Sudionici

Kotizacija za sudionike 11. Industrijskog foruma – Cijena (bez PDV)

Prvi dan IFIRT foruma (3. lipanj 2019) - (materijal događaja, hrana i piće tijekom odmora, ručak i večera. Ukoliko sudionik neće biti na večeri, kotizacija je umanjena za 20,00 €) 175,00 €
Drugi dan IFIRT foruma (4. lipanj 2019) - (materijal događaja, hrana i piće tijekom odmora, ručak i večera) 155,00 €
Oba dana IFIRT foruma (3. in 4. lipanj 2019) - (materijal događaja, hrana i piće tijekom odmora, dva ručka i večera.)  255,00 €

Prednosti:

Pretprijava na događaj IFIRT do 24. svibnja 2019 10% popusta
Članovi komora, udruženja, društava, grozdova, partnerskih Tehnoloških parkova, tehnoloških mreža te centara imaju uz prijavu
(koji imaju dogovor s organizatorom događaja IFIRT) do 24. svibnja 2019. i dodatnih
5% popusta
Naručitelji časopisa IRT3000 imaju:
za kotizaciju za oba dana događaja IFIRT 25 % popusta,
a pri kotizaciji za samo jedan dan 15 % popusta (popusti se ne zbrajaju).  

 

Na temelju prijave organizator će vam nakon događaja ispostaviti račun za kotizaciju. U slučaju otkazivanja do 24. svibnja 2019., kotizacija će biti vraćena u cijelosti. U slučaju otkazivanja nakon tog datuma, zaračunava se puna kotizacija.  

 

 
* Prilikom prijave navedite, da ste naručitelj časopisa IRT3000. Svima, koji ćete se do uključivo 24. svibnja 2019. pretplatiti na časopis IRT3000, priznajemo popust.

Prijava dodatnih sudionika