Sprejeti prispevki

 • Altair SimSolid – rapid iterations without meshing Elena Mazilu, Weiss Simulation d.o.o. | Altair Partner


  Computer Aided Design (CAD) and Computer Aided Engineering (CAE) are intrinsic parts of modern engineering. CAE simulation tools are extremely important because they allow for performance validation and optimization of a product design before the product is physically created. Today this is typically done using software based on Finite Element Analysis (FEA).
  The weak link in traditional FEA is the need to create an accurate and efficient finite element mesh. The meshing process would typically fail if done on original geometry or produces excessive number of elements which would often make FEA impractical.
  Altair SimSolid™ is intended to drastically streamline simulation process and increase engineering productivity by replacing the underlying FEA technology, rather than through improvements to the user interface. New technology eliminates the most failure-prone and skills/labor consuming stages of analysis process.
  SimSolid is a simulation software application which performs statics, dynamics and thermal, analyses of structural systems. SimSolid always uses fully featured, not simplified, solid geometry models in the analysis and does not use a mesh.
  This presentation will provide you the basic understanding of what SimSolid can offer and how our customers save a lot of time while performing their simulations.
  We will showcase examples of:
  • Renault - simulation of their chassis components that took them from 25x to 100x reduction lead time and precision of 5% compared to traditional FEA workflow.
  • NAFEMS benchmark on SimSOlid - results and discrepancies
  • Stage Wagon of Quintai Culture & Art Center from China – assembly of over 7000 parts, model setup in 60 minutes and 30 min solving the simulation
  And some more.
 • Biokompozit iz recikliranega polipropilena in odpadnega papirjaSilvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Teja Pešl, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Rebeka Lorber, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Tamara Rozman, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Rajko Bobovnik, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Miroslav Huskić, Fakulteta za tehnologijo polimerov

  V prispevku vam bomo predstavili razvoj biokompozita iz matrice iz recikliranega polipropilena (rPP), ki ga je dobavilo podjetje TAB-IPM d.o.o. in ojačevala odpadnega papirja, ki ga je dobavilo podjetje Paprinica Vevče Proizvodnja d.o.o., ki sta kompatibilizirana s polipropilenom graftiranim z malein anhidridom (PP-g-MA).
  Kompavndiranje smo izvedli na dvopolžnem ekstruderju. V rPP matrico smo dodali 5 % in 10 % odpadnega papirja in 4 % PP-g-MA. Za izvedbo karakterizacije smo preizkušance pripravili s postopkom brizganja skladne z oblikama ISO 527 tip 1BA in ISO 178 oz. ISO 179. Upogibni E modul se je z višanjem dodatka odpadnega papirja višal (za 15 % in 23 % pri 5 % in 10 % dodanega odpadnega papirja), prav tako tudi maksimalna upogibna trdnost (za 7 % in 10 % pri 5 % in 10 % dodanega odpadnega papirja). Rezultati nateznih in DMA testov kažejo enak trend. Višja togost in hkrati tudi višja trdnost kažeta na dobro kompatibilizacijo biokompozitov. Pri dodatku 10 % odpadnega papirja so se zvišale toplotna prevodnost, udarna žilavost in temperatura degradacije, medtem ko sta tališče in temperatura kristalizacije ostali enaki.
  Delo je bilo opravljeno v okviru projekta Cel.Krog - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir in kjer sodeluje Fakulteta za tehnologijo polimerov kot partner.
 • Celovita rešitev »Omron AnyFeeder« za avtomatsko doziranje, segmentiranje in sortiranja izdelkov na proizvodni linijiMatjaž Kovačič, MIEL, d.o.o.


  Andrej Rotovnik, MIEL, d.o.o.

  Članek predstavlja univerzalno rešitev doziranja, segmentiranja in sortiranja izdelkov na proizvodni liniji. Rešitev povezuje vibracijski podajalnik, zmogljiv sistem strojnega vida, večosni oz. SCARA robot ter hitro komunikacijsko povezavo med posameznimi segmenti in eksternimi napravami. Gre za sistem, ki je nepogrešljiv v skoraj vsakem proizvodnem procesu, kjer se soočamo z izzivi optimalnega sortiranja, vstavljanja, prelaganja proizvodov ali njihovih sestavnih delov.
 • Določevanje zaostalih napetosti pri brizganju amorfnih polimerovMiroslav Huskić, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Tamara Rozman, Fakulteta za tehnologijo polimerov, 2380 Slovenj Gradec
  Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov, 2380 Slovenj Gradec
  Kristjan Krebelj, “Tehnoplast”, Anton Krebelj s.p.
  Dragan Kusić, TECOS, Razvojni center orodjarstva

  Pri amorfnih prozornih materialih, kot so polimetil metakrilat (PMMA), akrilonitril butadien stiren (ABS) in polikarbonat (PC) se pogosto pojavljajo vidne napake v obliki mikrorazpok. Le te najpogosteje nastanejo po kontaktu izdelkov z detergenti ali alkoholnimi raztopinami. Napake lahko preprečimo tako, da izdelek segrejemo na določeno temperaturo, ki je blizu temperature steklastega prehoda materiala. Kolikšne so te napetosti, na katero temperaturo je potrebno material segreti, in za koliko časa, pa je v glavnem neznanka.
  Nabrizgali smo epruvete za določevanje mehanskih lastnosti iz polikarbonata, pri čemer smo spreminjali temperaturo orodja (50-80 °C). Vzorcem smo določili mehanske (natezne in upogibne), termične (DSC) in termomehanske (DMA) lastnosti. Ostanek epruvet smo temperirali pri različnih temperaturah (80-130 °C) in različnih časih (1 h in 3 h). Po temperiranju smo ponovno izvedli karakterizacijo. Napetosti v materialu vplivajo na mehanske lastnosti. Zvišajo elastični in upogibni modul ter zarezno žilavost, znižajo pa trdnost. Napetosti v materialu lahko zaenkrat kakovostno določamo z DMA, kjer se kažejo v višjih vrednostih modula izgub in faktorja dušenja (tan delta) pri temperaturah pod steklastim prehodom.
  Rezultati bodo pokazali, da je s prikazanim postopkom možno reševati industrijske težave s pomočjo uporabe naprednih analiznih metod.
 • Emisije delcev prahu pri varjenju nerjavnega jeklaBorut Kosec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta


  Nenad Petić, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehnška fakulteta
  Milana Ilić Mićunović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  Mirza Imširović, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehnška fakulteta
  Damjan Klobčar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
  Igor Budak, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  Zorana Tanasić, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
  Aleš Nagode, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehnška fakulteta

