Prijava za priznanje

Prijavo izpolni in odda glavni prijavitelj v soglasju z razvojnim partnerjem. Prijavo je treba izpolniti in v elektronski obliki oddati na tej spleti strani najpozneje do razpisanega roka. Natisnjeno prijavo je treba podpisano poslati organizatorju tudi po pošti. Prijava je uspešno oddana le, če organizator dobi do roka prijavo v elektronski obliki in podpisano prijavo po pošti.

TARAS obrazec za prijavo.doc

Prosimo, da za morebitna vprašanja pišete organizatorju foruma na e-naslov: 

Podatki o glavnem prijavitelju