Sudionici

Kotizacija za sudionike 10. Industrijskog foruma – Cijena (bez PDV)

Prvi dan IFIRT foruma (4. lipanj 2018) - (materijal događaja, hrana i piće tijekom odmora, ručak i večera. Ukoliko sudionik neće biti na večeri, kotizacija je umanjena za 20,00 €) 175,00 €
Drugi dan IFIRT foruma (5. lipanj 2018) - (materijal događaja, hrana i piće tijekom odmora, ručak i večera) 155,00 €
Oba dana IFIRT foruma (4. in 5. lipanj 2018) - (materijal događaja, hrana i piće tijekom odmora, dva ručka i večera.)  255,00 €

Prednosti:

Pretprijava na događaj IFIRT do 25. svibnja 2018 10% popusta
Članovi komora, udruženja, društava, grozdova, partnerskih Tehnoloških parkova, tehnoloških mreža te centara imaju uz prijavu
(koji imaju dogovor s organizatorom događaja IFIRT) do 25. svibnja 2018. i dodatnih
5% popusta
Naručitelji časopisa IRT3000 imaju:
za kotizaciju za oba dana događaja IFIRT 25 % popusta,
a pri kotizaciji za samo jedan dan 15 % popusta (popusti se ne zbrajaju).  

 

Na temelju prijave organizator će vam nakon događaja ispostaviti račun za kotizaciju. U slučaju otkazivanja do 25. svibnja 2018., kotizacija će biti vraćena u cijelosti. U slučaju otkazivanja nakon tog datuma, zaračunava se puna kotizacija.  

 

 
* Prilikom prijave navedite, da ste naručitelj časopisa IRT3000. Svima, koji ćete se do uključivo 25. svibnja 2018. pretplatiti na časopis IRT3000, priznajemo popust.

Prijava dodatnih sudionika