  Pri varjenju se sproščajo dimni plini, ki škodljivo vplivajo na zdravje delavcev. Dimni plini so različne mešanice plinov in drobnih delcev, ki pri vdihavanju ali zaužitju predstavljajo tveganje za zdravje delavcev. Stopnja tveganja je odvisna od sestave in koncentracije delcev prahu ter trajanja izpostavljenosti. Sestava je odvisna od osnovnega materiala, varilnega postopka in dodajnega materiala.
  V okviru diplomskega dela so izvedene meritve emisij delcev prahu pri ročnem obločnem varjenju nerjavnega jekla z oziroma brez uporabe odsesovalne naprave.
  Vzorčenje je bilo izvedeno z uporabo osebnega merilnika za vzorčenje EGO PLUS TT. Sestava in geometrija delcev prahu zbranih na filtrih sta bili analizirani v skladu s standardom ISO 13322 z uporabo vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo Thermo Scientific Quattro S.
 • Get rid of issues during molding process by using new dimension of mold temperature managementCem Baris Özgüven, Contura-MTC GmbH


  Basically , Every mold is a heat exchanger. Efficiency or capability of heat exchangers mostly depend on engineering design on injection mold. Quality and cost efficiency in the plastic injection process depends significantly on the heat transfer quality between the mold surface and the molten material. Therefore, an optimum temperature profile on the mold surface is needed to achieve low cycle time and high part quality.
  Cooling time is inefficient / lost time in the plastic injection process, so a small improvement in cooling time will directly increase efficiency. Conventionally designed cooling channels prevent using this potential, resulting in long cycle times and low part quality. But CONTURA® MTC technology overcomes all these limitations of conventional cooling. With CONTURA® MTC technology, the cycle time decreases by an average of 30%, and the following properties are also improved thanks to the optimum temperature profile provided on the mold surface.
  As CONTURA® MTC which is a solution company offers you the best possible service related to temperature control optimisation of the injection mould. Even highly complex components can be realised with CONTURA® MTC as a leading company in the development of contoured temperature control concepts.
  With CONTURA® MTC Conformal Cooling Inserts are cruical for a lot of advantages.
  These are:
  - Cycle Time Reduction
  - Better Dimensional Stability (Less Warpage)
  - Better Mechanical Properties for All-Part
  As well as Contura provide Key Solution for Rapid Heat & Cool (Variotherm) Process Including Mold inserts and Variotherm Device.
  What can be reason of using Rapid Heat & Cool?
  - Paint Elimination
  - Better Optical Results for Lens Parts
  - Weldline Elimination
  - Better Mechanical Properties for Technical Parts

  Meet CONTURA® MTC and enter new dimension of mold temperature management!
 • Increasing Competitiveness in High Pressure Die Casting with Additive ManufacturingArmin Wiedenegger, voestalpine Additive Manufcaturing Center GmbH


  Günther Prunner, voestalpine High Performance Metals International GmbH
  Boštjan Notar, voestalpine d.o.o., Slovenia

  In a cost-intensive process, such as high pressure aluminum die casting, reducing the cycle time and scrap rate has a significant influence on profitability. By using advanced conformal cooling design and state-of-the-art BÖHLER hot work tool steels, the cycle time for molding tools can be reduced and tool life can be increased. This means that not only the component quality in functional areas increases, but also the overall process quality. These innovative solutions can only be realized if the restrictions of additive manufacturing (AM) are understood. Only then can the potential of AM be exploited to develop novel tool concepts from a holistic understanding of component and process requirements. Thermal management then becomes the focus of the entire process chain. In addition to an increasing component quality, the optimization of thermal management leads to significant cost savings and thus to an increase in the competitiveness of this production process. Likewise, AM tools also contribute to the reduction of energy consumption and hence CO2 emissions which will play an ever increasing role in future (automotive) production processes.
 • Indeks pripravljenosti proizvodnih podjetij na Industrijo 4.0Iztok Palčič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo


  Robert Ojsteršek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
  Borut Buchmeister, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

  Laboratorij za načrtovanje proizvodnih sistemov na Fakulteti za strojništvo Maribor že 18 let sodeluje pri največji raziskavi o proizvodni dejavnosti v Evropi z imenom European Manufacturing Survey (EMS). Koordinator celotnega projekta je sloviti Fraunhoferjev inštitut iz Nemčije. Partnerji prihajajo iz 17-ih evropskih držav, med njimi so Avstrija, Švica, Španija, Hrvaška, Srbija, Danska in druge države, s katerimi se radi primerjamo. Slovenija se je pridružila projektu leta 2003, ko smo izvedli prvo anketo, v letih 2006, 2009, 2012/13, 2015/16 in 2018/19 smo anketo ponovili. Anketa je zelo koristna za podjetja, saj nam omogoča ugotoviti, kakšna je naša konkurenčna pozicija v primerjavi z naštetimi državami. Namen ankete je predvsem posredovati rezultate širši javnosti in jo seznaniti s trendi na področju proizvodne dejavnosti v Sloveniji, predvsem pa v Evropi in po svetu. Ta članek obravnava uporabo naprednih proizvodnih tehnologij in informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v slovenskih proizvodnih podjetjih v luči Industrije 4.0. Obenem predstavljamo indeks pripravljenosti na Industrijo 4.0 in ocenjujemo pripravljenost slovenskih proizvodnih podjetij na Industrijo 4.0. Stanje v Sloveniji primerjamo tudi z avstrijskimi proizvodnimi podjetji.
 • Industrijska uporabnost večkomponentnih mešanic in aplikacije z dodatkom dušika pri obločnem varjenjuEdvard Bjelajac, Messer Slovenija d.o.o.


  MIG/MAG postopki z polno ali polnjeno žico ter TIG, predstavljajo najpogosteje uporabljene postopke obločnega varjenja v industrijske namene. Na izbiro vpliva tehnološka primernost postopka za določen namen, produktivnost in tudi vpliv varilnega procesa na delavno okolje varilca. Z zaščitnimi plini je mogoče izboljšati varilno tehnične lastnosti, produktivnost in zmanjšati količino nastalih dimnih plinov. Nekatere od zaščitnih mešanic vsebujejo tudi delež dušika.
 • Inovativni razvoj in izdelava kompleksnega progresivnega orodja za serijsko proizvodnjo polizdelkov iz visoko trdnostne pločevine z integriranim valjanjem navojevMarko Klinc, Gorenje Orodjarna d.o.o.


