Dinamično hidravlično preizkuševališče za določitev trajno-dinamične trdnosti preizkušancev

Glavni prijavitelj: Laboratorij za fluidno tehniko (LFT) Fakultete za strojništvo (FS) Univerze v Ljubljani

Razvojni partner: TRECON d.o.o.

Hidravlično preizkuševališče za dinamično obremenjevanje testirancev je naprava, ki omogoča eno in dvo-osno testiranje različnih strojnih elementov. Naprava je sestavljena iz pogonskega  hidravličnega agregata in dveh hidravličnih cilindrov, ki ju upravljata dva proporcionalna potna  ventila. Za krmilje in nadzor skrbi sodobni PLC krmilnik z regulatorjem pomika. Naprava omogoča  dva različna režima obratovanja, ročnega za vpenjanje preizkušancev ter avtomatskega za  testiranje preko regulacije sile in pomika. Naprava meri in beleži vse pomembne vrednosti ter se  samodejno ustavi, ko zazna lezenje materiala in približevanje točki porušitve, kjer pride do trajne  deformacije materiala.