Program

Legenda:
08:30 - 09:30
Sprejem udeležencev
09:30 - 09:45
Odprtje konference
09:45 - 10:00
Predstavitev glavnega pokrovitelja
10:00 - 11:15
Vabljena predavanja
10:00 - 10:30
Zakaj je vodenje tako pomemben poklic in kaj ima opraviti s konkurenčnostjo Slovenije?
Voditeljstvo oziroma vodenje, njegovo vrednost, pomembnost in učinke lahko, čeprav se ga povezuje z mehkimi veščinami, utemeljimo s čisto merljivimi podatki. Kako dobro vodimo v Sloveniji in v kakšnih organizacijskih sistemih delujemo? Zakaj je upravljanje človeškega kapitala (šele zdaj) postalo enako pomembno kot upravljanje finančnega? Kje so naši največji izzivi in kaj lahko naredi management, da Slovenijo na svetovni lestvici konkurenčnosti dvigne višje?
Saša Mrak
Združenje Manager
10:30 - 11:00
Trije prejemniki priznanja Mladi manager so inženirji. Naključje?
Sekcija mladih v okviru Združenja Manager vsako leto med svojimi stanovskimi kolegi poišče tiste, ki so že na samih začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja in izjemnih rezultatih. Današnje poslovno okolje ne dopušča več možnosti uspeha brez inovacij, zato moramo managerji imeti izjemen posluh za inovacije - tako tehnološke, kot inovacije poslovnih modelov. Zato ni naključje, da je med nominiranci in prejemniki tega priznanja vse več managerjev z inženirsko izobrazbo.
Mitja Kolbe
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
11:00 - 11:15
Inženirka leta: za rast vidnosti in ugleda inženirjev v družbi
\"Eden od mnogih razlogov, zakaj so ženske premalo zastopane v tehnoloških disciplinah, je da smo naredili grozno delo pri razlagi, kako inženirji prispevajo k družbi in njenemu razvoju. Sedanji način pripovedi o inženirstvu odbija veliko pametnih in nadarjenih mladih žensk,\" poudarja dr. Mary Wells, kanadska profesorica strojnega inženirstva.
Da mlada dekleta nimajo dovolj zgledov za svojo inženirsko poklicno pot, ugotavljajo tudi redke posameznice, ki so v svoji generaciji odločile za inženirsko karierno pot. Četudi danes ni več razumskih razlogov, ki bi utemeljevali inženirstvo kot moški poklic, skoraj polovica bazena talentov – dekleta, ki jih v srednjih šolah in gimnazijah zanimajo matematika, fizika in naravoslovje - ostaja neizkoriščena.
Projekt Inženirke in inženirji v sodelovanju z IRT Forumom in Siemensom Slovenija s priznanjem Inženirka leta prvič neposredno naslavlja izziv nevidnosti inženirk in preko tega prepoznavnosti in ugleda inženirjev v družbi. S ciljem, da Slovenija vsako leto spozna 10 inženirk, bo priznanje Inženirka leta prvič podeljeno januarja 2019.
Edita Krajnović
Mediade d.o.o.
11:15 - 12:15
Odmor z osvežitvijo za druženje in ogled razstave
12:15 - 13:45
Okrogla miza - Kako bomo ponovno postali zgled?
Povezovalka:
Vida Petrovčič;

Sodelujoči:
Saša Mrak, Združenje Manager;
Mitja Kolbe, SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.;
Edita Krajnović, Mediade d.o.o.;
Jožica Rejec, Domel, d.o.o.;
Jernej Čopi, Ensol 360, d.o.o.;
Janez Novak, RLS d.o.o.
13:45 - 15:15
Kosilo, druženje in ogled razstave
15:15 - 15:45
ORODJARSTVO - Trendi v letu 2018 - Digitalizacija ali Tooling 4.0
Dejstvo je, da razvoj tehnologij še nikoli v zgodovini ni bil tako intenziven in učinkovit, kot smo mu priča v zadnjem obdobju. Lahko bi rekli, da tehnologija nima več meja. Orodjarstvo je pomemben del te razvojne dinamike, ki ustvarja tehnološko inovacijo in implementira tehnološki napredek v lastne procese razvoja in izdelave orodij za množinsko proizvodnjo.
ISTMA je organizacija, ki globalno povezuje orodjarski sektor ter poskuša interpretirati ključne kazalnike sektorja ter zastopati člane v drugih strukturah in inštitucijah. Orodjarstvo je globalna panoga z globalnim interesom. Razvoj panoge je strateška smer vsake napredne ekonomije in večina nacionalnih združenj posebej spremlja razvoj panoge in razvija sistemske spodbude za trajnostni razvoj panoge. Orodjarstvo je globalno ne le na področju prodaje, ampak tudi na področju ključnih sistemskih problemov, ki se rešujejo na zelo podoben način.
Slovenija je orodjarska dežela in ekonomija, ki je izrazito izvozno usmerjena. Pomeni, da je konkurenčna, s primernim razvojno – tehnološkim znanjem ter učinkovito tehnološko realizacijo. Orodjarstvo je v programu t.i. pametne specializacije in je pomemben vzvod v novi konjukturi slovenskega gospodarstva. Poskrbimo, da ta svetla luč ne izgubi sijaja.
Janez Poje
KERN d.o.o.
15:45 - 16:15
Analiza tehnoloških vplivov na točnost izdelave komponent rotorja kolesnega elektromotorja
Elektromotorji podjetja Elaphe se vgrajujejo znotraj koles električnih vozil, kar zahteva visok navor zardi neposrednega prenosa, individualno krmiljenje koles ter visok izkoristek (>93%). Za dosego le-tega morajo biti komponente izdelane v zahtevnih tolerančnih območjih, kar je problematično pri izdelavi komponent rotorja, kjer se srečujemo s tankostenskimi obdelovanci velikih premerov. Sile pri vpenjanju in obdelavi lahko znatno vplivajo na dimenzijsko in geometrijsko točnost, zato je bil za potrebe študije razvit merilni sistem, s katerim so bile merjene rezalne sile ter deformacije tankostenskih obdelovancev med samim procesom struženja, po obdelavi pa je bila točnost izdelave določena še s koordinatnim merilnim strojem. Ugotovili smo, da so deformacije zaradi obdelave še znotraj dopustnih meja, se pa posledično v materialu pojavljajo zaostale napetosti, katerih napetostno stanje vpliva na točnost izdelka. Na podlagi tega je bil v zaključku študije predlagan vmesni postopek žarjenja za odpravo notranjih napetosti pred končno fino obdelavo in izvedena primerjava doseganja geometrijske in dimenzijske točnosti v odvisnosti od tehnoloških parametrov.
Luka Sterle, Franci Pušavec, Matej Biček, Matjaž Tičar, Uroš Šernek, Nejc Mihelič, Aleš Vlaj
UL, Fakulteta za strojništvo
ELAPHE pogonske tehnologije d.o.o.
16:15 - 16:45
Avtomatizirana linija za izdelavo aluminijastih ulitkov
V podjetju LTH Castings d.o.o., obrat Ljubljana smo v zadnjih letih veliko delali na področju avtomatizirane obdelave aluminijastih ulitkov. Do sedaj je pri avtomatizaciji bil poudarek predvsem na stregi livarskih in obdelovalnih strojev, ter linijska distribucija izdelkov do ročnih delovnih mest. Ker želimo še dodatno dvigniti že tako visoko stopnjo avtomatizacije smo v preteklem letu postavili avtomatizirano linijo, ki že zajema tudi strego namenskih strojev za kontrolo kvalitete aluminijastih izdelkov. V prispevku pa bo predstavljen zadnji projekt pri katerem smo naredili še korak dlje in skoraj popolnoma avtomatizirali izdelavo aluminijastega izdelka od nastanka do odpreme kupcu. Podrobneje bo predstavljena avtomatizirana linija ki zajema procese strojne obdelave, pranja, dimenzijske kontrole, preizkusa tesnosti in končnega embaliranja aluminijastega izdelka. V linijo je vključenih 5 robotiziranih celic s skupno 7 industrijskimi roboti, distribucija izdelkov skozi vse procese pa se izvaja s paletno linijo. Ker smo si skozi leta pridobili veliko znanja in izkušenj na področju avtomatizacije bomo avtomatizirano linijo v celoti izdelali znotraj podjetja na oddelku za avtomatizacijo procesov.
Vinko Drev, Andrej Smolič
LTH Castings d.o.o.