  Inovativni pristopi pri razvoju orodja so omogočili izdelavo orodja, ki je v primerjavi s predhodnimi višje produktivno in omogoča avtomatsko izdelavo polizdelkov. Porabljena pločevina na enoto polizdelka je manjša za 38%, manjša je tudi porabljena energija. Jedro izziva je bila izdelava t.i. vratov z valjanjem navojev v orodju, ob dejstvu, da je uporabljena visoko trdnostna pločevina. Polizdelka sta opredeljena kot varnostna elementa v avtomobilu, kar še poveča zahtevnost projekta
 • Integriteta podatkov kot ključ za celostno zagotavljanje kvalitete v proizvodnem procesuPeter Korenčan, Inden d.o.o.


  Dušan Božič, Inden d.o.o.

  V današnjem serijskem proizvodnem procesu je ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti, integriteta podatkov skozi različne oddelke, procese in analize. Slovenska podjetja večinoma proizvajajo sestavne dele za večja proizvajalce iz Srednje Evrope. Zaradi želje po doseganju boljših cen na trgu in vedno večje konkurence, iz tujine, pri cenejših proizvodih, se povečuje tudi potreba po zagotavljanju visoke kakovosti samega proizvodnega procesa. Slednjo je mogoče zagotavljati samo, s pomočjo dobrega načrtovanja, merjenja, analize in ukrepanja. Veliko je bilo že napisanega in povedanega o metodah, kot je Analiza možnih okvar in njihovih posledic (FMEA), Napredno načrtovanje kakovosti izdelka (APQP) in Načrtih kontrole (IP). Mnoga podjetja so tudi na lastno pobudo ali na zahtevo kupca uvedla ta in druga orodja v svoje procese kakovosti. Težava, ki ostaja, je zagotavljati skladnosti in agilnosti vseh teh metod, saj se mora sprememba v eni pogosto odražati tudi v drugih. Na nekaj primerih dobre prakse, smo zato preučili možnosti in prednosti, ki jih prinaša sistem Računalniško vodene kakovosti (CAQ) v proizvodni proces.
 • Izzivi pri industrializaciji komponent za prednji del avtomobilaPavel Oblak, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.


  Aleš Adamlje, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

  Sodobni trendi v avtomobilski industriji se močno odražajo tudi na sprednjih delih avtomobilov, kar je še posebej opazno pri električnih vozil, kjer z opustitvijo hladilnih rež ta del vozila postane prostor za izražanje ter integracijo obstoječih in novih funkcionalnosti.

  Kupci vse pogosteje stremijo k združevanju elementov, pri čemer se sprednji osrednji del lahko združi z drugimi komponentami kot naprimer žarometi ali celo odbijačem, lahko pa le povezuje skrajno levo in desno stran vozila. Pogosta je integracija dodatnih funkcij kot naprimer radarja, kamere ter drugih senzorjev in naprav. Izpostaviti torej velja naraščujočo velikost izdelkov, želje kupcev po dodatnih funkcionalnostih ter dodati da je vedno prisotna zahteva po visokem nivoju dekorativih efektov.

  Poleg zahtev trga na področju sprednjih delov vozil, pa so v prispevku predstavljene tudi tehnologije, katerih implementacija je nujno potrebna za sledenje željam kupcev. Poleg bolje poznanih, kot so naprimer injekcijsko brizganje, lakiranje, metalizacija itd., je pozornost usmerjena na tehnologije kot so kompresijsko injekcijsko brizganje, lakiranje v orodju, brizganje s folijami, lasersko odstranjevanje in druge.
 • Kolaborativni in industrijski roboti – česa si zares želimo, kolaborativnosti ali hitrosti robotov?Tim Vrbančič, Inea RBT d.o.o.


  Jan Kramžar, Inea RBT d.o.o.

  Kolaborativnost bržkone pomeni tudi varnost, hitrost pa v primeru robotov kratke cikle. Sodelujoči roboti brez dvoma prinašajo sebi edinstvene funkcionalnosti – poleg večje varnosti je mogoče robotsko roko ročno voditi, programiranje točk pa je bolj enostavno in intuitivno, kar omogoča večjo fleksibilnost procesa. Industrijski roboti so na drugi strani hitrejši, namenjeni hitremu »cikliranju«, velikim serijam, prinašajo pa tudi večjo preciznost. Industrijski robot s pomočjo varnostnih senzorjev tudi lahko postane »omejeno« kolaborativen – ob posegu operaterja v delovno območje se robot upočasni ali ustavi, vseeno pa najvišje stopnje kolaborativnosti (kot je to mogoče s kolaborativnimi roboti) ni mogoče doseči. Večino časa obratovanja bo tak robot hiter, proces produktiven, v kolaborativnem načinu pa bo deloval le takrat, ko bo to zares potrebno. V primeru kolaborativnih robotskih aplikacij se porajajo še vprašanja glede ostalih dejavnikov procesa. Ali so lahko denimo ostri, vroči in drugi nevarni obdelovanci del kolaborativne robotske aplikacije? Stopnjo tveganja kolaborativnega procesa je zahtevno oceniti, pri vsemu skupaj pa je potrebno zadostiti varnostnemu standardu ISO, ki določa najvišjo dovoljeno hitrost robota, njegovo moč, silo in ergonomijo v aplikaciji. V prispevku bomo skušali razjasniti opisano problematiko, našteli pa bomo tudi primere uporabe, kjer je uporaba kolaborativnega robota zares smiselna.
 • Nadzor obrabe orodja za zunanje struženje na podlagi termografije in konvolucijske nevronske mrežeDavid Potočnik, Fakulteta za strojništvo UM


  Nika Brili, Fakulteta za strojništvo UM
  Mirko Ficko, Fakulteta za strojništvo UM
  Simon Klančnik, Fakulteta za strojništvo UM

