slojeva. Rezultati, koje smo dobili mjerenjima toplinskih svojstava debelih slojeva, su u okviru očekivanih vrijednosti za toplinska svojstva emajla, no utvrdili smo, da veliki utjecaj na toplinska svojstva ima postignuta gustoća emajliranog sloja.
Uzorke emajliranog lima smo metalografski pripremili i analizirali skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM) i optičkom mikroskopijom (MI). Utvrdili smo, da je sloj analiziranih emajla višefazan, jer je sastavljen od amorfnih područja s različitim kemijskim sastavom, kristalnih faza i pora. Iz mikrokemijske analize (SEM-EDS) prahova emajla je očito, da određene kristalne faze u sloju emajla na čeličnom limu izviru iz samog postupka pripreme prahova emajla.
Iz mikrokemijske analize fazne granice čelik - emajl očito je, da se tijekom pečenja emajla na određenim mjestima fazne granice odvijaju i kemijske reakcije, pri čemu kobalt difundira u čelik.
Proveli smo i ocjenu utjecaja toplinske provodnosti emajliranog sloja na toplinsku provodnost emajliranog čeličnog lima.
Blaž Karpe, Žan Ferčak, Boštjan Bavec, Milan Bizjak, Aleš Nagode, Borut Kosec
Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta
Gorenje d.d.
Implementacija 3D tehnologija
Kao svjetski najveći proizvođač komutatora i drugih komponenata (magnetske i hibridne komponente te elektro-pogoni) za automobilsku industriju, Kolektor veliku pozornost posvećuje opremi za kontrolu kvalitete tj. prije svega 3D mjerenju.
U članku ćemo predstaviti, kako smo analizirali primjenjivost trenutačno raspoloživih kontaktnih i beskontaktnih trodimenzijskih mjernih uređaja za mjerenje povezano s untražnim inženjerstvom.
Klemen Petrič, Dejan Mrak, Josip Kos
Kolektor Group
Topomatika
Spektrofotometrija - svestrani alat za analizu degradacije polimera?
Degradacija polimernih materijala ima prilično negativan utjecaj na svojstva i životni vijek plastičnih proizvoda i često je povezana s promjenom boje. Spektrofotometrija je dosta osjetljivija na promjenu boje nego li ljudsko oko i tako nam omogućuje kvantitativnu analizu degradacije.
U članku predstavljamo studiju, koja uspoređuje rezultate spektrofotometrije te rezultate mehaničke i toplinske analize uzoraka, koji su bili podvrgnuti višestrukoj preradi s dvopužnim ekstruderom. Obzirom na dobivene rezultate, zatim smo obradili prednosti i nedostatke spektrofotometrije za analizu degradacije polimera.
Thomas Wilhelm, Teja Pešl, Silvester Bolka
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Trendovi i kontrola stanja hidrauličkih tekućina
Biti će predstavljeni trendovi na području hidrauličke opreme, hidrauličkih tekućina i najvažnije specifikacije za mineralna hidraulička ulja. Pri kontroli i održavanju stanja hidrauličkih tekućina najviše će naglaska biti namijenjeno kontaminaciji. Jedno od važnih dijagnostičkih poslova je redovita kontrola stupnja čistoće i održavanje u preporučenom području, iako na pouzdanost pogona i vijek trajanja opreme utječu i drugi parametri, na osnovi kojih možemo pouzdano ocijeniti trenutačno stanje i odlučiti se o daljnjim zahvatima održavanja.
Članak obrađuje stupnjeve čistoće hidrauličke tekućine, preporučene stupnjeve čistoća, (ne)čistoće svježih hidrauličkih ulja, načine i parametre za nadzor stanja hidrauličkih tekućina.
Milan Kambič
Olma d.o.o.
13:00 - 13:30
Mjerni uređaj za mjerenje jakosti sile magnetske vrpce
Pri proizvodnji brtvi se primjenjuje magnetna vrpca, koja se umeće u brtvu za osiguravanje brtvljenja vrata. Kao proizvođači smo do sada jačinu magnetske vrpce provjeravali samo na uzorcima metodom mjerenja na osnovi usporedive težine, koje se izrađuju na izrezanom uzorku iz magnetske vrpce. Pri tome je riječ o razornoj metodi mjerenja, stoga ona omogućuje statističku kontrolu sile magnetske vrpce, no ne omogućuje mjerenje po čitavoj duljini magneta. U članku je opisan razvoj prototipa mjernog uređaja, koji omogućuje mjerenje jačine magnetske sile nerazornom metodom i može se primijeniti u samom procesu izrade ili umetanja magnetskog traka. To omogućuje 100 % kontrolu i sljedivost ugrađene vrpce u pojedinu brtvu.
Marko Mirnik, Jože Vovk, Peter Kolar, Goran Cvetković, Aleš Plešnik, Brane Pungartnik
TURNA d.o.o.