16:45 - 17:15
Hidravlični cilindri za stranske pogone pri orodjih za tlačni liv aluminija in brizganje plastike
Najnaprednejši razvojni procesi sledijo glavnim globalnim razvojnim konceptom, ki zahtevajo: (1) realizacijo koncepta krožnega gospodarstva, zniževanje potrebne energije za proizvodnjo enote proizvoda, okoljsko razbremenitev – zniževanje emisij ter drugih oblik vplivov na okolje, zniževanje porabe materialnih virov, drugo. Orodjar, kot zadnji člen razvojne verige, pomembno vpliva na učinkovitost realizacije tehnološkega razvoja in posledično principov trajnostnega razvoja. Predstavitev tehnološke inovacije hidravličnih pogonov pomembno vpliva na učinkovitost razvojnih rešitev, predvsem pa odpira popolnoma nove možnosti realizacije kinematike glavnih gradnikov sistema delilne ravnine orodja.
Marco Zanon, Janez Poje
VEGA S.r.l, Italija
KERN d.o.o.
17:15 - 18:00
Odmor za druženje in ogled razstave
18:00 - 19:15
Priznanje TARAS
18:00 - 18:30
Predstavitev prijav za priznanje TARAS
18:30 - 19:15
Podelitev priznanja TARAS in pogovor s prejemniki
19:15 - 20:00
Druženje ob koktajlu
20:00 - 23:59
Večerja z druženjem
Legenda:
08:30 - 09:15
Sprejem udeležencev
09:15 - 09:45
Implementacija vijačenja s pomočjo kolaborativnega robota
V podjetju Hella Saturnus Slovenija želimo slediti trendu razvoja robotizacije. S tem namenom smo klasično ročno vijačenje, ki ga opravlja operater na delovnem mestu, zamenjali s kolaborativnim robotom. Aplikacijo smo implementirali na sestavu reflektorja in operaterja razbremenili vijačenja. Pri razvoju aplikacije smo se srečali z mnogimi izzivi, ki jih prinašajo nove tehnologije, med njimi pa je bil zagotovo največji poudarek na zagotavljanju varnosti.
Tadej Vovk, Noka Kunej
Hella Saturnus Slovenija
Optimizacija procesnih parametrov za stabilizacijo in izboljšanje sposobnosti struženja
Delo obravnava proizvodni proces izdelka z ozkim tolerančnim območjem. Z uporabo statistične kontrole procesa (SPC) je bil analizirano trenutno stanje obdelovalnega procesa in ugotovljeno, da se je pojavil problem nestabilnosti obdelovalnega procesa. Pred analizo obdelovalnega procesa smo z metodo analize merilnega sistema (MSA) preverili merilni proces. Za stabilizacijo obdelovalnega procesa je bila izvedena kalibracija linearnih osi CNC stružnice. Z tem posegom, se je stabilnost in sposobnost obdelovalnega procesa izboljšala, še vedno pa je bil prisoten problem ovalnosti izdelka. Procesne parametre, ki bi lahko vplivali na ovalnost izdelka, smo analizirali z metodo načrtovanja eksperimentov (DOE). Z metodo smo ugotovili, da ima glavni vpliv vpenjalna sila. Dosežena minimalna vpenjalna sila še ni v celoti izključila problema ovalnosti, zato smo za izključitev le-tega predlagali nov način vpetja.
Luka Čerče, Andrej Mlinar, Davorin Kramar
UL, Fakulteta za strojništvo
LTH Castings d.o.o.
Novost na tržišču ljubiteljev psov LISHINU - povodec za sprehajanje psov
Imam idejo. Kako naj se lotim izdelave prvega prototipnega kosa. Kakšen je postopek in koliko stane izdelava?
To so pogosta vprašanja, ki si jih zastavljajo ljudje, ki imajo svojo idejo že digitalizirano – računalniški izris produkta. V prispevku so prikazani koraki izdelave na izdelku »Lishinu-povodca za psa« in cenovna ter časovna izdelava dveh tehnologij, 3d in klasične.
Barbara Wilkesmann Hočevar, Rok Žvagen
CHEMETS d.o.o.
Rezkarji krožnega izseka - inovativna rešitev obdelave
Pri nemškem podjetju FRANKEN iz skupine EMUGE-FRANKEN, so razvili in leta 2012 javnosti prvič predstavili inovativen način končne obdelave rezkanja, s katerim ne dosežemo samo boljše površine, temveč lahko prihranimo tudi 90% in več časa obdelave. Ker rezkarji pokrivajo različne izseke kroga, jih je proizvajalec poimenoval v nemščini \"Kreissegment-fräser\", v angleščini \"Circle Segment End Mills\", kar v slovenščini predstavlja rezkarje krožnega izseka.
Rok Volk, Markus Rösel
EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.
FRANKEN GmbH & Co. KG
09:45 - 10:15
Robotizacija kovaške linije
V podjetju UNIOR d.d. smo izvedli robotizacijo že druge kovaške linije za kovanje ojnic avtomobilskih motorjev. Do izdelanega odkovka je v procesu več operacij, v katere se z roboti vključujemo od kovaškega stroja dalje. S kovaškim strojem še vedno operira delavec, od tu naprej pa roboti manipulirajo z odkovki najprej v obrezilno, nato v kalibrirno stiskalnico, na koncu pa sledi še odlaganje na ohlajevalni trak. V prispevku bomo predstavili bistvene komponente in zasnovo takšne robotizirane linije, kjer je nekaj specifike zaradi visokih temperatur odkovkov in kratkih ciklov.
Luka Petkovšek, Peter Kerec, Robert Logar
ABB d.o.o.
Integrirane rešitve za kontrolo v proizvodnih procesih v skladu s strategijo Industrije 4.0
Optimizacija proizvodnih procesov s ciljem povečanja konkurenčnosti in pridobivanja novih kakovostnejših kupcev vodi k vlaganju v razvoj in tehnološko nadgradnjo procesov ter tehnologij. Partnerske povezave med proizvodnimi in tehnološkimi podjetji prinašajo izjemne razvojne rezultate. Nove tehnologije odpirajo povsem nova spoznanja in ideje, kako dodatno nadgraditi procese in slediti uresničevanju scenarija industrije 4.0.
Simon Smolnikar
RLS d.o.o.
Uporaba 3D tehnologije v industriji
»e-Manufacturing« pomeni hitro, prožno in stroškovno učinkovito proizvodnjo neposredno iz elektronskih podatkov. Lasersko sintranje je generativna tehnologija, je ključna tehnologija za e-proizvodnjo prihodnosti in je nova dimenzija predstavnosti v prostoru. Premika meje in gradi novo prihodnost. Doprinese vam konkurenčno prednost in večjo produktivnost.
Mario Šinko
MARSI, Mario Šinko s.p.
Načini uporabe tehnologije plazme
Uporaba nizkotlačne plazme za modifikacijo površin med industrijski inženirji in proizvajalci eksponentno raste.
Z dodajanjem energije dosežemo, da plin ionizira, in tako nastane plazma. V atomih plazme se molekule, ioni in elektroni prosto gibajo in delujejo medsebojno ter na predmet, ki ga želimo obdelati. Površino predmetov je možno plemenititi in modificirati na več različnih načinov. Lahko ustvarimo povsem nove in inovativne površine ali pa povečamo učinkovitost že obstoječih tehnologij obdelovanja na okolju prijazen način.
Pri aktivaciji s plazmo na površini obdelovanca nastajajo funkcijske skupine, s katerimi se lahko veže barva ali lepilo. S posebnim postopkom je možno na površini ustvariti tanke plasti, ki potem delujejo kot primer. Nastale plasti so lahko hidrofilne, hidrofobne, dekorativne in zaščitne.
Mikrostruktura, ki s tem nastane, ima večjo površino, kar izboljša vezavo premaza, saj je na voljo več adhezijskih mest.
Veje industrije od medicine in biotehnologije do vesoljskih tehnologij, elektronike in celo potrošniških izdelkov se vedno bolj zavedajo, da jim spreminjaje površin določenih materialov lahko prinese občutne koristi.
Jörg Eisenlohr
PLASMA TECHNOLOGY GmbH
10:15 - 10:45
Robotska celica za skladanje mineralne volne namenjene izolaciji
Robotska celica za skladanje mineralne volne je montirana na konec proizvodnje linije, na kateri se izdelujejo elementi za izolacijo. Način izdelave mineralne volne je poseben in je zahteval razvoj namenskega robotskega prijemala, poseben tip transportnih trakov, ter vision sistem, ki v povezavi z roboti Yaskawa ponuja enostavno uporabo robotske celice in posluževanje z velikim številom različnih tipov izdelkov.