  Proces struženja je v industriji zelo razširjen postopek odrezavanja. Vsakršna optimizacija tega procesa lahko pomembno vpliva na izboljšanje kakovosti izdelkov, racionalizacijo stroškov ali zmanjšanje neželenih dogodkov. S samodejnim nadzorom stružnih orodij lahko zmanjšamo stroške, povečamo učinkovitost in zmanjšamo število neželenih dogodkov, ki se pojavijo med obdelavo (izmet, lom orodja, …). V primeru posamične ali maloserijske proizvodnje, nadzor obrabe opravlja operater stroja, vendar je tako določanje obrabe orodja prepuščeno subjektivni presoji in zahteva poseg v proces. Predstavljena rešitev ta problem odpravi s samodejnim nadzorom stanja rezalnega orodja. Za nadzor procesa je bila uporabljena IR kamera, ki zajame tudi termografsko stanje. Kamera je bila ustrezno zaščitena in nameščena tik ob stružnem nožu, kar omogoča spremljanje obdelave iz neposredne bližine. Med eksperimentom so bili nastavljeni konstantni rezalni parametri za struženje obdelovanca (nizko legirano jeklo z oznako 1.7225 oz. 42CrMo4) brez uporabe hladilnega sredstva. Z različno obrabljenimi stružnimi ploščicami je bila med procesom struženja ustvarjena podatkovna baza z več kot 6.000 slikami. Z uporabo konvolucijske nevronske mreže (CNN) je bil razvit model za napovedovanje obrabe in poškodb rezalnega orodja. Model na podlagi zajete termografske slike med procesom struženja samodejno določi stanje rezalnega orodja (brez, majhna, velika obraba). Dosežena točnost klasifikacije je bila 99,55 %, kar potrjuje ustreznost predlagane metode. Tovrsten sistem omogoča takojšnje ukrepanje v primeru obrabe ali zloma orodja, ne glede na znanje in usposobljenost operaterja.
 • Napredne rešitve za distribucijo vsebin v industrijskem okoljuPeter Skopec, ControlTech d.o.o.


  Jože Perko, ControlTech d.o.o.

  ThinManager je napredna programska rešitev, ki omogoča varno, centralizirano konfiguracijo in distribucijo prave vsebine pravim odjemalcem npr. osebnim računalnikom, vitkim odjemalcem “Thin Client” ali mobilnim napravam. Glede na različne kriterije (uporabnik, naprava, lokacija, …) zagotovimo pravo vsebino pravi osebi na pravem mestu.
  Bistveno prednost rešitve ThinManger predstavlja sistem strežnik-odjemalec. V nasprotju s tradicionalnimi, vzdrževalno zahtevnimi pristopi, kjer imamo na vseh lokacijah osebne računalnike z operacijskim sistemom, protivirusnimi zaščitami, uporabniškimi aplikacijami in orodji ThinManager predstavlja centralizirano rešitev, kjer operacijski sistem, protivirusni programi in vse uporabniške aplikacije in orodja tečejo le na strežniku, na vseh lokacijah po tovarni pa so nameščeni le t.i. vitki odjemalci “Thin Client”. Ti nimajo trdega diska, ne potrebujejo lastnega operacijskega sistema in vseh ostalih aplikacij, saj za vse to poskrbi strežnik, ki jim preko varne mrežne povezave pošlje vse potrebno za prikazovanje dodeljene vsebine. Vsebina je lahko katerakoli splošna aplikacija npr. SAP, Microsoft orodja, lahko je orodje za načrtovanje, programiranje, nadzor, lahko pa je tudi prikaz videokamere na določenem proizvodnem procesu. Na enega odjemalca lahko priključimo do sedem zunanjih monitorjev, na vsakem monitorju pa lahko prikazujemo več različnih vsebin sočasno (Virtual Screens, Multi Session).
  Tovrstna centralizirana rešitev dviguje zanesljivost sistema s podporo redundantnih strežniških sistemov in izredno skrajšuje čas izpada v primeru okvare odjemalca, saj je zamenjava odjemalca možna s katerimkoli kompatibilnim odjemalcem, ki omogoča t.i. “PXE Boot” zagon in je dejansko izvedljiva v le nekaj minutah.
 • Napredno načrtovanje in terminiranje v Jaksche Technology Igor Gruden, CADCAM Lab d.o.o.


  Heidrun Andre, Jaksche Kunststofftechnik GmbH
  Benjamin Hamzić, CADCAM Solutions d.o.o.

  Vsako proizvodno okolje za svoje delovanje potrebuje plan, ki mora biti izdelan več-nivojsko (tj. na nivoju prodaje in upravljanja, planiranja proizvodnje ter terminiranja) ob upoštevanju različnih časovnih okvirov.
  Planer se sooča s težko nalogo: izdelati optimalen plan proizvodnje, da bi dosegel maksimalno izkoriščenost delovnih sredstev, skrajšanje pretočnih časov, usklajen pretok materiala, minimalne zaloge ter dobro stabilnost plana. Na koncu dneva želi planer imeti popoln nadzor nad planom in zagotoviti visok nivo zadovoljstva kupca.
  V prispevku predstavljamo nekaj izkušenj in podatkov, pridobljenih pri uvajanju rešitve za planiranje proizvodnje v podjetju Jaksche Technology v Bosni in Hercegovini.
  Za uspešno implementacijo programske opreme za napredno planiranje proizvodnje APS (angl. Advanced Planning and Scheduling) mora podjetje imeti dobro implementirana sistema ERP in MES.
  Uvajanje rešitve APS traja približno štiri do šest mesecev, odvisno od velikosti podjetja.
  Med uvajanjem smo naredili digitalno kopijo proizvodnje z vsemi stroji, operacijami, operaterji in vsemi omejitvami. Jaksche želi doseči naslednje prednosti: pravočasno dobavo izdelkov, boljše upravljanje s človeškimi viri, poročanje in boljšo izkoriščenost, vzdrževanje in razpoložljivost kalupov, kar je njihov največji problem.
  Jaksche uporablja programske rešitve ERP, MES in sedaj ORTEMS kot APS sistem, ki povezuje vse baze podatkov skupaj. Predstavljamo fazo testiranja, ki je trajala dva meseca, kjer smo potrdili, da je njihova proizvodnja postala bolj fleksibilna in odzivna.
 • Nove tehnologije na področju brizganja plastike Matija Obolnar, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.


  Trendi, ki jih postavlja sodobna avtomobilska industrija, pogosto predstavljajo velik izziv za dobavitelje plastičnih komponent. Pojavljajo se zahteve po produktih vse večjih dimenzij ter kompleksnejših oblik in to preko meje izvedljivega s tehnologijami, ki so do sedaj veljale kot klasične v tovrstni panogi.

  Kot omenjeno, brizgani izdelki postajajo veliki, pogosto spremenljivih debelin ali pa le njihova oblika postaja zelo kompleksna. Pojavljajo se tudi visoke zahteve po raznih efektih dekorativne narave. Poleg izzivov pri brizganju pa velikost in kompleksnost produktov predstavljata tudi izziv za nadaljnjo obdelavo. Nenazadnje pa je potrebno izpostaviti še ekonomičnost, saj kljub vsemu omenjenemu še vedno ostaja prisotna težnja po čim hitrejši in ekonomični proizvodnji.