UM, Fakulteta za strojništvo
S pomoću 3D skeniranja i povratnog inženjerstva do prototipnih alata za poklopce motora
Carbonin je slovenska tvrtka, koja proizvodi vrhunske pokrove za motore. Njihove proizvode primjenjuju timovi na svjetskim prvenstvima Superbike, Supersport, Endurance, u njemačkom prvenstvu IDM, britanskom SBK i ostalim nacionalnim prvenstvima, a isto tako ih ljudi ugrađuju i na svoje privatne motore, stoga pokrovi moraju biti načinjeni tako, da se na njih mogu postaviti i svjetla, nosač brojača, ... Carboninovi pokrovi su načinjeni od materijala sa staklenim i ugljičnim vlaknima. Njihove proizvode odlikuju točna izrada, izvrstan izgled i prije svega mala masa. Kako se ti pokrovi trenutačno izrađuju isključivo ručno, a tvrtka Carbonin želi pratiti najsuvremenije trendove mehaničke proizvodnje alata, u tvrtki su se odlučili, da u suradnji s TECOS-om izvedu pilot projekt izrade prototipnih alata glodanjem. Za pilot projekt nam je služio motor YAMAHA YZF-R6. Prvo smo s optičkim skenerom sa strukturiranim svjetlom ATOS CS 5M skenirali sve serijske pokrove motora, a zatim i čitav motor bez pokrova. Tako smo dobili sve vanjske gabarite motora te sva priključna mjesta za postavljanje pokrova. Na temelju dobivenih skeniranih podataka smo proveli unatražno inženjerstvo pokrova (bilo je potrebno sačuvati osnovni dizajn motora, a pri izradi CAD modela i uzeti u obzir sve propise i zahtjeve za izradi natjecateljskih pokrova). U članku će biti detaljnije predstavljen novi koncept izrade pokrova sa svim prednostima i nedostatcima.
Luka Botolin, Peter Kuduz
TECOS
Karbonin d.o.o.
Utjecaj dodavanja PA reciklata svježem PA na mehanička i toplinska svojstva injekcijski prešanih otpresaka
Radi sve veće osviještenosti o utjecaju plastike na okolinu, trendovi, prije svega na području plastomera, usmjereni su na primjenu recikliranih plastomera. Tvrtke se tako sve češće susreću s izazovima, da pri preradi plastomera primjenjuju i vlastiti reciklat iz proizvodnje (industrijski reciklat), kao i tržišni reciklat. S time bitno utječu na snižavanje udjela prije svega industrijskih otpada te na povišenje dodane vrijednosti proizvoda, a istodobno im izazovi postavljaju pitanje, s kakvim tehnološkim parametrima i koliki udio recikliranih plastomera smiju dodavati svježem plastomeru, kako bi konačni proizvodi postigli zahtijevana svojstva. U suradnji s industrijom, na Fakultetu za tehnologiju polimera smo testirali, kako različiti udjeli dodanog reciklata plastomera u svježi plastomer utječu na konačna svojstva injekcijski prešanih proizvoda. Odredili smo koji udio recikliranog plastomera je još prihvatljiv. U članku će navedeni problem biti prikazan na primjeru PA 6, gdje smo svježem PA materijalu dodavali PA industrijski reciklat. Važno je naglasiti i to, da se sa svakim dodatnim recikliranjem svojstva materijala drastično pogoršavaju, stoga je također važno i to, koliko puta je plastomer već bio recikliran, a isto tako na konačna svojstva utječu i parametri tijekom injekcijskog prešanja proizvoda. Sve prikazane analize smo obavili na vlastitoj opremi u laboratoriju Fakulteta za tehnologiju polimera, dok smo proizvode injekcijski prešali u tvrtki Skaza.
Teja Pešl, Branka Viltužnik, Silvester Bolka, Thomas Wilhelm
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Plastika Skaza
Izazovi i rješavanje problema u proizvodnji odljevaka optičkim 3D mjerenjem
U radu je pokazana analiza izvora geometrijskih pogrešaka na odljevcima proizvedenim u kalupima za jednokratnu primjenu. Na primjeru odljevka kućišta ventila, korištenjem optičkog 3D mjernog uređaja GOM GmbH ATOS detektirana je greška u obliku zamaknute dvije polovice. 3D skeniranjem i usporedbom sa CAD geometrijom kontrolirana su gnijezda pješčanog kalupa, modelne ploče i oblici jezgre. Detektirana je greška u položaju jezgre na modelnoj ploči, zbog premale jezgre otkrivene su neujednačenosti u debljini stijenke odljevka i nedovoljan dodatak za strojnu obradu. Zbog jednostavnosti upotrebe i preglednosti rezultata mjerenja, zaključujemo da je mjerenje optičkim 3D sustavima moguće uvesti u pojedine faze proizvodnog procesa čime se osigurava kraće vrijeme do ispravnog proizvoda.
Josip Kos, Nenad Drvar, Tomislav Hercigonja
Topomatika d.o.o.
13:30 - 14:00
Kontrolna naprava
U članku je predstavljen razvoj kontrolne naprave za 100 % kontrolu funkcionalnih dimenzija. Zahtjev za izradu takvih naprava je došao od proizvođača automobilskih dijelova. Automobili su sastavljeni od velikog broja dijelova, koji moraju svi odgovarati točno propisanim tolerancijama, kako bi ih u konačnici mogli sastaviti u konačni proizvod. Još veći izazov pri tome je, da se za jedan automobil mogu proizvoditi dijelovi na različitim stranama svijeta. To je ujedno glavni razlog zašto je potreba 100 % kontrola većine sastavnih dijelova automobila. Kroz članak će biti opisan postupak projektiranja takve kontrolne naprave. Prvo će biti predstavljen postupak, kako od crteža mjerno objekta, na kojem su definirane sve mjerene dimenzije s tolerancijama, dolazimo do koncepta kontrolne naprave. Zatim će biti predstavljen razvoj mehaničke konstrukcije naprave i instalacija mjernih senzora. Kao posljednje biti će obrađen i izbor odgovarajućim mjernih senzora i razvoj upravljanja te programa za upravljanje i obradu izmjerenih podataka. Biti će opisan i postupak kako se osigurava sljedivost načinjenih dijelova.
