2015

Šesto priznanje TARAS sta prejela podjetje Danfoss Trata, d. o. o., in raziskovalna skupina Sistemi in vodenje Instituta Jožef Stefan za razvoj družine inteligentnih pogonov ventilov za večje moči z bistveno izboljšanimi zmogljivostmi in zanesljivejšim delovanjem od obstoječih.

TARAS_2015

TARAS 2015 (od leve proti desni): Gašper Garantini in mag. Miha Bobič iz podjetja Danforss Trata, Darko Švetak ter dr. Đani Juričić in dr. Damir Vrančić iz IJS.

Utrinki s podelitve so na tej povezavi.