Proizvodnja linija omogoča izdelavo velike količine mineralne volne ter hiter prehod na nov tip izdelka. Kupec robotske celice proizvaja izdelke različnih dimenzij in gostote volne, ki se proizvajajo v velikih ali malih serijah. Robotizacija skladanja izdelkov je prvi in hkrati najpomembnejši korak do popolnoma avtomatiziranega procesa pakiranja in paletiranja.
Hubert Kosler, Aljoša Zupanc, Damian Širaj, Erih Arko, Igor Pugelj, Uroš Kromar, Tomaž Jerovšek, Aleksander Košmrlj, Matej Merkač
YASKAWA Slovenija d.o.o.
Yaskawa Ristro d.o.o.
Inovativne tehnologije brušenja v proizvodnji motornih gredi v avtomobilski industriji
V prispevku je predstavljen razvoj inovativnih tehnologij brušenja v proizvodnji motornih delov v avtomobilski industriji. Skupna značilnost novih tehnologij je, da temeljijo na robustnem temperaturnem modelu, ki vključuje popis geometrije in kinematike brušenja. Na ta način je mogoča optimizacija procesa z namenom skrajšanja časa obdelave ob hkratnem nadzoru toplotnih poškodb obdelovanca. Prednosti novih tehnologij so predstavljene z analizo strategij procesa brušenja za dva primera iz proizvodnje motorjev v podjetju Scania: (1) brušenje odmikal pri odmičnih gredeh in (2) brušenje čepov ojničnih ležajev pri ročičnih gredeh. Obe tehnologiji sta patentirani in vključeni v redno proizvodnjo.
Radovan Dražumerič, Jeffrey Badger, Roope Roininen, Franci Pušavec, Peter Krajnik
UL, Fakulteta za strojništvo
The International Grinding Institute, San Antonio, TX, USA
Scania CV AB, Södertälje, Sweden
AMPO - kovinski prah za 3D printanje orodij
Additive Manufacturing ponuja nove možnosti pri izdelavi kompleksnih izdelkov oziroma orodij. V današnjem, vse bolj zahtevnem orodjarskem poslu daje omenjeni postopek posebno priložnost za konformno hlajenje v bližini površine posameznega izdelka oziroma orodja.
Danes obstaja na trgu že kar nekaj standardnih materialov za tako imenovano 3D printanje. Vendar pa pri zahtevnih aplikacijah oziroma izdelavi orodij, lastnosti teh standardnih materialov ne zadoščajo na segmentih kot so, korozijska odpornost, trdota ali obrabna obstojnost. Zato je podjetje Voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & Co. KG pričelo z razvojem novim materialov, ki so zapolnile to vrzel.
Manfred Reiter
Voestalpine Böhler Edelstahl GmbH & Co KG
Teorija in praksa uporabe večkompoentnih argonskih mešanic za varjenje v industrijske namene
Varjenje spada med industrijsko najbolj uporabljene procese spajanja kovinskih materialov, njegova aplikativnost pa je razširjena tudi na spajanje nekovinskih materialov, predvsem plastičnih mas. Optimalna kombinacija ustrezne varilne opreme, dodajnih materialov in zaščitnih plinov je ključno za doseganje tehnološko in ekonomsko ustreznih rezultatov.
Edvard Bjelajac
Messer Slovenija d.o.o.
10:45 - 11:15
Robotski sistem za varjenje _ LETINA
Naš poslovni partner se ukvarja z razvojem in izdelavo kompletnih procesnih linij v prehrambeni, kemijski in farmacevtski industriji. Predstavljen robotski varilno manipulacijski sistem je bil razvit in koncipiran z željo po visoki produktivnosti in ponovljivosti. Prej se je posluževalo z ročnimi tehnologijami varjenja, kar pa povzroča težave pri doseganju višje produktivnosti, še posebej pri ponovljivosti in zagotavljanju najvišje kvalitete izdelkov k kateri se strmi. V tem primeru robotski varilno manipulacijski sistem sestavljata dva sistema in vsakega izmed njiju sestavljata po dva robota. Pri prvem sistemu gre za enega varilnega robota opremljenega z našo najnovejšo varilno tehnologijo imenovano \"synchrofeed\" za \"hladno in hitro\" varjenje brez obrizgov, enega manipulacijskega robota za posluževanje ter dva vrtljiva pozicionerja nosilnosti 1500kg z vpenjalnima ploščama za namestitev izdelkov do premera 2500mm . Drugi sistem pa sestavljata dva varilna robota opremljena s TIG varilno opremo in enim vrtljivim pozicionerjem, ki se lahko prilagodi varjenju izdelkov kupca do višine 3.000 mm in premera 1.750 mm.
Andrej Kreft
Daihen Varstroj
Zagotavljanje gladkega robu na utorih štancanih statorskih paketov
Pri navijanju jeder elektromotorjev se pojavljajo težave s trganjem izolacije zaradi reznega robu štancanih lamel, iz katerih so jedra sestavljena. Trganje tipično povzroča igla, brez katere je lamele nemogoče izdelati. Pogosto se zato sestavljanje lamel v pakete izvede z laserskim varjenjem in obračanjem zadnje lamele. Žal takšen postopek zmanjša geometrijsko natančnost paketa, hkrati pa varjenje poslabša tudi njegove elektromagnetne lastnosti. Sestavljanje paketov neposredno v orodju s sponkami praviloma izboljša geometrijske in elektromagnetne lastnosti, vendar ne omogoča obračanja zadnje lamele. V Hidri Rotomatiki smo tako razvili proces naknadne obdelave paketov, kjer na želenih mestih na lameli odstranimo iglo. S tem zmanjšamo verjetnost za trganje izolacije, hkrati pa lahko tudi podaljšamo obdobje med brušenji štancnega orodja.
Špela Bolka, Vitoslav Bratuš
NELA razvojni center, d.o.o.
Hidria Rotomatika
Dodajalna izdelava kalupov za maloserijsko brizganje polimerov
Eden od trendov 4. industrijske revolucije je tudi personalizirana proizvodnja, za katero so značilne serije velikosti od enega do nekaj kosov. Klasični proizvodni procesi, kot je injekcijsko brizganje, zahtevajo izdelavo orodij, ki je zamudna in še posebej pri manjših serijah ekonomsko obremenjuje proces razvoja in proizvodnje. Z neposredno uporabo dodajalnih tehnologij se je mogoče do določene mere izogniti pomanjkljivostim klasičnega pristopa, toda dodajalni izdelovalni procesi so omejeni z razpoložljivimi materiali in s samo fiziko procesa. Izdelava po slojih se tako denimo občutno razlikuje od postopka brizganja. Potencialna rešitev je v uporabi dodajalnih izdelovalnih tehnologij za izdelavo začasnih kalupov za maloserijsko proizvodnjo brizgancev iz predvidenega materiala. Tak pristop omogoča velik prihranek časa v primerjavi s klasično izdelavo kalupov, kakor tudi poenostavitev kalupov ter zmanjšanje stroškov proizvodnje oz. stroškov izdelave brizganca. V prispevku bo predstavljen dodajalni proces PolyJet in njegova uporaba pri izdelavi začasnih kalupov za maloserijsko brizganje.
Damir Godec, Robert Surma, Ana Pilipović, Miodrag Katalenić
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Razvoj in proizvodnja največjih robotskih varilnih klešč na svetu
Podjetje Kočevar in sinovi d.o.o. je v letu 2018 izdelalo že šesti komplet največjih robotskih klešč za uporovno varjenje na svetu. Klešče so namenjene spajanju sestavnih elementov železniških potniških vagonov. Klešče vsebujejo inovativne rešitve konstrukcijskih problemov in glede kombinacije lastne teže, iztega in varilne sile veljajo za največje varilne klešče na svetu. Klešče prinašajo podjetju globalno konkurenčno prednost in odpirajo trge v Rusiji, Indiji, Kitajski in drugje.
Jožef Kočevar
Kočevar d.o.o.
11:15 - 12:00
Odmor za druženje in ogled razstave
12:00 - 12:30
Reševanje kompleksnih problemov v malih in srednjih podjetjih
Produkti, ki jih ponujajo mala in srednja podjetja so vse bolj dovršeni, optimizirani ter kompleksni, zaradi česar morajo izpolnjevati vse več predpisov. V želji stalnega napredka in optimizacije procesov v podjetjih, se podjetja osredotočajo na razvoj ključnih lastnosti in funkcij njihovega produkta. Taka podjetja postajajo vse bolj specializirana in ozko usmerjena. Veliko komponent produkta ali pa samo del tehnoloških operacij in z njimi povezanih specifik pa prepuščajo v izdelavo drugim partnerjem.