Boštjan Kirn, Igor Mubi
PS, d.o.o., Logatec
PRECISIUM d.o.o.
Ispitivanje točnosti dentalnog trodimenzijskog optičkog skenera
Članak predstavlja rezultate ispitivanja točnosti trodimenzijskog optičkog skenera, koji se primjenjuje u procesu računalno integrirane izrade fiksnih protetičkih konstrukcija u dentalnoj medicini. Svrha 3D skeniranja je snimiti geometriju stvarnog objekta i sakupljene podatke prenijeti u digitalni oblik. Tako je omogućena daljnja promjena modela u računalnim programima, čime je proces modeliranja konstrukcije bitno skraćen. Obzirom na područje primjene, od skenera je poželjno jednostavno upravljanje. Istodobno se pretjerana točnost ne očekuje, jer je svaka od optičkih konstrukcija načinjena individualno za kupca i prema potrebi ručno prilagođena od strane dentalnih protetičara. Cilj ispitivanja je bio postaviti okvir točnosti 3D-skenera, jer nas je zanimalo s kolikom točnošću bismo ga mogli primjenjivati za mjerenje u strojarstvu. U članku je opisano ispitivanje i dani su rezultati, uz istodobno obrazloženje, radi čega je došlo do odstupanja. Prikazani su problemi i moguća rješenja, koja bi mogla utjecati na točnost mjerenja.
Tomaž Brajlih, Urška Kostevšek, Špela Ekselenski, Igor Drstvenšek
UM, Fakulteta za strojništvo
Optimiranje i kontrola procesa injekcijskog prešanja dekorativnih poluproizvoda s optičkim zahtjevima
Uvođenjem LED tehnologije su se zahtjevi obzirom na točnost poluproizvoda s optičkim funkcijama u svjetiljkama drastično povisili. U fazi razvoja je potrebno za svaku svjetiljku provesti optička mjerenja, koja moraju odgovarati zakonskim zahtjevima, kojima proizvod mora udovoljavati tijekom čitavog vijeka trajanja proizvoda. Zakonske odredbe glede svjetlosnih vrijednosti moraju ispunjavati svi proizvedeni dijelovi, stoga je robustan i stabilan proces injekcijskog prešanja proizvoda ključan. Povišenim zahtjevima obzirom na dimenzijsku točnost i kvalitetu površine optičkih površina moguće je udovoljiti samo s novim metodama optimiranja procesa u fazi razvoja proizvoda i odgovarajućom kontrolom procesa injekcijskog prešanja tijekom proizvodnje.
Aleš Adamlje, Anet Rožič
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Vizualna ergonomija primjenom korekcijskih zaštitnih naočala
Čovjek više od 80 % informacija dobiva preko vida, stoga je vizualna ergonomija iznimno važna na svakom koraku. Rad i radni uvjeti često puta nisu idealni i primjereni za izložene oči, stoga je organ vida potrebno zaštiti primjenom odgovarajućih i najkvalitetnijih zaštitnih naočala.
Naš cilj je, da se usredotočimo na ljudske vizualne mogućnosti, koje se primjenom zaštite donekle mijenjaju. S pravilnim i odgovarajućim izborom korekcijskih naočala, ukloniti ćemo neuravnoteženost između ljudskih individualnih svojstava, okruženja i radnog zadatka. Neuravnoteženost može uzrokovati nelagodu, pojavu grešaka, nesreća i ozljeda na radu. Današnja tehnologija omogućuje primjenu najsuvremenijih materijala za izradu korekcijskih zaštitnih naočala, koji odgovaraju najzahtjevnijim standardima.
Naš cilj je pripremiti i primijeniti pouzdana i inovativna rješenja za zaštitu organa od utjecaja vanjskog okruženja. Usredotočujemo se na integraciju najsuvremenije tehnologije pri izradu korekcijskih zaštitnih naočala i pri stvaranju uvjeta, koji odgovaraju ljudskim individualnim vizualnim mogućnostima. Pri tome sudjeluju ljudske vizualne sposobnosti, okruženje i rad.
Trokut vizualne ergonomije tvore ljudske karakteristike (zdravlje očiju, nošenje naočala, dubinsko raspoznavanje, razlučivanje boja, oštrina vida), okruženje (osvjetljenje, opasnost od oštećenja očiju, kvaliteta zraka, psihosocijalni faktori i zadovoljstvo pri radu) te rad (vizualni prikazivači, postavke računalnih zaslona, uređenje radnog mjesta, veličina i boja te kontrast teksta, osjećaj na radu i intenzitet rada).
Zvone Balantič, Dejan Aljančič
UM, Fakulteta za organizacijske vede
Alcom d.o.o.
