Postupak prijave

Prijavu ispunjana i predaje glavni prijavitelj uz suglasnost razvojnog partnera. Prijavu je potrebno ispuniti i u elektronskom obliku predati na ovaj internetskoj stranici najkasnije do propisanog roka. Otisnutu prijavu je potrebnu potpisanu poslati organizatoru i poštom. Prijava je uspješno predana samo, ukoliko organizator do roka dobije prijavu u elektronskom obliku i potpisanu prijavu poštom.  

TARAS_obrazec_za_prijavo.doc

Molim, da se za bilo kakvo pitanje obratite organizatoru foruma na mail:

Podaci o glavnom prijavitelju