Občasno se pojavijo problemi, ki pa so kompleksne večplastne narave in niso enostavno rešljivi. V takšnih problemih se običajno izkaže, da naročniki nimajo dovolj resursov, izkušen, znanja in analiznih metod, ki bi omogočale celovito obravnavanje problema in njegovo rešitev.
Na predstavitvi bi radi predstavili dva primera, kjer bomo pokazali, kako se je naše podjetje vključilo v reševanje konkretnega problema in pod do končne rešitve.
Anže Cvenkel, Andrej Apollonio
LOTRIČ Certificiranje
Vpliv uvajanja postopka optičnega skeniranja na uspešnost vzorčenja novih orodij in izdelkov
Proces izdelave livnega orodja in validacije izdelka pri kupcu velja za enega najpomembnejših v procesu projektiranja in realizacije projekta, izdelave orodja in opreme ter proizvodnega procesa skozi celoten PLC (Product Life Cycle). S pomočjo modernih metod nadzora in kontrole lahko bistveno izboljšamo rezultate, zmanjšamo korekcije orodij, število potrebnih testnih predserij, skozi vse to pa neposredno pozitivno vplivamo tudi na s tem povezane stroške. Dvigne se tudi zadovoljstvo pri kupcu, saj se zmanjša število vzorčenj, to pa neposredno vpliva tudi na oceno dobavitelja, posledično pa tudi na nove projekte.
Andrej Gusel
Mariborska Livarna Maribor d.d.
Problematika brizganja polizdelkov večjih dimenzij
Design avtomobila je eden ključnih elementov prodaje avtomobilov. Da bi zadostili zahtevam kupcev oblikovalci na področju oblikovanja športnih in električnih avtomobilov uporabljajo rešitve, ki so s stališča izdelave izdelka problematične in zahtevajo spremembo tradicionalnega razmišljanja glede konstrukcije izdelka in orodja. Dodatno težavo predstavljajo tudi vedno višje zahteve kupcev glede estetske ustreznosti izdelkov in čedalje ožje tolerance ob večjih gabaritih izdelkov. Izdelki z velikim razmerjem med dolžino in ostalimi dvemi dimenzijami so s tehnološkea stališča problematični za izdelavo in zahtevajo že v fazi razvoja tehten razmislek glede same konstrukcije izdelka in koncepta orodja.
V prispevku bo prikazana problematika razvoja in optimizacije procesa brizganja zunanje leče svetila z velikim razmerjem dimenzij.
Aleš Medved, Aleš Adamlje, Matija Obolnar
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Profesionalno čiščenje zraka in prahu v industrijskih okoljih
Sistem CAS je do danes edina tehnologija za filtriranje celotne prostornine zraka v notranjih prostorih. Do zdaj znane tehnologije zrak filtrirajo s prehodom SKOZI jedro filtra, zračni tok pa je speljan po cevovodu, kar zahteva velike moči za pogon ventilatorjev – klasična tehnologija je torej primerna le tam, kjer je na točno določenem mestu potrebno hitro odvajati onesnažen zrak, a za ceno velike električne moči. Kjer pa je prah razpršen po vsem prostoru, iz virov, ki jih je težko določiti, je ta način povsem nesprejemljiv, saj zahteva zelo drage naprave, visoke stroške obratovanja in delovanja za skromne učinke, kar dokazuje prah, ki se nabira v prostoru.
Guido Rocchinotti, Tomaž Vončina
Zehnder Group Schweiz AG
SIES d.o.o.
12:30 - 13:00
Toplotne in mikrostrukturne lastnosti emajlov in emajlirane jeklene pločevine
Z metodo tranzientnega planarnega toplotnega vira Hot Disk TPS 2200 smo v skladu s standardom ISO 22007-2 izvedli meritve toplotnih lastnosti dveh vrst emajlov, ki se uporabljata v industriji bele tehnike.
Direktnih meritev toplotnih lastnosti emajlirane jeklene pločevine nismo mogli izvesti, zato smo vzorce emajlov pripravili tudi v obliki debelih plasti. Rezultati, ki smo jih pridobili z meritvami toplotnih lastnosti debelih plasti, so v okviru pričakovanih vrednosti za toplotne lastnosti emajlov, ugotavljamo pa, da ima velik vpliv na toplotne lastnosti dosežena gostota emajlirane plasti.
Vzorce emajlirane pločevine smo metalografsko pripravili in analizirali z vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM) in optično mikroskopijo (OM). Ugotovili smo, da je plast analiziranih emajlov večfazna, saj je sestavljena iz amorfnih področji z različno kemično sestavo, kristalnih faz in por. Iz mikrokemične analize (SEM-EDS) prahov emajlov pa je razvidno, da določene kristalne faze v plasti emajla na jekleni pločevini izvirajo že iz samega postopka priprave prahov emajlov.
Iz mikrokemične analize fazne meje jeklo - emajl je razvidno, da potekajo med žganjem emajla na določenih mestih fazne meje tudi kemične reakcije, pri čemer kobalt difundira v jeklo.
Izvedli smo tudi oceno vpliva toplotne prevodnosti emajlirane plasti na toplotno prehodnost emajlirane jeklene pločevine.
Blaž Karpe, Žan Ferčak, Boštjan Bavec, Milan Bizjak, Aleš Nagode, Borut Kosec
Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta
Gorenje d.d.
Implementacija 3D tehnologij
Kot svetovni največji proizvajalec komutatorjev in drugih komponent (magnetne in hibridne komponente ter elektro-pogoni) za avtomobilsko industrijo, Kolektor veliko pozornost namenja v opremo za kontrolo kakovosti oz. predvsem v 3D merjenje .
V tem prispevku bomo predstavili, kako smo analizirali uporabnost trenutno razpoložljivih kontaktnih in brezkontaktnih tridimenzionalnih merilnih naprav za meritve v povezavi z vzvratnim inženiring.
Klemen Petrič, Dejan Mrak, Josip Kos
Kolektor Group
Topomatika
Spektrofotometrija - vsestransko orodje za analizo degradacije polimerov?
Degradacija polimernih materialov ima velik vpliv na lastnosti in življenjsko dobo plastičnih izdelkov in je pogosto povezana s spremembo barve. Spektrofotometrija je dosti bolj občutljiva na spremembo barve kot človeško oko in nam tako omogoča kvantitativno analizo degradacije.
V prispevku predstavljamo študijo, ki primerja rezultate spektrofotometrije ter rezultate mehanske in termične analize vzorcev, ki so bili podvrženi različnim temperaturam in različnim časom sušenja. Teste smo izvedli tudi pri minimalni in maksimalni priporočeni temperaturi brizganja. Glede na dobljene rezultate smo nato obravnavali prednosti in pomanjkljivosti spektrofotometrije za analizo degradacije polimerov.
Thomas Wilhelm, Teja Pešl, Silvester Bolka
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Trendi in nadzor stanja hidravličnih tekočin
Predstavljeni bodo trendi na področju hidravlične opreme, hidravličnih tekočin in najpomembnejše specifikacije za mineralna hidravlična olja. Pri nadzoru in vzdrževanju stanja hidravličnih tekočin bo največ poudarka namenjeno kontaminaciji. Eno od pomembnih diagnostičnih opravil je redno nadzorovanje stopnje čistosti in vzdrževanje v priporočenem območju, seveda pa na zanesljivost obratovanja in uporabno dobo opreme vplivajo tudi drugi parametri, na osnovi katerih lahko zanesljivo ocenimo trenutno stanje in se odločimo o nadaljnjih vzdrževalnih ukrepih.
Prispevek obravnava stopnje čistosti hidravlične tekočine, priporočene stopnje čistosti, (ne)čistost svežih hidravličnih olj, načine in parametre za nadzor stanja hidravličnih tekočin.
Milan Kambič
Olma d.o.o.
13:00 - 13:30
Merilna naprava za merjenje karakteristik magnetnega traku
Pri proizvodnji tesnil se uporablja magnetni trak, ki se vstavlja v tesnilo za zagotavljanje tesnjenja vrat. Kot proizvajalci smo do sedaj jakost magnetnega traku preverjali le na vzorcih z metodo merjenja na osnovi primerjalne teže, ki se izdelana na izrezanem vzorcu iz magnetnega traku. Pri tem gre za porušitveno metodo merjenja, zato le-ta omogoča statistično kontrolo sile magnetnega traku, ne omogoča pa meritev v celotni dolžini magneta. V prispevku je opisan razvoj prototipa merilne naprave, ki omogoča merjenje jakosti magnetne sile brez porušitvene metode in se lahko uporablja v samem procesu izdelave ali vstavljanja magnetnega traku. To omogoča 100% kontrolo in sledljivost vgrajenega traku v posamezno tesnilo.