14:00 - 15:30
Ručak, druženje i razgledavanje izložbe
15:30 - 16:00
IoT Vision senzor sukladan s OPC UA Vision CS, komunikacijskim standardom tvornica budućnosti
Suvremene tehnologije uz podrški standardizacije, omogućuju implementaciju novih proizvodnih koncepata i poslovnih modela u industrijsko okruženje. U Europi je smjernice i ciljeve transformacije postavila Njemačka 2012. godine, s programom Industry 4.0. Načinjena je bila i prezentacija, model RAMI 4.0, koji prikazuje kako na strukturirani način pristupiti Industriji 4.0. Trodimenzionalni model sadrži sve elemente Industry 4.0, koji podržavaju proizvod tijekom čitavog vijeka trajanja i osigurava, da se svi elementi Industry 4.0 međusobno razumiju.
OPC UA je najprošireniji standard, koji odgovara svim zahtjevima modela RAMI 4.0, omogućuje interoperabilnost te povezivanje komponenata između svih razina modela. OPC UA je izgrađen razinski. Osnovna razina, koja sustavno podržava ključne servise, s velikom dinamikom se dopunjuje s domenskim, svjetskim standardima, takozvanim Companion Specifications. Domenske specifikacije definiraju jedinstveno komunikacijsko sučelje, kojeg moraju podržavati svi uređaji, koji su sukladni standardu. To omogućuje korisnicima brzu izmjenu uređaja ili strojeva, bez obzira na proizvođača, a sistemskim integratorima omogućuje brzo uspostavljanje sustava i jednostavno održavanje.
Jedna od takvih domena je Vision (strojni vid). Nositelj pripreme tog standardna je Njemačka komora VDMA. Tvrtka Kolektor je član uže radne grupe, koja priprema standard. Prva verzija specifikacije biti će predstavljena na sajmu Automatica 2018, a istodobno s tim događajem ćemo u Kolektoru završiti razvoj prvog inteligentnog vision senzora na svijetu, koji će biti sukladan s tom specifikacijom. IoT uređaj će se temeljiti na primjeni dubokih neuronskih mreža. Moći će obavljati različite zadatke, npr. detekciju anomalija u industrijskom okruženju, i komunicirati u okruženju tvornica budućnosti preko standarda OPC UA Vision CS.
Jure Skvarč
Kolektor Orodjarna d.o.o.
Tehnički zahtjevi na kalupe – ključ za kvalitetni kalup i proizvod
Kompleksnost proizvoda od plastomera raste, a posljedično raste i kompleksnost kalupa. Pravilni koncept i konstrukcija kalupa imaju signifikantni utjecaj na produktivnost u proizvodnji i na održavanje alata. Za pripremu pravilnog koncepta alata ključni su tehnički zahtjevi na kalupe, koje priprema naručitelj kalupa. U tehničkim zahtjevima na kalup, naručitelj specificira sve zahtjeve na proizvode i kalupe, koji su osnovica za pripremu ponude i konstruktorima kalupa za izradu koncepta kalupa. Time naručitelj osigurava usporedive tehničke ponude svih alatničara. U članku će biti predstavljene osnove za izradu tehničkih zahtjeva, utjecaj izabranih rješenja na cijenu i primjere rješenja za pojedine sustave kalupa te njihove prednosti i nedostatke.
Aleš Adamlje
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Biokompozit \"MADE IN SLOVENIA\" od vlakana miskantusa i PE-HD matrice primjenjiv za injekcijsko prešanje tehničkih proizvoda
Prirodna vlakna su u posljednje vrijeme sve više zanimljiva i za istraživačku sferu, kao i za industrijsku primjenu. Na području plastomernih kompozita se uvode kao alternativa za staklena vlakna npr. za unutrašnju opremu u automobilskoj industriji. Najvažnija svojstva prirodnih vlakana su relativno niska cijena, visoka specifična krutost, čvrstoća, nisu abrazivna pri preradi, od obnovljivih su izvora, dakle ekološka. Najvažnije svojstvo za primjenu u automobilskoj industriji je niža gustoća prirodnih vlakana, koja utječe na snižavanje mase proizvoda i s time smanjenje potrošnje pogonske energije. Za izradu industrijski primjenjivih biokompozita s prirodnim vlaknima potrebno je primijeniti dodatke, koji omogućuju dobru interakciju prirodnih vlakana i plastomerne matrice, dispergiranih sredstava i raznih stabilizatora. S pravom kombinacijom svih dodataka i pravilnim parametrima pri smješavanju i injekcijskom prešanju, postižemo optimalna svojstva, koja su uvijek u prvom redu uvjetovana udjelom dodanih prirodnih vlakana.
U članku ćemo predstaviti biokompozit od vlakana miskantusa i PE-HD matrice, koji je razvijen za primjenu u automobilskoj industriji te ćemo ga primijeniti za izradu prototipa dijela kućišta za automobilsko sjedalo. Testirali smo utjecaj različitih udjela vlakana miskantusa u biokompozitu, različitih tehnologija pripreme vlakana miskantusa prije smješavanja i različitih kompatibilizatora. Karakterizaciju svojstava smo proveli djelomično u laboratorijima Fakulteta za tehnologiju polimera, a djelomično u laboratorijima tvrtke Kolektor. Vrednovali smo mehanička i toplinska svojstva, dinamička mehanička svojstva, žilavost, toplinsku provodnost. S pomoću CT snimaka smo provjerili i poroznost te homogenost injekcijski prešanih dijelova. S postignutim svojstvima smo uspjeli iz visokotonažne matrice načiniti inženjerski plastomerni biokompozit.
