2013

Četrtega TARASA sta s ponosom prevzela družba TPV, trženje in proizvodnja opreme vozil, d. d., ter Laboratorij za vrednotenje konstrukcij Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani za sodelovanje pri razvoju uporabe prave napetostno-deformacijske krivulje pri konstruiranju in razvojnem vrednotenju.

TARAS_2013

TARAS 2013 (od leve proti desni): dr. Andrej Wagner, dr. Jernej Klemenc in dr. Matija Fajdiga iz razsikovalne skupine LAVEK Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter Vladimir Gregor Bahč, mag. Vili Malnarič in mag. Rajko Marinčič iz podjetja TPV, trženje in proizvodnja opreme vozil, d. d..

Utrinki s podelitve so na tej povezavi.