Marko Mirnik, Jože Vovk, Peter Kolar, Goran Cvetković, Aleš Plešnik, Brane Pungartnik
TURNA d.o.o.
UM, Fakulteta za strojništvo
S pomočjo 3D skeniranja in vzratnega inženirtva do prototipnih orodij za oklepe motorjev
Članek opisuje, kako smo s pomočjo 3D skeniranja, vzvratnega inženirstva in 3D frezanja izdelali kalupe za oklepe motorjev. Ker se ti oklepi trenutno izdelujejo izključno ročno, podjetje Karbonin pa želi slediti najmodernejšim trendom mehanske proizvodnje orodij, so se v podjetju odločili, da v sodelovanju s TECOS-om izvedejo pilotni projekt izdelave prototipnih orodij s frezanjem.
Luka Botolin, Peter Kuduz
TECOS
Karbonin d.o.o.
Vpliv dodajanja PA reciklata svežemu PA na mehanske in toplotne lastnosti brizganih kosov
Zaradi vse večje ozaveščenosti o vplivu plastike na okolje, so trendi, predvsem na področju termoplastov, usmerjeni v smer uporabe recikliranih termoplastov. Podjetja se tako vedno pogosteje srečujejo z izzivi, da ob predelavi termoplastov uporabijo tako lasten reciklat iz proizvodnje (industrijski reciklat) kot tudi tržni reciklat. S tem pomembno vplivajo na zniževanje deleža predvsem industrijskih odpadkov ter na zviševanje dodane vrednosti izdelkom, hkrati pa jim izziv postavlja vprašanje, s kakšnimi tehnološkimi parametri in kolikšen delež recikliranega termoplasta smejo dodati svežemu termoplastu, da dosežejo končni izdelki zahtevane lastnosti. V sodelovanju z industrijo, smo na Fakulteti za tehnologijo polimerov testirali, kako različni deleži dodanega recikliranega termoplasta v svež termoplast vplivajo na končne lastnosti brizganih izdelkov. Določili smo, kakšen delež recikliranega termoplasta je še sprejemljiv. V prispevku bomo omenjen problem predstavili na primeru PA 6, kjer smo svežemu PA materialu dodajali PA industrijski reciklat. Pomembno je poudariti tudi, da se z vsako dodatno reciklažo lastnosti materiala drastično poslabšajo, zato je pomembno tudi, kolikokrat je termoplast že bil recikliran, prav tako pa na končne lastnosti vplivajo parametri med brizganjem izdelka. Vse predstavljene analize smo opravili na lastni opremi v laboratoriju Fakultete za tehnologijo polimerov, medtem ko smo izdelke nabrizgali v podjetju Skaza.
Teja Pešl, Branka Viltužnik, Silvester Bolka, Thomas Wilhelm
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Plastika Skaza
Izzivi in reševanje problemov v livarstvu s 3D-optičnimi meritvami
V delu je prikazana analiza virov geometrijskih napak na ulitkih, izdelanih v enkratnih formah. Na primeru litega ohišja ventila je bila z uporabo optične 3D-merilne naprave ATPS proizvajalca GOM GmbH odkrita napaka zaradi zamika polovic. S pomočjo 3D-skeniranja in primerjave z geometrijo CAD-modela so bila kontrolirana gnezda peščene forme, modelni plošči in oblika jedra. Ugotovljene so bile napake v položaju jedra na modelni plošči ter neenakomernost debelin sten ulitka in premajhen dodatek za strojno obdelavo zaradi premajhnega jedra. Preprosta uporaba in pregledni rezultati meritev vodijo do sklepa, da je mogoče 3D-optične meritve vključiti v različne faze proizvodnega procesa in tako skrajšati čas do ustreznega izdelka.
Josip Kos, Nenad Drvar, Tomislav Hercigonja
Topomatika d.o.o.
13:30 - 14:00
Kontrolna priprava
V prispevku je predstavljen razvoj kontrolne priprave za 100% kontrolo funkcionalnih dimenzij. Zahteva za izdelavo takih priprav je prišla od proizvajalca avtomobilskih delov. Avtomobili so sestavljeni iz velikega števila delov, ki pa morajo vsi ustrezati natančno predpisanim tolerancam, da na koncu lahko iz njih sestavimo končni izdelek. Še večji izziv pri tem pa je, da se za en avtomobil lahko proizvajajo deli na več koncih sveta. To je tudi glavni razlog zakaj je potrebna 100% kontrola večine sestavnih delov avtomobila.
Skozi prispevek bo opisan postopek načrtovanja takšne kontrolne priprave. Najprej bo predstavljen postopek, kako pridemo iz risbe merjenca, na katerem so definirane vse merjene dimenzije s tolerancami, do koncepta kontrolne priprave. Nato bo predstavljen razvoj mehanske konstrukcije priprave in postavitve merilnih senzorjev. Kot zadnje pa še izbira ustreznih merilnih senzorjev in razvoj krmilja ter programa, za krmiljenje in obdelavo izmerjenih podatkov. Opisan bo tudi postopek kako se zagotovi sledljivost vseh izdelanih kosov.
Boštjan Kirn, Igor Mubi
PS, d.o.o., Logatec
PRECISIUM d.o.o.
Preizkus natančnosti dentalnega trirazsežnega optičnega skenerja
Prispevek predstavlja rezultate preizkusa natančnosti trirazsežnega optičnega skenerja, ki se uporablja v procesu računalniško integrirane izdelave fiksnih protetičnih konstrukcij v dentalni medicini. Namen 3D skeniranja je zajeti geometrijo realnega objekta in zbrane podatke prenesti v digitalno obliko. Tako je omogočeno nadaljne spreminjanje modela v računalniških programih, s čimer je proces modeliranja konstrukcije bistveno skrajšan. Glede na področje uporabe, je od skenerja zaželeno enostavno upravljanje. Hkrati se pretirana natančnost ne pričakuje, saj je vsaka izmed protetičnih konstrukcij izdelana individualno za stranko in po potrebi ročno prilagojena s strani dentalnih protetikov. Cilj preizkusa je bil postaviti okvir natančnosti 3D-skenerja, saj nas je zanimalo s kolikšno natančnostjo bi ga lahko uporabljali za meritve v strojništvu. V prispevku je opisan preizkus in podani rezultati, hkrati z obrazložitvijo, čemu je prišlo do odstopanj. Prikazani so problemi in morebitne rešitve, ki bi utegnile vplivati na natančnost meritev.
Tomaž Brajlih, Urška Kostevšek, Špela Ekselenski, Igor Drstvenšek
UM, Fakulteta za strojništvo
Optimizacija in nadzor procesa brizganja dekorativnih polizdelkov z optičnimi zahtevami
Z uvedbo LED tehnologije so se zahteve glede natančnosti polizdelkov z optičnimi funkcijami v svetilih drastično povišale. V fazi razvoja je potrebno za vsako svetilo izvesti optične meritve, ki morajo ustrezati zakonskim zahtevam, le tem pa mora izdelek izpolnjevati tekom celotne življenjske dobe proizvoda. Zakonske vrednosti glede svetlobnih vrednosti morajo izpolnjevati vsi proizvedeni izdelki,zato je robusten in stabilen process brizganja izdelka ključnega pomena. Povišanim zahtevam glede dimenzijske natančnosti in kvalitete površine optičnih površin je možno slediti le z novimi metodami optimizacije procesa v fazi razvoja izdelka in ustreznemu nadzoru procesa brizganja v proizvodnji.
V prispevku bo prikazan primer optimizacije brizganja polizdelka in orodja ter izkušnje z različnimi načini nadzora procesa brizganja.
Aleš Adamlje, Anet Rožič
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Vizualna ergonomija z uporabo korekcijskih zaščitnih očal
Človek več kot 80% informacij pridobi preko vida, zato je vizualna ergonomija izjemno pomembna na slehernem koraku. Delo in delovni pogoji pogostokrat niso idealni in primerni za izpostavljene oči, zato je potrebno organ vida zaščititi z uporabo ustreznih in najbolj kakovostnih zaščitnih očal.
Naš namen je, da se osredotočamo na človekove vizualne zmožnosti, ki se z uporabo zaščite nekoliko spremenijo. S pravilno in ustrezno izbiro korekcijskih zaščitnih očal bomo odpravili neuravnoteženost med človekovimi individualnimi lastnostmi, okoljem in delovno nalogo. Neuravnoteženost lahko povzroči neugodje, pojav napak, nesreč in poškodb pri delu. Današnja tehnologija omogoča uporabo najsodobnejših materialov za izdelavo korekcijskih zaščitnih očal, ki ustrezajo najbolj zahtevnim standardom.
