Postupak prijave

Prijavu ispunjava i šalje glavni prijavitelj uz suglasnost sa istraživačkom grupom. Ispunjenu prijavu je potrebno poslati u elektronskom obliku najkasnije do 30. ožujka 2018., do 12. sati, a ispisanu i potpisanu poslati organizatoru i poštom. Prijava je uspješno poslana samo, ako organizator u navedenim rokovima dobije prijavu u elektronskom obliku i potpisanu prijavu poštom.

TARAS obrazac za prijavu 2018.doc

Podaci o glavnom prijavitelju