Skoraj ničenergijska stavba s sistemom SOLINTERRA

Glavni prijavitelj: DULC, d.o.o.

Razvojni partner: Fakulteta za tehnologije in sisteme

Podjetje Dulc, d. o. o., je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1978, ki se primarno ukvarja s strojnimi inštalacijami. Z zavedanjem pomena implementacije obnovljivih virov energije (OVE) v bodočo energetsko oskrbo, se je podjetje odločilo, da bo skušalo razviti oziroma implementirati celosten sistem učinkovite energijske oskrbe za stavbe. Za pomoč pri razvoju je podjetje angažiralo raziskovalno skupino Fakultete za tehnologije in sisteme in inštitut INOVEKS, ki sta pomagala pri razvoju sistema. Rezultat sodelovanja je nizkoenergijski in nizkoeksergijski sistem ogrevanja in hlajenja stavb, ki je tudi zaščiten pod blagovno znamko SOLINTERRA.
Sistem ogrevanja in hlajenja stavb SOLINTERRA je zasnovan na način, da za svoje delovanje v največji možni meri izkorišča obnovljive vire energije. Sistem SOLINTERRA tako uporablja sončno energijo za ogrevanje, zemljo kot topli zemeljski hranilnik toplote, podtalnico pa kot vir energije za hlajenje.
Razviti sistem je bil prvič celostno uporabljen pri gradnji nove stavbe Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Nova Gorica, ki za hlajenje in ogrevanje potrebuje povprečno 7 kWh/m2 dovedene električne energije na leto oziroma 17,5 kWh/m2 primarne energije na leto, kar je bistveno manj od dovoljene meje, ki jo definira Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES) iz leta 2014. AN sNES namreč definira skoraj-nič energijske objekte kot stavbe z limitirano vrednostjo primarne energije na enoto kondicionirane površine na leto, ki za nestanovanjske stavbe znaša pri novogradnjah 55 kWh/m2. Razviti sistem SOLINTERRA tako omogoča trikrat nižjo rabo energije od predpisane meje.  

Predstavitev Taras.pdf