Naš cilj je pripraviti in uporabiti zanesljive in inovativne rešitve za zaščito organa vida pred vplivi zunanjega okolja. Osredotočamo se na integracijo najsodobnejše tehnologije pri izdelavi korekcijskih zaščitnih očal in pri ustvarjanju pogojev, ki ustrezajo človekovim individualnim vizualnim zmožnostim. Pri tem sodelujejo človekove vizualne sposobnosti, okolje in delo.
Trikotnik vizualne ergonomije tvorijo človekove značilnosti (zdravje oči, nošenje očal, globinska zaznava, ločevanje barv, ostrina vida), okolje (osvetlitev, nevarnosti poškodb oči, kakovost zraka, psihosocialni faktorji in zadovoljstvo pri delu) ter delo (vizualni prikazovalniki, nastavitve računalniških zaslonov, ureditev delovnih mest, velikost in barva ter kontrast pisave, počitek pri delu in intenziteta dela).
Zvone Balantič, Dejan Aljančič
UM, Fakulteta za organizacijske vede
Alcom d.o.o.
14:00 - 15:30
Kosilo, druženje in ogled razstave
15:30 - 16:00
IoT Vision senzor skladen z OPC UA Vision CS, komunikacijskim standardom tovarn prihodnosti
Sodobne tehnologije ob podpori standardizacije, omogočajo implementacijo novih proizvodnih konceptov in poslovnih modelov v industrijsko okolje. V Evropi je smernice in cilje transformacije zastavila Nemčija, leta 2012, s programom Industry 4.0. Izdelana je bila tudi predstavitev, model RAMI 4.0, ki prikazuje, kako na strukturiran način pristopiti k Industriji 4.0. Trodimenzionalni model vsebuje vse gradnike Industry 4.0, ki podpirajo izdelek prek celotne življenjske dobe in zagotavlja, da se vsi deležniki Industry 4.0 razumejo med seboj.
OPC UA je najbolj razširjen standard, ki ustreza vsem zahtevam modela RAMI 4.0, omogoča interoperabilnost ter povezovanje komponent med vsemi nivoji modela. OPC UA je zgrajen nivojsko. Osnovni nivo, ki sistemsko podpira ključne servise, se z veliko dinamiko dopolnjuje z domenskimi, svetovnimi standardi, tako imenovanimi Companion Specifications. Domenske specifikacije definirajo enoten komunikacijski vmesnik, ki ga morajo podpirati vse naprave, ki so skladne s standardom. To omogoča uporabnikom hitro zamenjavo naprav ali strojev, neglede na proizvajalca, sistemskim integratorjem pa omogoča hitro vzpostavitev sistema in preprosto vzdrževanje.
Ena od takih domen je Vision (strojni vid). Nosilec priprave tega standarda je Nemška zbornica VDMA. Kolektor je član ožje delovne skupine, ki pripravlja standard. Prva verzija specifikacije bo predstavljena na sejmu Automatica 2018, sočasno s tem dogodkom bomo v Kolektorju dokončali razvoj prvega inteligentnega vision senzorja na svetu, ki bo skladen s to specifikacijo. IoT naprava bo temeljila na uporabi globokih nevronskih mrež. Lahko bo opravljala različne naloge, npr. detekcijo anomalij v industrijskem okolju, in komunicirala v okolju tovarn prihodnosti prek standarda OPC UA Vision CS.
Jure Skvarč
Kolektor Orodjarna d.o.o.
Tehnične zahteve za orodja – ključ do kvalitetnega orodja in izdelka
Kompleksnost izdelkov iz termoplastov narašča, posledično narašča tudi kompleksnost orodij. Pravilen koncept in konstrukcija orodja imata signifikanten vpliv na produktivnost v proizvodnje in vzdrževanje orodja. Za pripravo pravilnega koncepta orodja so ključne tehnične zahteve za orodje, ki jih pripravi naročnik orodja. V tehničnih zahtevah za orodje naročnik specificira vse zahteve izdelka in orodja, ki so osnova orodjarjem za pripravo ponudbe in konstrukterjem orodja za izdelavo koncepta orodja. S tem si naročnik zagotovi primerljive tehnične ponudbe vseh orodjarjev.
V prispevku bodo predstavljene osnove za izdelavo tehničnih zahtev, vpliv izbranih rešitev na ceno in primeri rešitev za posamezne sisteme orodij ter njihove prednosti in slabosti.
Aleš Adamlje
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Biokompozit \"MADE IN SLOVENIA\" iz vlaken miskantusa in PE-HD matrico uporaben za brizganje tehničnih izdelkov
Naravna vlakna se v zadnjem času vedno bolj zanimiva tako za raziskovalno sfero kot industrijsko uporabo. Na področju termoplastičnih kompozitov se uveljavljajo kot alternativa za steklena vlakna npr. za notranjo opremo v avtomobilski industriji. Najpomembnejše lastnosti naravnih vlaken so relativno nizka cena, visoka specifična togost, trdnost, niso abrazivna pri predelavi, so iz obnovljivih virov, torej okolju prijazna. Najpomembnejša lastnost za uporabo v avtomobilski industriji je nižja gostota naravnih vlaken, ki vpliva na zniževanje teže izdelkov in s tem zmanjševanje porabe pogonske energije. Za izdelavo industrijsko uporabnih biokompozitov z naravnimi vlakni je potrebno uporabiti dodatke, ki omogočajo dobre interakcije naravnih vlaken in termoplastične matrice, dispergirnih sredstev in raznih stabilizatorjev. S pravo kombinacijo vseh dodatkov in pravilnimi parametri pri kompavndiranju in brizganju dosežemo optimalne lastnosti, ki so vedno pogojene v prvi vrsti z deležem dodanih naravnih vlaken.
V prispevku bomo predstavili biokompozit iz vlaken miskantusa in PE-HD matrice, ki je zasnovan za uporabo v avtomobilski industriji in ga bomo uporabili za izdelavo prototipa dela ohišja za avtomobilski sedež. Testirali smo vpliv različnih deležev vlaken miskantusa v biokompozitu, različnih tehnologij priprave vlaken miskantusa pred kompavndiranjem in različnih kompatibilizatorjev. Karakterizacijo lastnosti smo izvedli delno v laboratorijih Fakultete za tehnologijo polimerov, delno v laboratorijih podjetja Kolektor. Vrednotili smo mehanske in toplotne lastnosti, dinamične mehanske lastnosti, žilavost, toplotno prevodnost. S pomočjo CT posnetkov smo preverjali tudi poroznost in homogenost brizganih kosov. Z doseženimi lastnostmi smo uspeli iz visokotonažne matrice narediti inženirski termoplastični biokompozit.
Delo je bilo opravljeno v okviru projekta Cel.Krog - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir in kjer sodelujomo Kolektor in Fakulteta za tehnologijo polimerov kot partnerji.
Silvester Bolka, Ana Drmota Petrič, Aleš Špiler, Thomas Wilhlem, Teja Pešl, Jazen Slapnik, Rajko Bobovnik
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Kolektor
Krilotim
Vpliv toplotne obdelave na lastnosti aditivno izdelanih navarov iz maraging jekla
Oblikovno navarjanje žice (ang. Wire and Arc additive manufacturing – WAAM) je postopek aditivne proizvodnje, ki zaradi fleksibilnosti in širokega nabora uporabe dodajnih materialov kaže velik potencial pri izdelavi industrijskih orodij. Navarjanje maraging jekla je iz vidika obvladovanja procesa aditivne izdelave za zagotavljanje ustreznih mehanskih lastnosti končnega izdelka zelo specifično. Maraging jeklo se veliko uporablja v procesih Selektivnega Laserskega Sintranja orodij, pri tehnologiji WAAM pa je potrebno rešiti še mnogo izzivov. Raziskava zajema študijo oblikovnega navarjanja ter vplivov naknadnih toplotnih obdelav na mikrostrukturo in mehanske lastnosti navarov. Rezultati kažejo velik vpliv toplotne obdelave po varjenju na mehanske lastnosti navara.
Damjan Klobčar, Maja Lindič, Boštjan Podlipec, Andrej Glojek, Peter Kastelic
UL, Fakulteta za strojništvo
Razvojni center Jesenice d.o.o.
TECOS
Daihen VARSTROJ d.d.