Rad je bilo obavljen u okviru projekta Cel.Krog - Iskorištavanje potencijala biomase za razvoj naprednih materijala i bio-osnovanih proizvoda, kojeg vodi Institut za celulozu i papir, gdje kao partneri sudjeluju Kolektor i Fakultet za tehnologiju polimera.
Silvester Bolka, Ana Drmota Petrič, Aleš Špiler, Thomas Wilhlem, Teja Pešl, Jazen Slapnik, Rajko Bobovnik
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Kolektor
Krilotim
Utjecaj toplinske obrade na svojstva aditivno izrađenih navara od maraging čelika
Oblikovno navarivanje žice (eng. Wire and Arc additive manufacturing – WAAM) je postupak aditivne proizvodnje, koji radi fleksibilnosti i širokog izbora dodatnih materijala pokazuje veliki potencijal pri izradu industrijskih alata. Navarivanje maraging čelika je s aspekta upravljanja procesom aditivne izrade za osiguravanje odgovarajućih mehaničkih svojstava konačnog proizvoda vrlo specifično. Maraging čelik se uvelike primjenjuje u procesima Selektivnog Laserskog Srašćivanja alata, no pri WAAM tehnologiji je potrebno riješiti još mnogo izazova. Istraživanje obuhvaća studiju oblikovnog navarivanja te utjecaja naknadnih toplinskih obrada na mikrostrukturu i mehanička svojstva navara. Rezultati pokazuju veliki utjecaj toplinske obrade nakon zavarivanja na mehanička svojstva navara.
Damjan Klobčar, Maja Lindič, Boštjan Podlipec, Andrej Glojek, Peter Kastelic
UL, Fakulteta za strojništvo
Razvojni center Jesenice d.o.o.
TECOS
Daihen VARSTROJ d.d.
16:00 - 16:30
Primjena FPGA programibilnog logičkog sklopa u industrijskim aplikacijama strojnog vida
U članku ćemo predstaviti primjenu FPGA (eng. Field Programmable Gate Array) programibilnog logičkog sklopa u industrijskim aplikacijama strojnog vida. Predstaviti ćemo djelovanje programibilnog logičkog sklopa te usporedbu FPGA strukture i klasičnog procesora (CPU). FPGA ne može izvoditi visokorazinske zadatke, no može izvoditi niskorazinske i u tome je bitno brži. Usredotočiti ćemo se na primjenu FPGA za izvođenje algoritama strojnog vida. Biti će predstavljene metode obrade slike, koje su primjerene za implementaciju na programibilnim logičkim vratima. Kako su za učinkovito djelovanje sustava strojnog vida često potrebna kompleksna rješenja obrade snimljenih slika, koje u cijelosti nije moguće implementirati na programibilna logička vrata, često se primjenjuje podijeljeno procesiranje između FPGA i CPU. Predstaviti ćemo načine, kako programibilne logičke sklopove možemo uključiti u sustave strojnog vida. Isto tako će biti predstavljena razvijena rješenja segmentacije granula prozirne plastike implementirana na klasičnom procesoru te na FPGA programibilnim logičkim vratima. Vremensku zahtjevnost ćemo testirati na oba sustava te u članku usporediti dobivene rezultate.
Tadej Peršak, Branka Viltužnik, Robert Agnič, Simon Klančnik
Plastika Skaza d.o.o.
UM, Fakulteta za strojništvo
Primjena sustava za okruglo fino centriranje pri izradi alata
U tvrtki SIBO GROUP d.o.o. proizvodimo proizvode od polimera, koji moraju biti načinjeni u uskim tolerancijama.
Kod većine naših proizvoda, vanjski dio oblika je u jednom kalupnoj ploči, a jezgre s unutrašnjim dijelom oblika u drugoj kalupnoj ploči. To zahtijeva točno i ponovljivo međusobno centriranje kalupnih ploča pri zatvaranju kalupa. Pri uporabi elemenata za fino centriranje s kliznim vodilicama smo imali probleme radi netočnog centriranja i trošenja kliznih vodilica, stoga smo se odlučili, da ćemo isprobati sustav za okruglo fino centriranje. Taj sustav se je pokazao kao tehnički izvrsnim i cjenovno povoljnim rješenjem i sada ga primjenjujemo u većini naših kalupa. Sustav omogućuje točno međusobno centriranje kalupnih ploča prije samog zatvaranja kalupa, što je važno kod kalupa kod kojih se ravnine podjele počinju nalijegati prije konačnog zatvaranja kalupa.
Na 10. Industrijskom forumu IRT 2018 želimo predstaviti naše rješenje pri uporabi sustava za okruglo fino centriranje u našim kalupima, zajedno s našim dobavljačem, koji nam pored dobave nudi i svu potrebnu podršku pri uporabit tog sustava. U članku će biti opisano djelovanje sustava za fino centriranje sa cilindričnim vodilicama i njegove prednosti pred ostalim rješenjima, koja su dostupna na našem tržištu. Uvjereni smo, da će naše informacije biti zanimljive ostalim alatnicama u Sloveniji i da će im pomoći pri rješavanju problema, koje imaju pri točnom međusobnom centriranju kalupnih ploča i matrica.
Andrej Maček, Marjan Dobovšek
SIBO GROUP d.o.o.