  V prispevku so predstavljene nove tehnologije na področju brizganja plastike, ki so nujne za premagovanje zgoraj navedenih izzivov. Dve izmed teh sta injekcijsko kompresijsko brizganje in brizganje s folijami. Prva omogoča proizvodnjo produktov večjih dimenzij, z drugo pa lahko dosegamo kompleksnejše vizualne ali dodatne funkcionalne učinke. V obeh primerih je smiselna ali celo nujna implementacija kaskadnega brizganja z nadzorom odpiranja toplih šob. Ko govorimo o ekonomičnosti procesa pa se prispevek dotakne tudi dinamičnega gretja/hlajenja ter orodij sistema ‘’family’’.
 • Novi sodelujoči roboti z aplikativnimi rešitvamiTomaž Lasič, ABB d.o.o.


  Danijel Ćosič, ABB d.o.o.
  Robert Logar , ABB d.o.o.

  Uporaba sodelujočih robotskih rešitev se razširja na različna področja. Od enostavnih rešitev kjer robot pomaga praktično v pisarniškem okolju, do aplikacij v klasičnih industrijskih procesih v proizvodnih halah. Pri enostavnih aplikacijah sodelujoči roboti prihajajo na področja, kjer si uporabniki želijo hitrih in enostavnih rešitev. V klasičnih industrijskih procesih sodelujoče robotske aplikacije omogočajo optimalnejše in človeku prijazne rešitve tako, da robot lahko deluje skupaj s uporabnikom. Pri tem pa morajo roboti, poleg najvišje varnosti, zagotavljati enako zanesljivost, natančnost in hitrosti, ki so v uporabi pri običajnih industrijskih robotih.
  Temu se morajo prilagajati tudi sodelujoči roboti. V ABB smo prilagodili portfolio robotov, ki jih uporabljamo v sodelujočih aplikacijah od manjših, ki nosijo 500g in delujejo neposredno s človekom do aplikacij kjer se zahtevajo velike hitrosti in nosilnost. Pomena je tudi programska podpora. Tako nam »Wizard easy programing« in »Lead Trough« omogočata izdelavo aplikacij na enostaven način tudi za nove uporabnike. Wizard easy programing omogoča programiranje brez pisanja programske kode z programskimi bloki. Z »Lead Trough« načinom učenja robota pa uporabnik enostavno prime robota in ga premika do željenih pozicij. Širok nabor strojne in programske opreme omogoča optimalne rešitve pisane na kožo uporabnika od pisarne do proizvodnje hale.
 • Odpadna biomasa kot ojačevalo za termoplastični elastomerSilvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Teja Pešl, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Rebeka Lorber, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Tamara Rozman, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Rajko Bobovnik, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov

  Cilj razvoja biokompozita z matrico iz termoplastičnega elastomera je bil trgu ponuditi fleksibilen kompozit s čim višjim deležem bioosnovanih komponent. To smo dosegli z uporabo polietilena visoke gostote, ki je sintetiziran iz sladkornega trsa in odpadno biomaso kot ojačevalom.
  V prispevku bomo predstavili biokompozit iz odpadne biomase in matrice iz termoplastičnega elastomera, ki je zasnovan za zunanjo uporabo in ga bomo uporabili za izdelavo prototipov ročajev za pohodne oz. smučarske palice. Testirali smo vpliv različnih deležev odpadne biomase v biokompozitu in vpliv različnih odstotkov dodane PE-HD komponente. Pri izdelavi prototipov smo testirali tudi vpliv dodatkov barvil na spremembo barvnega tona posameznih izvedb. Prototipe smo brizgali v podjetju Tehnomat d.o.o, ki je svetovno poznan proizvajalec ročajev za pohodne oz. smučarske palice. Karakterizacijo lastnosti smo izvedli v laboratorijih Fakultete za tehnologijo polimerov. Vrednotili smo mehanske in toplotne lastnosti in dinamične mehanske lastnosti.
  Delo je bilo opravljeno v okviru projekta Cel.Krog - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bioosnovanih produktov, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir in kjer sodeluje Fakulteta za tehnologijo polimerov kot partner.
 • Optične meritve v serijski proizvodnjiDamir Karic, odelo d.o.o.


  V predstavitvi je prikazana uporaba optičnega merjenja v podjetju Odelo d.o.o.. Začetna investicija v Atos Triple Scan II je bila namenjena kompleksni kontroli mehkih komponent, saj nismo mogli uporabljati merjenja z dotikom. Optična meritev nam je dala željen rezultat višine tesnila ter dodatno informacijo geometrijske ustreznosti celotnega izdelka. Zaradi dobre prakse je sledila kontrola vseh brizganih izdelkov kjer se je informacija ukrivljenosti celotnega kosa zelo dobro obrestovala.
  Zaradi mobilnosti Triple Scan-a je tudi kontrola orodij postala enostavna. Rezultat dobre prakse in potreba po hitrih informacijah ob nastavljanju brizgalnih strojev ter sproščanju meritev je pokazala smiselnost investicije v Atos Scanbox 5120 s katerim smo skrajšali čas nastavljanja brizgalnih strojev, poenostavili merjenje ter izboljšali poročila meritev.
 • Optimizacija brizganja POM z metodo Flash DSCRebeka Lorber, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Gašper Bergant, Polycom Škofja Loka d.o.o.
  Silvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Miroslav Huskić, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov

  Pri brizganju delnokristaliničnih termoplastov so temperatura orodja, hitrost in čas ohlajanja med najpomembnejšimi parametri, ki določajo velikost in število kristaliničnih področij, ki znatno vplivajo na končne lastnosti brizganih kosov, predvsem kar se tiče mehanskih lastnosti in geometrijske stabilnosti.
  Metoda Flash DSC omogoča segrevanje in ohlajanje vzorcev polimernih materialov z velikimi hitrostmi segrevanja (2.400.000 °C/min) in ohlajanja (240.000 °C/min). Pri tem lahko določimo temperature steklastega prehoda, tališča, kristalizacije in hladne kristalizacije ter pripadajoče entalpije. Meritve lahko izvajamo v temperaturnem območju med -35 °C in 300 °C z vzorci mase med 10 ng in 1000 ng.
  V prispevku bomo predstavili optimizacijo brizganja POM, z uporabo metode Flash DSC na praktičnem primeru brizganih zobnikov, v smislu časa ohlajanja in temperature orodja, katerih vpliv na stopnjo kristaliničnosti materiala POM Delrin 100 NC010 smo zasledovali. Določili smo relativne stopnje kristaliničnosti materiala, ki jih dosežemo pri brizganju z različnimi temperaturami orodja in časi hlajenja, kar služi kot osnovna orientacija za optimalno izbiro čim krajšega časa cikla in najprimernejše temperature orodja.
 • Pametno mazanjeGregor Podobnik, ABC Maziva d.o.o.


