Pokrovitelji

Status glavnega pokrovitelja prinaša objavo logotipa na vseh promocijskih materialih (zloženke, zbornik, tiskani material, plakat, spletna stran, zgoščenke-CD), objave na promocijskem platnu med odmori in pred začetki predavanj, objava promocijskega članka ali oglasa v zborniku foruma, spletno pasico na uradni spletni strani foruma s povezavo na pokroviteljevo spletno stran, razstavni prostor v velikosti osem m2, objavo krajšega predstavitvenega besedila na spletnih straneh foruma in brezplačno kotizacijo za štiri udeležence. Pričakovani prispevek glavnega pokrovitelja je najmanj 3.750,00 €.

Status pokrovitelja omogoča objavo logotipa na promocijskih materialih foruma (zloženke, zbornik, tiskani material, plakat, spletna stran, zgoščenke-CD), razstavni prostor v velikosti pet m2 in dve brezplačni kotizaciji na dogodku. Pričakovani prispevek pokrovitelja je najmanj 1.650,00 €.

Poleg tega ima glavni pokrovitelj oziroma vsak pokrovitelj možnost prijave od tri do pet oseb iz partnerskih podjetij, le da prijavljena oseba ne sme biti avtor ali soavtor prispevka na forumu. Ti poslovni partnerji v okviru prijave brezplačno prejmejo udeležbo na dogodku, gradivo in kosilo.