Poboljšavanje točnosti postupka određivanja udjela staklenih vlakana u kompozitnom laminatu
Udio vlakana (UV) u kompozitnom laminatu je jedan od najvažnijih parametara pri kompozitnim proizvodima. Tijekom konstruiranja se UV primjenjuje za planiranje debljine laminata, tijekom kontrole kvalitete nam UV provjerava proizvodni proces, a tijekom ispitivanja su mehanička svojstva jako ovisna o varijacijama u UV. Postupak određivanja UV je propisan sa standardima, kao što su ISO 1172 i ASTM D2584. Postupak izlaže laminatni uzorak povišenim temperaturama, pri kojima organska smola izgori, pri čemu ostaju samo anorganska staklena vlakna. Vaganjem laminata prije i nakon ispitivanja određujemo UV. Pri većim optimiranjima proizvoda postupak izgaranja pokazuje nesukladnost pri određivanju UV, jer ne dopušta organske apreture vlakana i organske šavove u ojačanju. Postupak također neodgovarajuće uzima u obzir vlagu u vlaknima i smoli. Tijekom ispitivanja izgaranja naima organske tvari i vlaga izgore, a postupak ih ubraja kao dio negorivih anorganskih vlakana. To odstupanje daje netočan UV, radi čega se smatra da proizvod nije načinjen prema specifikaciji, što može dovesti do odbacivanja proizvoda. Članak predlaže nadograđen postupak za određivanje točnijeg UV uzimanjem u obzir apreture vlakana, šavove i vlagu u vlaknima te smoli. Postupak također uzima u obzir praznine u laminatu proizvoda.
Ted Prodan
MARE d.o.o., CEM FS-UNI-LJ
Sferoidizacijsko žarenje čelika C60
Cilj rada je bio proučiti utjecaj različitih prethodnih toplinsih obrada čelika C60 na proces sfeoridizacije.
Za određivanje optimalnih temperatura toplinskih obrada čelika C60 smo proveli ispitivanje kaljene vrste i na osnovi dobivenih rezultata odredili temperature kaljenja, normalizacije i sferoidizacijskog žarenja. Uzorke smo zatim toplinski obradili, odnosno kalili u slanoj kupki i ulju te normalizirali sa ciljem postizanja različitih ishodišnih mikrostruktura prije sferoidizacijskog žarenja. Nakon kaljenja u slanoj kupki smo dobili letvasti martenzit, a nakon kaljenja u ulju smo pored letvastog martenzita primijetili i perlitne kolonije. U uzorcima, koji su bili normalizirani, smo u mikrostrukturi dobili lameralni perlit te nešto ferita. Prema standardu ISO 9950 smo načinili mjernu sondu i izmjerili brzinu hlađenja u pojedinom mediju za hlađenje (slana kupka, ulje i zrak). Udio sferoidiziranog cementita u uzorcima od čelika, koji su bili različito dugo žareni u elektrootpornoj komornoj peći na zraku, odredili smo skenirajućom elektronskom mikroskopijom. Metalografsko ispitivanje je pokazalo, da su u mikrostrukturi uzoraka, kaljenih u slanoj kupki i ulju, nakon jednog sata sferoidizacijskog žarenja sitne čestice cementita homogeno raspodijeljene u feritnoj osnovi, dok je udio sferoidiziranih lamela u normaliziranom uzorku pri jednakom vremenu žarenja oko 20 %. Pri normaliziranom uzorku i nakon 24 sata nije došlo do potpune sferoidizacije. Bilo je obavljeno i mjerenje tvrdoće prema metodi Vickers. Utvrdili smo, da pri čeliku, kaljenom u slanoj kupki i ulju, tvrdoća brzo pada nakon jednog sata sferoidizacijskog žarenja, a zatim se polako snižava s vremenom žarenja. Tvrdoća normaliziranih uzoraka se čitavo vrijeme lagano smanjuje.
Simon Rečnik, Blaž Karpe, Sergej Novak, Matija Zorc, Borut Kosec, Aleš Nagode
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
16:30 - 17:00
Provjera kvalitete orebrenih osovina primjenom strojnog vida
U članku je opisan prototipni sustav za provjeravanje kvalitete orebrene osovine s pomoću strojnog vida. Predstavili smo područje strojnog vida s naglaskom na algoritme za usporedbu oblika, i to algoritmi SIFT, SURF i ORB. Načinili smo prototipni sustav za beskontaktnu optičku kontrolu kvalitete orebrenja primjenom nisko-budžetne strojne opreme te programske opreme otvorenog koda. Sliku je snimala CMOS Raspberry Pi kamera s 5 PM razlučivosti. Obrada snimljene slike se izvodi na računalu Raspberry Pi model 1 B+, kojeg pokreće operativni sustav Raspbian. Sustav za osvjetljenje obradaka smo razvili s dvije bijele LED diode visoke svjetloće. Rješenje smo implementirali u programskom jeziku Python primjenom standardnih modula i knjižnice OpenCV. Sustav smo testirali primjenom različitih ispitnih osovina s orebrenom površinom. Uspoređivali smo uspješnost i vrijeme procesiranja pri uporabi algoritama SIFT, SURF i ORB. Sva tri razvijena algoritma su 100 % uspješno odvojili odgovarajuće obratke od neodgovarajućih za sve primijenjene ispitne primjerke. Najkraće vrijeme procesiranja smo postigli primjenom algoritma ORB, a algoritam SIFT se pokazao najzahtjevnijim za računalo.