  Članek govori o pomembnosti organizacije mazanja skozi stroške v podjetju. Glede na sodobne trende smo v podjetju ABC Maziva vzpostavili platformo za razvoj pametnih storitev na tem področju.
 • Preskok iz MIG/MAG varjenja v visoko produktiven 3D tisk kovinAljaž Ščetinec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo


  Predstavljena je tehnologija 3D tiska kovin, osnovana na konvencionalnem varilskem postopku MIG/MAG (ang. Wire Arc Additive Manufacturing, WAAM). Glavni izzivi procesa so v doseganju geometrijske točnosti končnih izdelkov, stabilnosti in robustnosti procesa. Predstavljen je sistem za WAAM, ki je bil zasnovan v Laboratoriju za varjenje, skupaj z glavnimi nadgradnjami, ki so bile razvite za rešitev predstavljenih izzivov. Rezultati tekočih raziskav kažejo, da je za povečanje robustnosti in večjo geometrijsko točnost končnih izdelkov potrebno on-line krmiljenje procesa. Zagotavljanje ponovljive geometrije posameznih varkov se zagotovi z regulacijo medvarkovne temperature. Razvit sistem regulacije izniči kopičenje toplote v varjencu in s tem posedanje posameznih slojev in degradacijo geometrije končnega izdelka. Predstavljen je sistem za merjenje višine posameznega sloja prek električnih karakteristik obloka in prostega konca žice. Sistem omogoča ohranjanje konstantne razdalje med gorilnikom in varjencem tekom izdelave. Na koncu je predstavljen še sistem za adaptivno generacijo poti navarjanja. Razviti algoritem samodejno prepozna odstopanje višine izdelka od vhodnega CAD modela. Pot navarjanja prilagodi tako, da so dimenzije končnega izdelka v dobrem ujemanju z vhodnim CAD modelom.
 • Računalna tomografija (CT) za nedestruktivno dimenzionalno ispitivanje proizvodaJosip Kos, Topomatika d.o.o.


  Nenad Drvar, Topomatika d.o.o.
  Tomislav Hercigonja, Topomatika d.o.o.
  Petra Oković, Topomatika d.o.o.

  Rad donosi pregled mogućnosti i benefita industrijske kompjuterizirane tomografije (CT) za 3D mjerenja u industriji. Povećanim zahtjevima proizvodnje, povećali su se i zahtjevi za mjerenjem unutarnjih struktura bez rezanja uzorka. Odgovor na ove suvremene zahtjeve mjerenja je metoda kompjuterske tomografije koja jedina daje cjelovitu 3D geometriju za GD&T analize ili usporedbe referentnih i stvarnih stanja bez rezanja uzorka. U radu će biti prikazani rezultati 3D mjerenja sa ZEISS Metrotom CT sustavom, a obrada sa GOM Volume Inspect programskim paketom za sveobuhvatnu analizu rezultata.
 • Razvoj avtomatskega stroja za tkanje maloserijskih zahtevnih izdelkov iz žiceRok Jesenek, Žična kovina d.o.o.


  Peter Jelenko, Peter Jelenko s.p.
  Gašper Gantar, Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Visoka šola za varstvo okolja

  Za izdelavo izdelkov iz tkane rebkane jeklene žice se uporablja namenske izdelovalne stroje, ki so lahko polavtomatski (posluževalec mora ročno vstavljati prečne žice) ali avtomatski. Projektni partnerji so razvili povsem nov avtomatski stroj za tkanje maloserijskih izdelkov, ki ima številne tehnične prednosti pred konkurenčnimi stroji (večji razpon debeline žic, dosegljiv razpon odprtine v tkanju, cena stroja…). V članku bo prikazan postopek razvoja, ki je bil izveden s pomočjo sodobnih metod in v skladu s smernicami VDI-R 2221 in rezultati razvoja.
 • Razvoj, izdelava in klinični preizkus po meri narejenega kolčnega vsadka za pacienta z velikim kostnim defektomUrška Kostevšek Šegula, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru


  Igor Drstvenšek, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
  Tomaž Brajlih, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
  Matjaž Vogrin, Univerzitetni klinični center Maribor
  Andrej Moličnik, Univerzitetni klinični center Maribor

  Veliki kostni defekti pri popolni zamenjavi kolka so vse pogostejši. Pri velikih defektih in problemu pomanjkanja kosti ter zapolnitve individualnih oblik acetabularnih defektov se običajno uporablja konvencionalne ali modularne endoproteze. Te pa ne zadostujejo za vzpostavitev stabilnosti in popolne gibljivosti kolka.
  V raziskavi smo razvili in klinično preizkusili metodo po meri narejenih medicinskih pripomočkov. Metoda zavzema 3D načrtovanje operativnega posega, izdelavo po meri narejenih medicinskih pripomočkov, klinično preizkušanje in po-operativna analiza položaja vstavljenega vsadka.
  Z razvito in klinično preizkušeno metodo smo določili natančnost uporabljenih, po meri narejenih medicinskih pripomočkov in bistveno poenostavili operativno tehniko. 3D načrtovanje in operativni postopek sta bila preglednejša, zanesljivejša in varnejša. Z metodo pa se ni le izboljšal operativni postopek, ampak se je z vstavitvijo po meri narejenega vsadka izboljšala stabilnost kolka, zagotovila se je simetrija in povrnila prirojena anatomija.
 • Recikliranje polikarbnonataBlaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  V prispevku bomo predstavili recikliranje inženirskega termoplasta, ki se uporablja za izdelke s kratko življenjsko dobo in za katerega je zaželena možnost večkratnega mehanskega recikliranja. Tržno dostopne kakovosti so ali v linearni ali razvejani obliki, zato smo testirali obe izvedbi in jih medsebojno primerjali.
  Cilj raziskave je bil karakterizirati toplotne, mehanske in optične lastnosti termoplasta polikarbonata (PC) v linearni in razvejani obliki v odvisnosti od števila predelav. Degradacija se lahko v dobršni meri prepreči tudi s pravimi dodatki, zato smo hkrati dodali tudi dve različni koncentraciji podaljševalcev verig. Predelave smo simulirali z večkratnim ekstrudiranjem. Testne epruvete smo pripravili s postopkom brizganja po vsakokratnem večkratnem ekstrudiranju. Opazili smo, da so posamezne lastnosti linearno odvisne os števila predelav (npr. barvni ton), posamezne lastnosti pa linearne odvisnosti ne kažejo (natezna trdnost pri razvejanem PC). Lastnsoti so v dobršni meri odvisne od količine dodanega podaljševalca verig pri liearni obliki PC, pri razvejani obliki PC je ta odvisnost težje zaznavna. Določene lastnosti so za linearni in razvejani PC ravno recipročne glede na število predelav, tako da je pri recikliranem PC zelo pomembno, v kakšnem razmerju je linearni in razvejani PC. S pravilnim »up-cyclingom« je možno izdelati reciklat PC, ki bo imel ravno prave lastnosti za določen izdelek, če predhodno poznamo lastnosti recikliranega PC.
 • Robotska celica za lasersko varjenje nizko serijskih izdelkov z 3D vodenim laserskim žarkom na osnovi 3D scana objektaErih Arko, YASKAWA Slovenija d.o.o.