16:00 - 16:30
Uporaba FPGA programabilnega logičnega vezja v industrijskih aplikacijah strojnega vida
V članku bomo predstavili uporabo FPGA (angl. Field Programmable Gate Array) programabilnega logičnega vezja v industrijskih aplikacijah strojnega vida. Predstavil bomo delovanje programabilnega logičnega vezja ter primerjavo strukture FPGA-ja in klasičnega procesorja (CPU). FPGA ne more izvajati visokonivojskih opravil, lahko pa izvaja nizkonivojske in je pa pri tem bistveno hitrejši. Osredotočili se bomo na uporabe FPGA-ja za izvajanje algoritmov strojnega vida. Predstavljene bodo metode obdelave slike, ki so primerne za implementacijo na programabilnih logičnih vratih. Ker so za učinkovito delovanje sistemov strojnega vida pogosto potrebne kompleksne rešitve obdelave zajetih slik, ki jih v celoti ni mogoče implementirati na programabilna logična vrata, se pogosto uporablja porazdeljeno procesiranje med FPGA-jem ter CPU-jem. Predstavili bomo načine, kako lahko programabilna logična vezja vključimo v sisteme strojnega vida. Prav tako bo v članku predstavljena razvita rešitev segmentacije granul transparentne plastike implementirana na klasičnem procesorju ter na FPGA programabilnih logičnih vratih. Časovno zahtevnost segmentacije bomo testirali na obeh sistemih ter v članku primerjali dobljene rezultate.
Tadej Peršak, Branka Viltužnik, Robert Agnič, Simon Klančnik
Plastika Skaza d.o.o.
UM, Fakulteta za strojništvo
Uporaba sistema za okroglo fino centriranje pri izdelavi orodij
Pri orodjih za proizvodnjo izdelkov iz polimerov mora biti medsebojno centriranje orodnih plošč zelo natančno. Pri uporabi sistemov za fino centriranje smo v preteklosti uporabljali izvedbe z drsnimi vodili. Imeli smo težave z natančnostjo centriranja, obrabo vodil in velikimi stroški za vzdrževanje orodij. Z uporabo okroglega finega centriranja s prednapetimi kotalnimi elementi – valjčki, smo vse te probleme rešili.
Andrej Maček, Marjan Dobovšek
SIBO GROUP d.o.o.
Izboljšava natančnosti postopka določitve deleža steklenih vlaken v kompozitnem laminatu
Delež vlaken (DV) v kompozitnem laminatu je eden najpomembnejših parametrov pri kompozitnih izdelkih. Med konstruiranjem se DV uporablja za napovedovanje debeline laminata, med kontrolo kakovosti nam DV preverja proizvodni proces in med preskušanjem so mehanske lastnosti močno odvisne od variacij v DV.
Postopek določanja DV je predpisan s standardi, kot so ISO 1172 in ASTM D2584. Postopek izpostavi laminatni vzorec zvišanim temperaturam, pri katerih organska smola izgori, pri čemer ostanejo le anorganska steklena vlakna. S tehtanjem laminata pred in po testu izgorevanja določimo DV.
Pri višjih optimizacijah izdelka postopek izgorevanja pokaže neskladja pri določitvi DV, ker ne upošteva organske apreture vlaken in organskih šivov v ojačitvi. Postopek tudi neustrezno upošteva vlago v vlaknih in smoli. Med preskusom izgorevanja namreč organske snovi in vlaga izgorijo, vendar postopek te šteje kot del negorljivih anorganskih vlaken. To odstopanje poda netočen DV, zaradi česar se smatra da izdelek ni izdelan po specifikaciji, kar lahko privede do zavrnitve izdelka.
Članek predlaga nadgrajen postopek za določitev natančnejšega DV z upoštevanjem apreture vlaken, šivov in vlage v vlaknih ter smoli. Postopek tudi obravnava praznine v laminatu izdelka.
Ted Prodan
MARE d.o.o., CEM FS-UNI-LJ
Vpliv izhodiščne mikrostrukture na sferoidizacijsko žarjenje jekla C60
Namen raziskave je bil preučiti vpliv različnih predhodnih toplotnih obdelav jekla C60 na proces sferoidizacije. Za določevanje optimalnih temperatur toplotnih obdelav jekla C60 smo izvedli preizkus kalilne vrste in na osnovi dobljenih rezultatov določili temperature kaljenja, normalizacije in sferoidizacijskega žarjenja. Vzorce smo nato toplotno obdelali, in sicer kalili v slanici in olju ter normalizirali z namenom doseči različne izhodiščne mikrostrukture pred sferoidizacijskim žarjenjem.
Po standardu ISO 9950 smo izdelali merilno sondo in izmerili hitrosti ohlajanja v posameznem hladilnem mediju (slanici, olju in na zraku). Delež sferoidiziranega cementita v vzorcih iz jekla, ki so bili različno dolgo žarjeni v elektrouporovni komorni peči na zraku, smo določili z vrstično elektronsko mikroskopijo.
Simon Rečnik, Blaž Karpe, Sergej Novak, Matija Zorc, Borut Kosec, Aleš Nagode
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
16:30 - 17:00
Preverjanje kvalitete rebričenih gredi z uporabo strojnega vida
V članku je opisan prototipni sistem za preverjanje kvalitete rebričenih gredi s pomočjo strojnega vida. Predstavili smo področje strojnega vida s poudarkom na algoritmih za primerjanje oblik, in sicer algoritmi SIFT, SURF in ORB. Izdelali smo prototipni sistem za brezkontaktno optično kontrolo kvalitete rebričenja z uporabo nizkocenovne strojne opreme ter odprtokodne programske opreme. Sliko je zajema CMOS Raspberry Pi kamera s 5 MP ločljivosti. Obdelava zajete slike se izvaja na računalniku Raspberry Pi model 1 B+, ki ga je operira operacijski sistem Raspbian. Sistem za svetlitev obdelovancev smo razvili z dvema belima visoko svetilnima LED diodama. Rešitev smo implementirali v programskem jeziku Python z uporabo standardnih modulov in knjižnice OpenCV. Sistem smo testirali z uporabo različnih testnih gredi z rebričeno površino. Primerjali smo uspešnost in čas procesiranja pri uporabi algoritmov SIFT, SURF in ORB. Vsi trije razviti algoritmi so 100% uspešno ločili ustrezne obdelovance od neustreznih za vse uporabljene testne primere. Najkrajši čas procesiranja smo dosegli z uporabo algoritma ORB, algoritem SIFT pa se je izkazal za računsko najzahtevnejšega.
Jakob Marolt, Simon Klančnik
UM, Fakulteta za logistiko
Fakulteta za strojništvo
Primerjalna analiza konvencionalnega in konformnega hladilnega sistema v orodjih za brizganje plastike
Vse večja geometrijska kompleksnost brizganih plastičnih izdelkov, doseganje ozkih toleranc ter zmanjševanje stroškov proizvodnje in časa izdelave so tehnološki izzivi in problemi, s katerimi se srečujejo orodjarji in brizgalci umetnih mas. Na področju orodjarstva se zato uvajajo novi tehnološki prijemi za doseganje visoko-kvalitetnih izdelkov v čim krajšem času, ob čim manjših proizvodnih stroških. Ena izmed takšnih tehnoloških rešitev predstavlja tudi nova ali izboljšana tehnologije hlajenja, tj. konformno hlajenje oziroma hlajenje po geometrijski obliki brizganih izdelkov.
Uporaba konformnega hlajenja, oziroma hlajenja, ki se prilagaja neposredno konturi izdelka v orodju, omogoča enakomernejšo porazdelitev temperature v orodju, hitrejše odvajanje toplote v kritičnih področjih, manjši vnos zaostalih napetosti v izdelku ter posledično večjo geometrijsko in dimenzijsko stabilnost izdelkov, s krajšimi tehnološkimi cikli predelave pa tudi večjo produktivnost in manjše stroške proizvodnje. Z uporabo sodobnega načina hlajenja tako pridobimo kvalitetnejše končne izdelke, hkrati pa lahko znižamo stroške proizvodnje od 30 do 40 odstotkov.
V strokovnem članku je predstavljena primerjalna analiza hlajenja orodja z konvencionalnim hladilnim sistemom in hladilnim sistemom po obliki izdelka. S pomočjo simulacij brizganja plastike se je optimirala zasnovna oblika in postavitev hladilnih kanalov v orodnem vložku, kasneje izdelanega s hitro prototipno tehnologijo 3D laserskega tiska kovinskega prahu (DMLS). Predstavljene so omejitve in prednosti hlajenja po obliki ter dejanska primerjava temperatura orodja med ciklom in skrajšanje časa cikla zaradi optimalnejšega odvoda toplote.