Jakob Marolt, Simon Klančnik
UM, Fakulteta za logistiko
Fakulteta za strojništvo
Usporedna analiza konvencionalnog i konformalnog sustava za temperiranje u kalupima za injekcijsko prešanje plastike
Sve veća geometrijska kompleksnost injekcijski prešanih plastičnih proizvoda, postizanje uskih tolerancija te smanjenje troškova proizvodnje i vremena izrade, tehnološki su izazovi i problemi, s kojima se susreću alatničari i prerađivači polimera. Na području alatničarstva se stoga uvode novi tehnološki trendovi za postizanje visokokvalitetnih proizvoda u što kraćem vremenu, uz što manje proizvodne troškove. Jedno od takvih tehnoloških rješenja predstavlja i nova odnosno poboljšana tehnologija hlađenja, tj. konformalno hlađenje odnosno hlađenje po konturi geometrijskog oblika injekcijski prešanih proizvoda.
Primjena konformalnog hlađenja, odnosno hlađenja, koje se neposredno prilagođava konturi proizvoda u kalupu, omogućuje ujednačeniju razdiobi temperature u kalupu, brže odvođenje topline u kritičnim područjima, manji unos zaostalih naprezanja u proizvodu te posljedično veću geometrijsku i dimenzijsku stabilnost proizvoda, s kraćim tehnološkim ciklusima prerade kao i veću produktivnost i manje troškove proizvodnje. Primjenom suvremenog načina hlađenja tako dobivamo kvalitetnije konačne proizvode, a istodobno snizujemo troškove proizvodnje do 30 do 40 posto.
U stručnom članku je predstavljena usporedna analiza hlađenja kalupa s konvencionalnim sustavom za hlađenje i sustavom za hlađenje načinjenim po obliku otpreska. S pomoću simulacije injekcijskog prešanja plastike optimirao se osnovni oblik i položaj kanala za hlađenje u kalupnom umetku, kasnije načinjenog brzom prototipnom tehnologijom 3D laserskog tiskanja metalnog praha (DMLS). Predstavljena su ograničenja i prednosti hlađenja po obliku te stvarna usporedba temperatura kalupa između ciklusa i skraćivanje vremena ciklusa radi optimalnog odvođenja topline.
Andrej Glojek, Bojan Podpečan, Anton Kočar, Vesna Žepič Bogataj, Boštjan Podlipec, Damjan Klobčar
TECOS
RAZVOJNI CENTER JESENICE, družba za razvoj novih materialov in tehnologij d.o.o.
Fakultata za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Poliuretan kao matrica za kompozite
Kompoziti, najčešće sa staklenim vlaknima, često imaju ili epoksidnu ili poliestersku matricu. Ukoliko bi htjeli osigurati primjenjiv kompozit za dinamička opterećenja s višim dopuštenim istezanjima, tada su spomenute matrice ograničeno primjenjive. Sljedeće ograničenje je često i nekompatibilnost epoksidne ili poliesterske matrice s raznim dodatnim elementima. Navedena ograničenja u dobroj mjeri možemo ukloniti, ukoliko primijenimo poliuretanski sustav kao matricu za kompozit. Prednost poliuretanske matrice je pored višeg istezanja prije loma i vrlo jednostavno \"upravljanje\" vremenom umreživanja, jer s dodatkom ubrzavala kao treće komponente možemo vremena ciklusa drastično skratiti, bez da s time bitno utječemo na cijenu i mehanička svojstva kompozita. Naravno, poliuretanski sustav ima i svoju slabu točku - to je iznimna osjetljivost i na vlagu iz zraka, kao i na vlagu svih primijenjenih materijala. Vlaga, u bilo kojem obliku (iz zraka ili u materijalu), uzrokuje pjenjenje poliuretanske matrice i s time se drastično pogoršavaju mehanička svojstva - laminat nije više primjenjiv.
U članku ćemo predstaviti poliuretan kao matricu za izradu kompozita, utjecaj dodanog ubrzivala, naknadno umreživanje, prije nego li su postignuta konačna mehanička svojstva te mehanička i toplinska svojstva laminata s poliuretanskom matricom.
Silvester Bolka, Thomas Wilhelm, Teja Pešl
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Održavanje u sklopu industrije 4.0
Serijska proizvodnja se za postizanje visoke učinkovitosti, fleksibilnosti i stabilnosti procesa mora usredotočiti i na automatizaciju postupaka održavanja. Zadatak pametnog održavanje je mnogo više od same organizacije osoblja održavanja! U sklopu održavanja je potrebno i analizirati parametre procesa, kontrolirati tok materijala, osiguravati dovoljan broj rezervnih dijelova, koordinirati rad održavatelja i pri tome sve aktivnosti pri održavanju i dokumentirati. U okruženjima s visokim stupnjem kompleksnosti proizvodnje i velikim brojem uređaja, potrebno je aktivnosti pri održavanju dokumentirati i usvojena iskustva dokumentirati kao primjere dobre prakse ili engleski »Best Known Methods (BKM)«. Kako bi se izbjegli zastoji, održavanje mora biti koordinirano i s pametnim planiranjem proizvodnje, osiguravanjem rezervnih dijelova, pa mora biti izvedeno s pomoću integracije s ERP sustavom. Na temelju primjera iz proizvodnje ćemo u predavanju predstaviti postupke za pametno održavanje u okviru industrije 4.0.