  Hubert Kosler, YASKAWA Slovenija d.o.o.
  Damian Širaj, YASKAWA Slovenija d.o.o.
  Peter Arko, YASKAWA Slovenija d.o.o.

  YASKAWA predstavlja rešitev za robotske sisteme laserskega varjenja nizko serijskih produktov.
  Robotski sistem z 3D vodenim laserskim žarkom na osnovi 3D scana objekta vsebuje številne visoko tehnološke rešitve, kot so:
  Programiranje robotskega procesa v offline okolju MOTOSim VRC
  Omogoča predpripravo robotsko programov med časom, ko robotska celica proizvaja. S tem principom drastično zmanjšamo »downtime« stroja pri prehodu na nov izdelek.
  Oprema za lasersko varjenje
  Prava izbira fokusne optike in laserskega izvora je ključnega pomena za konstantno zagotavljanje kakovosti zvara. V našem primeru predstavitve je bila uporabljena laserska varilna oprema podjetja TRUMPF
  Oprema za skeniranje
  MOTOSense 3D vision platforma omogoča različno funkcionalnost adaptivnega vodenja robota in laserskega žarka. S funkcijo skeniranja in algoritmov prepoznave zvarnega spoja, definiramo precizno trajektorijo za robotsko lasersko varjenje .
  High Accuraccy robot za lasersko varjenje MC2000
  Za laserske aplikacije je uporabljen robot z visoko natančnostjo in ponovljivostjo. Robot omogoča nosilnost opreme do 50kg.
  Laserska varnost
  Aktivna laserska varnost v kombinaciji z robotskim varnostnim krmilnikom FSU omogoča najvišjo stopnjo varnosti za laserske aplikacije
 • Tehnologija rezanja z lednim vodnim curkom: izzivi in priložnosti za slovensko strojegradnjoJoško Valentinčič, Fakulteta za strojništvo, UL


  Marko Jerman, Fakulteta za strojništvo, UL
  Andrej Lebar, Fakulteta za strojništvo, UL
  Izidor Sabotin, Fakulteta za strojništvo, UL
  Suzana Vinetič, Fakulteta za strojništvo, UL
  Pavel Drešar, Fakulteta za strojništvo, UL

  Obdelava z abrazivnim vodnim curkom (AVC) spada med nekonvencionalne obdelovalne postopke z usmerjenim dovajanjem energije. Prednost AVC pred sorodnimi postopki je v tem, da ne povzroča toplotno prizadete cone. V Sloveniji je tehnologija rezanja z AVC prisotna že od leta 1990, kar je komaj 10 let po prvi industrijski uporabi tega postopka za konturno rezanje. Mineralni abraziv, ki se dovaja v visokohitrostni vodni curek premera manj kot milimeter, doseže hitrosti do 700 m/s, kar omogoča rezanje praktično vseh materialov. Kljub očitnim prednostim, uporaba postopka v prehrambeni in letalski industriji ni sprejemljiva, saj na obdelani površini ostanejo sledovi delcev mineralnega abraziva. Z raziskavami materialnih lastnosti ledu, je bilo ugotovljeno, da imajo močno podhlajena ledena zrna podobno trdoto kot mehkejši mineralni abrazivi, zato smo raziskujemo in razvijamo tehnologijo, pri kateri namesto mineralnega abraziva uporabljamo ledena zrna. V podhlajen visokohitrostni vodni curek dovajamo močno ohlajena ledena zrna in tako režemo tudi trše materiale. Z dosedanjimi raziskavami smo potrdili preživetje ledenih zrn v ekstremnih pogojih, ki vladajo v rezalni glavi. Na osnovi dosedanjih rezultatov in publikacij smo vzbudili zanimanje industrije tako v EU, kot v Aziji, ki že izkazujejo potrebo po tej tehnologiji, kar odpira nove možnosti slovenski strojegradnji.
 • Termoplastični kompoziti z visoko toplotno prevodnostjoTeja Pešl, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Silvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Rebeka Lorber, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Tamara Rozman, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Rajko Bobovnik, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Blaž Nardin, Fakulteta za tehnologijo polimerov

  V prispevku bomo predstavili krojenje toplotne prevodnosti polimernih materialov v kombinaciji z njihovimi mehanskimi lastnostmi. Polimerni kompozit je sestavljen iz polikarbonatne (PC) termoplastične matrice, ki ji je za zvišanje toplotne prevodnosti dodan borov nitrid (BN). S pomočjo različnih kompatibilizatorjev pri ternarnem kompozitu dosežemo različne kombinacije toplotne prevodnosti in mehanskih lastnosti.
  Kompavndiranje smo izvedli na dvopolžnem ekstruderju. V PC matrico smo dodali 50 % BN in 5 % različnih kompatibilizatorjev. Za izvedbo karakterizacije smo preizkušance pripravili s postopkom brizganja. Upogibni E modul, upogibna trdnost, raztezek pri upogibni trdnosti, toplotna prevodnost in temperatura razpada so močno odvisni od uporabljenega kompatibilizatorja. Pri visoki upogibni togosti dobimo tudi najvišjo upogibno trdnost, hkrati je ta kompozit najbolj krhek, ima pa najvišjo toplotno prevodnost. Najbolj žilav kompozit dobimo pri srednjih vrednostih upogibne togosti in trdnosti, hkrati je toplotna prevodnost najnižja.
  Delo je bilo opravljeno v okviru projekta PolyMetal – Interreg SLO-AT, prednostna os krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, kjer razvijamo stroškovno učinkovit polimerni material kovinskega videza in otipa. Sodelujoči partnerji iz Slovenije smo FTPO, Gorenje d.o.o. in Intra lighting d.o.o..
 • Trendi pri izdelavi karoserijskih delov avtomobilovAleš Adamlje, Hella saturnus Slovenija d.o.o.


