Dodatna promocija

Torbo s promocijskim gradivom podjetij (prospekti, zloženke, brošure ipd. ) prejmejo vsi udeleženci foruma. Vsako podjetje samo poskrbi za kompletiranje svojih materialov, ki pa ne smejo obsegati več kot 6 do 8 strani formata A4 (dodatni materiali se zaračunajo posebej). Za gradivo, ki je v večjem obsegu od predvidenega, se mora podjetje predhodno dogovoriti z organizatorjem dogodka.

Oglaševanje podjetja v zborniku dogodka (cena je brez DDV):

Cela stran (A4)    300,00 € (+ddv)
Pol strani (A5)    200,00 € (+ddv)
Rok za oddajo oglasa v zborniku je 15. maj 2020  

 

Vlaganje promocijskega gradiva v torbe*
Rok za oddajo gradiva za vlaganje v torbe je 28. maj 2020
350,00 € (+ddv)