Posvet SLOTRIB letos skupaj z Industrijskim forumom IRT

20 apr 2022

S ponosom najavljamo, da bo program drugega dne 13. Industrijskega foruma inovacij, razvoja in tehnologij IRT v Portorožu še bogatejši. Sedmega junija se nam bodo v Portorožu pridružili tudi obiskovalci tradicionalnega posveta SLOTRIB, ki ga na temo tribologije, maziv in tehnične diagnostike že 14. leto organizira Slovensko društvo za tribologijo.

Tematike na posvetu so:

  • maziva, hladilno-mazalna sredstva in goriva,
  • zelena mobilnost in elektromobilnost,
  • tribološke lastnosti sodobnih materialov,
  • zelene rešitve za industrijske sisteme,
  • nano-tribologija & mikro-tribologija,
  • obraba in poškodbe strojnih elementov & vzdrževanje,
  • dodajne tehnologije in 3D-tisk

Poleg strokovnega izpopolnjevanja je namen posveta tudi druženje in izmenjava izkušenj in kontaktov med strokovnjaki, raziskovalci in študenti. Več informacij na https://www.tint.fs.uni-lj.si/konference/konferenca_slotrib.

POMEMBNO

Na posvetu lahko predstavite svoje delo v obliki referata ali posterja. Prispevke lahko prijavite še do 8. maja (naslov + povzetek do 200 besed) na slotrib©tint.fs.uni-lj.si. Sodelujete lahko tudi z oglasom v zborniku ali na razstavnem prostoru (predstavitev opreme, sredstev in storitev, povezanih z ekologijo, tribologijo, mazivi, hladilno-mazalnimi sredstvi, alternativnimi gorivi ter materiali in relevantnimi aplikacijami).

Kotizacija za posvet (155 EUR) poleg udeležbe na predavanjih, zbornika referatov na USB-ključu in kosila vključuje tudi udeležbo na 13. industrijskem forumu IRT.