  Pavel Oblak, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

  Karoserijski deli avtomobilov določajo izgled vozile in vplivajo na njegovo prepoznavnost. Oblike avtomobilov postajajo drznejše in s tem ožajo izbiro možnih tehnologij za izdelavo karoserijskih delov.
  Z razvojem električnih avtomobilov na pomembnosti pridobivajo karoserijski deli izdelani iz materialov nizke gostote, ki jih je mogoče reciklirati in omogočajo znižanje mase avtomobila ob enakih ali boljših mehanskih lastnostih. Z namenom zniževanja stroškov in ohranjanja konkurenčnosti proizvajalcev avtomobilov na globalnem trgu so vse bolj prisotne zahteve po izdelavi večfunkcijskih delov, ki omogočajo zmanjšanje števila karoserisjkih elementov. V članku bodo prikazani trendi razvoja dekorativnih karoserijskih delov avtomobilov, izdelanih iz polimernih materialov in kompozitov, ki v zadnjih letih nadomeščajo karoserijske elemente iz ostalih materialov. Enostavna predelava, možnost oblikovaja zahtevnih prostopovršinskih oblik, integracija posebnih geometrij ter možnost integracije dodatnih elementov prinašajo dobaviteljem karoserijskih delov iz polimernih materialov prednosti in hkrati nove izzive tako na področju razvoja kot industrializacije.
 • UNIOR sledi trendom Elektro-mobilnosti in avtomatizacije v avtomobilski industrijiBogdan Kukovič, Unior Strojegradnja


  Ken Patrik Leskovar, Unior Strojegradnja

  Svetovni trendi in politični ter okoljevarstveni pritiski vse bolj podpirajo elektro mobilnost. Za sledenje tem trendom je avtomobilska industrija močno zakorakala v korenite spremembe, katere bodo krojile razvoj v naslednjih desetletjih. Unior Strojegradnja se kot dolgoletni proizvajalec specialnih strojev, predvsem za proizvajalce OEM in Tier 1 v avtomobilski industriji, hitro in uspešno prilagaja novim izzivom in potrebam hitro razvijajočega se trga.

  Elektro mobilnost prinaša disrupcijo na trgu strojegradnje za avtomobilsko industrijo, ker so električna vozila zgrajena iz manj premikajočih se komponent v primerjavi z vozili z motorjem z notranjim izgorevanjem, pojavljajo pa se nove komponente, za katere je potrebno razviti nove tehnološke rešitve in proizvodne procese.

  Za sledenjem tem trendom je v strojegradnjah ključna hitra adaptacija in razvoj optimalnih rešitev. V Unior Strojegradnja tako k svoji dosedanji ponudbi strojev za globoko vrtanje in posebnih namenskih obdelovalnih strojev dodajmo še stroje za obdelavo baterijskih ohišij, dvo-vretenske obdelovalne centre za kose večjih dimenzij in univerzalne obdelovalne centre.

  Hkrati s ponudbo strojev pa v Uniorju širimo ponudbo na področju avtomatizacije in montažnih strojev, katero smo predhodno ponujali le kot del Turn-Key rešitev za naše stroje. Z našo delno ali popolno avtomatizacijo zagotavljamo optimalne rešitve manipulacije obdelovancev, s katero zagotavljamo večji izkoristek proizvodnih procesov, večjo zanesljivost delovanja in zmanjšanje cene proizvedenega obdelovanca.

  Nudimo naslednje rešitve na področju avtomatizacije:
  - Robotsko pobiranje (bin-picking) majhnih in srednjih ne-sortiranih obdelovancev,
  - Pobiranje kosov iz vibracijskih enot ali transportnih trakov
  - Posluževanje NC obdelovalnih strojev in drugih proizvodnih procesov
  - Izvedba transportov obdelovancev z različnimi transportnimi sistemi
  - Integracija različnih proizvodnih procesov v transportni sistem (pranje, izpihi, lasersko zapisovanje kosov, kontrola in merjenje obdelovancev s kamero ali stično,…
  - Montažne linije s sistemi nadzora in merjenja sil,…
  - robotsko posnemanje srha, itd.
 • Uporaba programa GOM inspect pri poobdelavi rezultatov računalniške tomografijeTomaž Brajlih, Univerza v Mariboru/Fakulteta za strojništvo


  Prispevek predstavlja možnosti uporabe programskega paketa GOM inspect pri poobdelavi medicinskih 3D CAD modelov. Trirazsežne rekonstrukcije medicinskih raziskav so postale sestavni del konstruiranja in izdelave pacientu prilagojenih medicinskih pripomočkov. V svetu in pri nas je že dokaj uveljavljen postopek načrtovanja in izdelave pacientu prilagojenih lobanjskih vsadkov v primerih večjih defektov po kraniektomijskih posegih. Načrtovanje takšnega vsadka poteka na podlagi trirazsežnega CAD modela kostnega tkiva pacienta, ki ga dobimo iz rezultata preiskave z računalniško tomografijo v DICOM obliki. Trirazsežna rekonstrukcija DICOM podatkov poteka v namenski programski opremi, ki iz prostorsko urejenih sivinskih slik prerezov ustvari trirazsežni poligonski CAD model dejanskega stanja pacienta. Ločen model kostnega tkiva dobimo s postopkom segmentacije DICOM slik, kjer ločimo slikovne točke ustreznega odtenka sivine od preostalega področja preiskave. Zaradi debeline sloja posameznih prerezov in velikosti slikovne točke na posameznih slikah, se na rekonstruiranem modelu pojavi stopničast efekt v vseh treh koordinatnih smereh preiskave. Naslednji korak je poobdelava modela, s katero ta model zgladimo in zmanjšamo njegovo število poligonov, da postane uporaben za postopek modeliranja vsadka v CAD programski opremi. Članek predstavlja uporabo fukcionalnosti programa GOM inspect pri tem delu.