Dodatna promocija

Torbo s promocijskim gradivom podjetij (prospekti, zloženke, brošure ipd. ) prejmejo vsi udeleženci foruma. Posamezno podjetje mora poskrbeti za kompletiranje svojih materialov, ki pa ne smejo obsegati več kot 6 – 8 strani formata A4 (dodatni materiali se zaračunajo posebej). Za gradivo ki je v večjem obsegu se mora podjetje predhodno dogovoriti z organizatorjem dogodka.

Oglaševanje podjetja v zborniku dogodka (cena je brez DDV):

Cela stran (A4)    300,00 €
Pol strani (A5)    200,00 €
Rok za oddajo oglasa v zborniku je 17. maj 2019  

 

Vlaganje promocijskega gradiva v torbe*
Rok za oddajo gradiva za vlaganje v torbe je 24. maj 2019
350,00 €