Andrej Glojek, Bojan Podpečan, Anton Kočar, Vesna Žepič Bogataj, Boštjan Podlipec, Damjan Klobčar
TECOS
RAZVOJNI CENTER JESENICE, družba za razvoj novih materialov in tehnologij d.o.o.
Fakultata za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Poliuretan kot matrica za kompozite
Kompoziti, najpogosteje s steklenimi vlakni, imajo pogosto ali epoksi ali poliestrsko matrico. Če bi radi zagotovili uporaben kompozit za dinamične obremenitve z višjimi dovoljenimi raztezki, potem sta omenjeni matrici omejeno uporabni. Naslednja omejitev je pogosto tudi nekompatibilnost epoksi ali poliestrske matrice z raznimi dodatnimi elementi. Te omenjene omejitve v dobršni meri lahko odpravimo, če uporabimo poliuretanski sistem kot matrico za kompozit. Prednost poliuretanske matrice je poleg višjega raztezka pred porušitvijo tudi zelo enostavno \\\"krmiljenje\\\"časa zamreževanja, saj lahko z dodatkom pospeševalca kot tretje komponente čase ciklov drastično skrajšamo, brez da bi s tem bistveno vplivali na ceno in mehanske lastnosti kompozita. Seveda ima poliuretanski sistem tudi svojo šibko točko - to je izredna občutljivost tako na zračno vlago kot na vlago vseh uporabljenih materialov. Vlaga, v kakršni koli obliki (zračna ali v materialu), povzroči penjenje poliuretanske matrice in s tem se drastično poslabšajo mehanske lastnosti - laminat ni več uporaben.
V prispevku bomo predstavili poliuretan kot matrico za izdelavo kompozitov, vpliv dodanega pospeševalca, naknadno zamreževanje, preden so dosežene dokončne mehanske lastnosti ter mehanske in toplotne lastnosti laminatov s poliuretansko matrico.
Silvester Bolka, Thomas Wilhelm, Teja Pešl
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Vzdrževanje v sklopu industrije 4.0
Serijska proizvodnja se mora za dosego visoke učinkovitosti, fleksibilnosti in stabilnosti procesov osredotočati tudi na avtomatizacijo postopkov vzdrževanja. Naloga pametnega vzdrževanja je več kot le organizacija vzdrževalnega osebja! V sklopu vzdrževanja je potrebno tudi analizirati procesne parametre, nadzorovati tok materiala, zagotavljati zadostno število rezervnih delov, koordinirati delo vzdrževalcev in pri tem vse aktivnosti pri vzdrževanju tudi dokumentirati.
Dodatno je potrebno v okoljih z visoko stopnjo kompleksnosti proizvodnje in velikim številom naprav, aktivnosti pri vzdrževanju dokumentirati in pridobljene izkušnje dokumentirati kot primere dobre prakse ali angleško »Best Known Methods (BKM)«. V izogib zastojem mora biti vzdrževanje koordinirano tudi s pametnim načrtovanjem proizvodnje, zagotavljanje rezervnih delov, pa mora biti izvedeno s pomočjo integracije z ERP sistemom.
Na podlagi primerov iz proizvodnje bomo v predavanju predstavili postopke za pametno vzdrževanje v okviru industrije 4.0.
Dušan Božič, Jochen Kinauer, Klemen Lisec
Inden d.o.o.
camLine GmbH
17:00 - 17:30
Sistem za vizualni nadzor rezalnih orodij na obdelovalnih strojih
V prispevku je predstavljen optični sistem za nadzor rezalnega orodja, ki v obdelovalni stroj vnese merilne funkcije kamere. Ekonomičen optični vizualni sistem je trajno nameščen na obdelovalnem stroju in neposredno komunicira s CNC krmiljem stroja. Merilni sistem je robustno zasnovan tako, da lahko deluje med obdelovalnim procesom in zagotavlja zanesljive meritve orodja za CNC krmilno enoto. Prototip vizualnega nadzornega sistema je sestavljen iz visoko-hitrostne pametne kamere, ki je nameščena na nastavljivem aluminijastem okvirju, vpenjalnega sistema rezalnega orodja in krmilja. Krmilje sistema je izdelano v Labview. Realno orodje je mogoče izmeriti med vrtenjem orodja pri polni vrtilni frekvenci. Prototipni vizualni sistem lahko izmeri višino, polmer in geometrijo vseh rotacijsko simetričnih rezalnih orodij. Posebej je optimiziran za merjenje krogelnih in ploskovnih frezal, svedrov, gravirnih orodij in orodij za posnemanje. Primeren je tudi za merjenje obrabe orodja in odkrivanje poškodb orodja. Rezalno orodje nadzoruje CNC krmilnik stroja s preprostimi cikli merjenja in računalniško podprtim krmilnim sistemom, razvitim v programski opremi LabVIEW. Premišljena struktura vizualnega nadzornega sistema omogoča zanesljivo merjenje rezalnega orodja, na način, da ostanki mazalno-hladilnih sredstev in odrezkov ne vplivajo na merilne rezultate.
Uroš Župerl, Franci Čuš
UM, Fakulteta za strojništvo
Flexmould: Samoregulirajoča fleksibilna orodja za brizganje polimernih materialov
Pri izdelavi plastičnih izdelkov predstavlja bistveni strošek izdelava orodja. Kar se tiče velikih serij se orodje in ostala periferija posluževanja hitro kompenzira, pri majhnih serijah pa orodje predstavlja velik stroškovni izziv, ki ga je nemalokrat težko premostiti. Trend razvoja izdelkov vodi v enormni porast variantnsoti izdelkov in izdelavi manjših serij, kjer pa je konvencionalni pristop izdelave novega orodja za vsako večjo spremembo izdelka cenovno izredno neugoden.

Tecos skupaj z orodjarno Bizjan orodjarstvo v okviru projekta sofinanciranega preko MGRT razpisa RRI v verigah in mrežah vrednosti: Sklop 2 Spodbude za RR projekte (TRL 6-9) razvija nov koncept orodja, ki bo omogočilo brizganje različnih izdelkov v enem orodju. Orodju bomo opremili s posebnim aktuatorskim sistemom in krmiljem, ki bo omogočalo avtonomno reguliracijo izbire kalupne votline in prilagajanje brizganja 4 oblikovno povsem različnih izdelkov.
V članku bomo prikazali omejitve in tehnološke izzive, ki smo jih morali premostiti pri razvoju prototip samoregulirajočega fleksibilnega orodja. Prikazali bomo razvojno fazo izdelave koncepta orodja in podali oblikovne omejitve izdelkov povezane z zasnovo orodja in procesa brizganja.
S ciljno zasnovo orodja smo želeli doseči stroškovno učinkovito brizganje oblikovno povsem različnih izdelkov v manjših serijah na stroškovno ugoden način, kar bomo tudi predstavili v članku.
Robert Bizjan, Dominik Kobold, Boštjan Šmuc, Dragan Kusić, Andrej Glojek
Bizjan orodjarstvo, proizvodnja in storitve d.o.o.
TECOS
Napredne metode večkriterijske optimizacije v Industriji 4.0
V času hitrega razvoja podjetij, ki se na globalnem prostoru srečujejo z vpeljavo koncepta Industrije 4.0, ki temelji na masovni proizvodnji kupcu prilagojenih izdelkov, so napredne optimizacijske metode ključnega pomena. Optimizacijske metode omogočajo krajše pretočne čase in proizvodne cikle, manjše zaloge, večjo prilagodljivost, nižje stroške, večjo učinkovitost, visoko donosnost in kakovostne izdelke. Članek predstavlja vpeljavo simulacijskih metod večkriterijske optimizacije proizvodnje. Pri tem želimo prikazati, kako pomemben vpliv ima optimizacija proizvodnje v Industriji 4.0 Predstavljamo vpliv robotizacije in avtomatizacije delovnih mest na produktivnost in učinkovitost proizvodnje. V delu je najprej opredeljen proizvodni proces, podprt s konceptom Industrije 4.0, kateremu sledi predstavitev simulacijskega modela, izdelanega na podlagi realnih vhodnih podatkov. Glede na izvedeno analizo obstoječega sistema je predlagana večkriterijska optimizacija pretočnih časov, zasedenosti delovnih mest in števila končanih izdelkov v simuliranem obdobju. Končni rezultat predstavlja pomembnost vključevanja novih naprednih metod večkriterijske optimizacije v namen pravilnega implementiranja koncepta Industrije 4.0 v obstoječ proizvodni proces.
Robert Ojsteršek, Iztok Palčič, Borut Buchmeister
UM, Fakulteta za strojništvo
17:30 - 18:00
Žrebanje nagrad v nagradni igri