Dušan Božič, Jochen Kinauer, Klemen Lisec
Inden d.o.o.
camLine GmbH
17:00 - 17:30
Sustav za vizualnu kontrolu reznih alata na obradnim strojevima
U članku je predstavljen optički sustav kontrole reznog alata, koji u obradni stroj unosi mjerne funkcije kamere. Ekonomičan optički vizualni sustav će biti trajno smješten na obradnom stroju i neposredno će komunicirati s CNC upravljanjem stroja. Mjerni sustav je robusno razvijen tako, da može djelovati tijekom procesa obrade i osigurava pouzdana mjerenja alata za CNC upravljačku jedinicu. Prototip vizualnog kontrolnog sustava je sastavljen od visoko-brzinske pametne kamere, koja je postavljena na podesivom aluminijskom okviru, steznog sustava reznog alata i upravljanja. Upravljanje sustavom je načinjeno u programu LabVIEW. Rezni alat je moguće izmjeriti tijekom okretanja alata pri punoj frekvenciji vrtnje. Prototipni vizualni sustav može izmjeriti visinu, polumjer i geometriju svih rotacijski simetričnih reznih alata. Posebno je optimiran za mjerenje kuglastih i pločastih glodala, svrdla, alata za graviranje i alata za skošavanje. Primjeren je i za mjerenje trošenja alata i otkrivanje oštećenja alata. Rezni alat kontrolira strojno CNC upravljanje s jednostavnim ciklusima mjerenja i računalno poduprtim upravljačkim sustavom, razvijen u programskoj opremi LabVIEW. Pametna struktura vizualnog kontrolnog sustava omogućuje pouzdano mjerenje reznog alata, na način, da ostaci sredstava za hlađenje-podmazivanje ne utječu na rezultate mjerenja.
Uroš Župerl, Franci Čuš
UM, Fakulteta za strojništvo
Flexmould: Samoregulirajući fleksibilni kalupi za injekcijsko prešanje polimernih materiala
Pri izradi plastičnih proizvoda, bitan trošak predstavlja izrada alata. Što se tiče velikih serija alata i ostala periferija posluživanja se brzo kompenziraju, no pri malim serijama alat predstavlja veliki troškovni izazov, koji je često teško premostiti. Trend razvoja proizvoda vodi u enormni porast varijantnosti proizvoda i izradi manjih serija, gdje je konvencionalni pristup izrade novog alata za svaku veću promjenu proizvoda iznimno neugodan.
Tecos zajedno s alatnicom Bizjan orodjarstvo u okviru projekta sufinanciranog preko MGRT natječaja RRI u lancima i mrežama vrijednosti: Sklop 2 Poticaji za RR projekte (TRL 6-9) razvija novi koncept alata, koji bi omogućio injekcijsko prešanje različitih proizvoda u jednom alatu. Alat ćemo opremiti s posebnim aktuatorskim sustavom i upravljanjem, koji će omogućavati autonomnu regulaciju izbora kalupne šupljine i prilagođavanje ubrizgavanja 4 proizvoda potpuno različitog oblika.
U članku ćemo prikazati ograničenja i tehnološke izazove, koje smo morali premostiti pri razvoju prototipa samoregulirajućeg fleksibilnog alata. Prikazati ćemo razvojnu fazu izrade koncepta alata i dati dizajnerska ograničenja povezana s konstrukcijom alata i procesom injekcijskog prešanja.
Sa ciljanom konstrukcijom alata smo htjeli postići troškovno učinkovito injekcijsko prešanje potpuno različitih proizvoda u manjim serijama na troškovno povoljan način, što ćemo i prikazati u članku.
Robert Bizjan, Dominik Kobold, Boštjan Šmuc, Dragan Kusić, Andrej Glojek
Bizjan orodjarstvo, proizvodnja in storitve d.o.o.
TECOS
Napredne metode višekriterijskog optimiranja u Industriji 4.0
U doba brzog razvoja tvrtki, koje se na globalnom prostoru susreću s uvođenjem koncepta Industrije 4.0, koja se temelji na masovnoj proizvodnji kupcu prilagođenih proizvoda, napredne metode optimiranja su od ključne važnosti. Metode optimiranja omogućuju kraća protočna vremena i proizvodne cikluse, manje zalihe, veću prilagodljivost, niže troškove, veću učinkovitost, visoku dobit i kvalitetne proizvode. Članak predstavlja uvođenje simulacijskih metoda višekriterijskog optimiranja proizvodnje. Pri tome želimo prikazati, kako važan utjecaj ima optimiranje proizvodnje u Industriji 4.0. Predstavljamo utjecaj robotizacije i automatizacije radnih mjesta na produktivnost i učinkovitost proizvodnje. U radu je prvo definiran proizvodni proces, podržan konceptom Industrije 4.0, a slijedi predstavljanje simulacijskog modela, načinjenog na temelju stvarnih ulaznih podataka. Obzirom na izvedenu analizu postojećeg sustava, predloženo je višekriterijsko optimiranje protočnih vremena, zauzetosti radnih mjesta i broja završenih proizvoda u simuliranom razdoblju. Konačni rezultat predstavlja važnost uključivanja naprednih metoda višekriterijskog optimiranja u svrhu pravilnog implementiranja koncepta Industrije 4.0 u postojeći proizvodni proces.
Robert Ojsteršek, Iztok Palčič, Borut Buchmeister
UM, Fakulteta za strojništvo
17:30 - 18:00
Crtanje nagrada u nagradnoj igri